Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 19 listopada 2012 r.
 -Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 29 listopada 2012 r., znak: MZD.UEI2.6733.23.2012;
- Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 listopada 2012 r., znak: WAiB.6733.54.2.2.2012.AR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 238/CP/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.;
 
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 36/2022 – z funkcji koszarowy na szkoleniowy oraz budynku nr 43/2022 – z funkcji dom modlitwy na magazynowy, na terenie dz. nr ew. 171 obręb 55 m. Toruń.
 
W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.III.746.1.29.2012.EG                      
Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury

 
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-27
Data udostępnienia informacji: 2012-12-27
Ilość wyświetleń informacji: 1411
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Roman Szuścicki 2012-12-27 Utworzenie