Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 listopada 2012 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193,  poz. 1194, ze zm.) oraz art. 145 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Grudziądza postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa Trasy Średnicowej Etap II – od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 „Grudziądz” – odcinek 2” obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

 1. działki pozostające własnością Skarbu Państwa (droga krajowa):
  Obręb nr 133: 3/15, 3/11, 3/13, 3/3, 5/1, 5/3, 7/21, 6/2,

  Obręb nr 134: 9/54, 9/53, 12/1, 12/3, 9/29,

  Obręb nr 137: 5/3, 8/147, 31/13,

  Obręb nr 139: 17/7, 46/3, 46/15,
 2. działki przejmowane pod inwestycje w całości:
  Obręb nr 124: 21/1, 83/1,

  Obręb nr 133: 2/172, 3/16, 5/2,

  Obręb nr 134: 10/3, 12/2,

  Obręb nr 139: 17/5, 17/6, 38/1, 46/1, 46/2,
 3. działki przejmowane pod inwestycje pochodzące z podziału nieruchomości:
  Obręb nr 124: 21/2 (21/3 i 21/4), 22 (22/1 i 22/2), 85 (85/1 i 85/2),

  Obręb nr 133: 2/181 (2/182 i 2/183), 3/12 (3/17 i 3/18),

  Obręb nr 134: 9/52 (9/67 i 9/68), 9/55 (9/65 i 9/66), 10/1 (10/5 i 10/6), 10/2 (10/7 i 10/8), 11 (11/1 i 11/2),

  Obręb nr 139: 38/2 (38/4 i 38/5), 3035 (3035/1, 3035/2 i 3035/3),
 4. działki na których trwale ogranicza się prawo władania nieruchomością w związku z planowana inwestycją (przebudowa sieci uzbrojenia terenu i dróg innej kategorii):
  Obręb nr 124: 19/1, 68/2,

  Obręb nr 137: 31/8,

  Obręb nr 139: 3/3, 3/5, 4, 5/1, 5/3, 5/4, 5/7, 38/3, 3035 (3035/1, 3035/2 i 3035/3),
 5. działki na których nie trwale ogranicza się prawo władania nieruchomością w związku z planowana inwestycją (przebudowa sieci uzbrojenia terenu i dróg innej kategorii):
  Obręb nr 124: 21/2 (21/3 i 21/4), 22 (22/1 i 22/2), 85 (85/1 i 85/2),

  Obręb nr 133: 1/20, 1/23, 2/173, 3/12 (3/17 i 3/18), 6/1,

  Obręb nr 134: 10/2 (10/7 i 10/8),

(Numery działek, na których realizowane będą zadania inwestycyjne wytłuszczono.)

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3, budynek A, II piętro, pokój 204, tel. 52 349-74-94, 52 349-74-92, 52 349-76-67), w dniach pracy Urzędu w godzinach od 800 do 1400.

Powyższe zawiadomienie zostaje, dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Miasta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Znak sprawy: WI.II.ZRID.7820.10.2012.ZD
Podpisał 
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-30
Data udostępnienia informacji: 2012-12-04
Ilość wyświetleń informacji: 1391
Rejestr zmian dokumentu