Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 4 marca 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 4 marca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

z dnia 4 marca 2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 25 lutego 2013 r. decyzji Nr 4/ZRID/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla inwestycji pn: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa z węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód”.
Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę. Kontakt – nr tel. 052-349-7667, 052-349-74-94 lub 052-349-74-92.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.IV.7820.7.2013

Podpisała
z up. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
Wanda Kosiorowska
wz Dyrektora Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-03-04
Data udostępnienia informacji: 2013-03-06
Ilość wyświetleń informacji: 1476
Rejestr zmian dokumentu