Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
WI/DT.7820.1.26.2012.EJ
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   20  grudnia 2012 r.

Na podstawie:
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz art. 38 i art. 95 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr  199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamiam, że dnia  20 grudnia 2012 r. została wydana decyzja Nr DT/61/2012  w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Gminie Miasta Toruń pozwolenia na budowę dla inwestycji:
  1. „Wybudowanie linii tramwajowej na Os. Bielany (do UMK) od skrzyżowania ulic Bema/Sienkiewicza przez ulice Sienkiewicza, Gagarina, Szosę Okrężną do pętli tramwajowej Bielany”
    dot. działek geodezyjnych (części działek) w obrębie skrzyżowania ulic Reja i Broniewskiego nr 234/7 i 227, obręb 5 oraz nr 2 i 174, obręb 7;

    dot. działek geodezyjnych (części działek) w obrębie skrzyżowania ulic Bema, Broniewskiego i Sienkiewicza: nr 117, obręb 6, nr 343, obręb 7 oraz nr 58/1 i 67, obręb 8,
  2. „Wybudowanie linii tramwajowej w Alei Solidarności wraz z węzłem integracyjnym tramwajowo-autobusowym” dot. działek geodezyjnych (części działek) w obrębie skrzyżowania ulic: Alei Solidarności, Czerwona Droga, Szosa Chełmińska i Odrodzenia nr 132, 133 i 285, obręb 9; nr 788, obręb 10; nr 5, 14/6 i 19, obręb 14,
w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007–2013”.

Informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, Plac Teatralny 2 (pokój nr 353, II-piętro) w dniach pracy urzędu, w godzinach 800 – 1500, w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za  dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-20
Data udostępnienia informacji: 2012-12-20
Ilość wyświetleń informacji: 1545
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2012-12-20 Utworzenie