Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 29 marca 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 29 marca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/64/2013 z dnia 12 marca 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.6.10.13.TZ;
- Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2013 r., znak: BKZ.4120.18.9.2.2013.EMŻ;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 006/2013 z dnia 13 marca 2013r., znak: TI-4004/126/13;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 marca 2013 r., znak: WAB.I.670.1.109.2013.MO;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 51/CP/2013 z dnia 18 marca 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie stacji paliw – budowa budynku magazynowo – socjalnego oraz zadaszenia dystrybutorów i stanowiska postojowego w kompleksie wojskowym 1162 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1189 w Bydgoszczy, na dz. nr ew. 3/91 obręb 122 przy ul. Powstańców Warszawy w Bydgoszczy.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.43.2012.EG
Podpisała
Z up. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska -Klich
Kierownik Oddziału Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury

Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-02
Data udostępnienia informacji: 2013-04-02
Ilość wyświetleń informacji: 1551
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Roman Szuścicki 2013-04-02 Utworzenie