Start arrow Programy przeciwpowodziowe arrow Program bezpieczeństwa powodziowego w regionie wodnym środkowej Wisły - projekt wersja I popr.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Program bezpieczeństwa powodziowego w regionie wodnym środkowej Wisły - projekt wersja I popr. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu


PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY - PROJEKT
(wersja pierwsza poprawiona)

Warszawa, grudzień 2012 r.
 • Załączniki 1 - 12 - mapy, tabele
 • Załącznik 13 - Działania dotyczące środków ochrony roślin mające wpływ na bezpieczeństwo powodziowe – odnoszące się do rolników i innych posiadaczy środków ochrony roślin, osób przeprowadzających szkolenia w zakresie środków ochrony roślin oraz pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Załącznik 14 - Zestaw dobrych praktyk w formie standardów technologicznych dla terenów zagrożonych powodzią.
 • Załącznik 15 - Zestaw dobrych praktyk w formie standardów architektonicznych dla terenów zagrożonych powodzią.
 • Załącznik 16 - Analiza i określenie zasad postępowania z ludźmi ewakuowanymi z terenu zagrożenia podczas powodzi.
 • Załącznik 17a - Szkolenie dla nauczycieli edukacji powodziowej.
 • Załącznik 17b - Wspieranie systemu edukacji przez szkoły (i nie tylko).
 • Załącznik 17c - Jak sobie radzić z powodzią. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli.
 • Załącznik 18 - Działania w zakresie zarządzania kryzysowego.
 • Załącznik 19 - Program bezpieczeństwa Środkowej Wisły w aspekcie ochrony zdrowia zwierząt.
 • Załącznik 20a - Nie dajmy zaskoczyć się powodzi.
 • Załącznik 20b - Szkolenie edukacji przeciwpowodziowej.
 • Załącznik 21 - Charakterystyka terenów zagrożonych skutkami zalewania.
 • Załącznik 22 - Zestaw dobrych praktyk w formie standardów urbanistycznych dla terenów zagrożonych powodzią.
 • Załącznik 23 - Analiza wpływu akumulacji rumowiska w strefie oddziaływania zbiorników na bezpieczeństwo powodziowe w regionie. Określenie kryteriów wyboru miejsc przeprowadzenia prac pogłębiarskich.
 • Załącznik 24 - Analiza wpływu roślinności na warunki przepływu wody w międzywalu. Określenie kryteriów ustalania miejsc przeprowadzania wycinek i usuwania nadmiaru roślinności.
  Arkusz kalkulacyjny do załącznika 24
 • Załącznik 25 - Analiza wielokryterialna możliwości realizacji obiektów małej retencji w dorzeczu Wisły środkowej z uwzględnieniem retencji gruntowej.
 • Załącznik 26 - Lista zadań nieinwestycyjnych.
 • Załącznik 27 - Lista zadań inwestycyjnych.
 • Załącznik 28 - Klasyfikacja zadań inwestycyjnych.
 • Załącznik 29 - Sposób monitorowania i oceny postępów osiągania celów głównych i szczegółowych Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły.

 

Autor informacji:
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-12
Data udostępnienia informacji: 2013-02-12
Ilość wyświetleń informacji: 4664
Rejestr zmian dokumentu