Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2012 r.
wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, reprezentowanego przez zastępcę Dyrektora Pana Janusza Śmigielskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Rozbudowa DK nr 80, rozbudowa i budowa nowego odcinka DW nr 256 w ramach zadania „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa z węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone pod inwestycję):

I. Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), które stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa (Droga Krajowa Nr 80), zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 1. działki przeznaczone pod inwestycję w całości:
  Jednostka Ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz


  Obręb 217:


  56/4; 56/3; 51/3; 51/1; 52/30; 55/35; 16/1; 64/7; 63/17; 59/1; 60/1; 66/1; 67/1; 50/4; 49/29; 47/1; 46/1; 45/4; 28; 44/1; 31/2; 31/1; 33/2; 34/1; 34/2; 53/1; 54/1; 56/1;

  Obręb 219:

  70/1; 39/6; 40/1; 40/2; 41/1; 41/7; 41/8; 42/15; 42/17; 42/3; 42/5; 42/9; 63/5; 64/6; 70/4; 71/1; 78/1;

  Obręb 220: 7;

 2. działki przejmowane po projektowanym podziale:

  Jednostka Ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz

  Obręb 217: 53/2 (53/3, 53/4);

  Obręb 219: 63/6 (63/9, 63/10);

  Obręb 220: 1/2 (1/3, 1/4);

 3. działki będące własnością Skarbu Państwa stanowiące pas drogi krajowej:

  Jednostka Ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz

  Obręb 217: 68/1;

  Obręb 219: 42/12; 41/6;

 4. działki znajdujące się w granicach tzw. linii czasowego zajęcia:

  Jednostka Ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz


  Obręb 217:

  39; 15; 59/2; 60/2; 66/2; 67/2; 50/5; 45/3; 45/2; 44/2; 53/2 (53/3, 53/4); 51/4; 33/3; 24/7;

  Obręb 219: 41/3; 63/6 (63/9, 63/10);

II. Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), które stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego (Droga Wojewódzka nr 256), zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 1. działki przeznaczone pod inwestycję w całości:

  Jednostka Ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz


  Obręb 339: 19/1; 319; 320; 321; 326/1; 327/1;


  Obręb 436: 1/11; 1/30; 1/4; 1/7; 2/3; 2/6; 3/3; 5/10; 5/11; 5/4; 5/5; 5/9; 6/11; 6/2; 6/4;


  Obręb 435:


  37/6; 37/7; 37/8; 12/1; 12/3; 5/3; 13/3; 13/5; 13/6; 6/5; 14/4; 15/4; 7/7; 16/3; 16/4; 8/1; 17/4; 17/5; 18/15; 18/16; 18/18; 18/19; 18/20; 18/5; 36/1; 37/1; 37/4; 37/5; 4/4; 5/17; 6/4; 7/1; 7/5; 7/9; 7/8;

  Obręb 408: 184/6; 185/1;

 2. działki objęte projektowanym podziałem:

  Jednostka Ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz


  Obręb 339: 19/4 (19/5, 19/6);


  Obręb 406: 253 (253/1, 253/2); 254 (254/1, 254/2); 255 (255/1, 255/2);


  Obręb 408:


  184/5 (184/7, 184/8); 185/2 (185/3, 185/4); 199 (199/1, 199/2); 201 (201/1, 201/2);


  Obręb 435:


  5/2 (5/18, 5/19); 6/2 (6/6, 6/7); 7/11 (7/12, 7/13); 8/7 (8/14, 8/15); 8/8 (8/11, 8/12, 8/13); 9/1 (9/4, 9/5, 9/6); 10/1 (10/3, 10/4, 10/5); 11/4 (11/5, 11/6, 11/7); 12/5 (12/7, 12/8, 12/9); 13/7 (13/9, 13/10); 16/5 (16/8, 16/9); 18/6 (18/25, 18/26); 18/17 (18/27, 18/28); 18/22 (18/23, 18/24); 36/2 (36/3, 36/4); 37/2 (37/10, 37/11);

  Obręb 436: 1/16 (1/48, 1/49); 1/36 (1/50, 1/51); 5/7 (5/18, 5/19);

 3. działki znajdujące się w granicach tzw. linii czasowego zajęcia:

  Jednostka Ewidencyjna 046101_1 Miasto Bydgoszcz


  Obręb 339:


  19/4 (19/5, 19/6); 97; 166; 316; 172/2; 331/2; 11; 13/8; 172/1; 171/10; 21; 302/2; 310; 311; 312; 317/1; 317/3; 328; 335/3; 92/6;

  Obręb 340: 1/4; 31/1; 31/22;


  Obręb 406:
  253 (253/1, 253/2); 255 (255/1, 255/2);


  Obręb 408: 201 (201/1, 201/2); 202; 189/3; 184/5 (184/7, 184/8); 187/1; 187/2;


  Obręb 409:


  111; 115; 116; 120; 126; 130; 131; 125/1; 125/2; 128/5; 128/7; 39; 44/3; 44/9; 49; 106; 107; 117; 118; 119; 122; 123; 125/3;

  Obręb 435:


  10/1 (10/3, 10/4, 10/5); 11/4 (11/5, 11/6, 11/7); 11/2; 37/9; 12/5 (12/7, 12/8, 12/9); 13/7 (13/9, 13/10); 5/2 (5/18, 5/19); 14/9; 15/5; 16/5 (16/8, 16/9); 16/6; 17/3; 37/2 (37/10, 37/11); 18/6 (18/25, 18/26); 18/17 (18/27, 18/28);

  Obręb 436:


  1/33; 3/18; 3/4; 3/5; 6/10; 6/6; 6/8; 6/9; 1/36 (1/50, 1/51); 3/6; 3/8; 3/19; 1/34; 1/2; 2/5;


  Obręb 501: 21/6; 13; 33; 14/13; 30; 8;

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:  WI.II.ZRID.7820.13.2012.BG
Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-19
Data udostępnienia informacji: 2012-12-20
Ilość wyświetleń informacji: 1664
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2012-12-20 Utworzenie