Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2013 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 lutego 2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 18 stycznia 2013 r. decyzji Nr 1/ZRID/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dla inwestycji pn: „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25”.

Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się na stronie BIP Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (www.bydgoszcz.uw.gov.pl) oraz w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę. Kontakt – nr tel. 052-349-7667, 052-349-74-94 lub 052-349-74-92.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Starostwa Mogileńskiego, Starostwa Inowrocławskiego Urzędu Miasta Inowrocławia, Urzędu Miasta i Gminy Strzelno, Miasta i Gminy Kruszwica, Urzędu Gminy Inowrocław.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.II.ZRID.7820.3.2012.ZD
Podpisała z up. Wojewody
Wanda Kosiorowska
wz Dyrektora Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-11
Data udostępnienia informacji: 2013-02-11
Ilość wyświetleń informacji: 1910
Rejestr zmian dokumentu