Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 29 listopada 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 29 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 listopada 2012 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 27 listopada 2012 r. decyzji Nr 10/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 obejmująca budowę 4 zatok autobusowych w m. Studzienki i m. Kcynia oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 obejmującą budowę 3 zatok autobusowych w m. Paterek, m. Wieszki i m. Grzeczna Panna”, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna: Szubin – obręb wiejski 041005_5 Łachowo Nr 0015:
działka nr 115;

Jednostka ewidencyjna: Szubin – obręb wiejski 041005_5 Godzimierz Nr 008:
działki nr 130; 3205(3205/1, 3205/2);

Jednostka ewidencyjna: Nakło n/ Notecią – obręb wiejski 041003_5 Wieszki Nr 0018:
działki nr 109/1; 98/3(98/7, 98/8); 185(185/1, 185/2);

Jednostka ewidencyjna: Kcynia – obręb wiejski 041001_5 Studzienki Nr 0030:
działki nr 729/1; 636(636/1, 636/2); 3064/3(3064/5, 3064/6);

Jednostka ewidencyjna: Kcynia – miasto 041001_4 Kcynia Nr 0001:
działki nr 40; 38/3(38/22, 38/23); 45/1(45/2, 45/3);

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Działki zajmowane czasowo:
Jednostka ewidencyjna: Nakło n/ Notecią–obręb wiejski 041003_5 Wieszki Nr 0018:
działka nr 122/2;

Informuję, że z decyzją oraz z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Nakle n/N, Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz Urzędu Miejskiego w Kcyni.

Termin wglądu do akt uprzejmie proszę uzgadniać z pracownikiem prowadzącym sprawę.
Kontakt – nr tel. 052-349-7667, 052-349-74-94 lub 052-349-74-92

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.II.ZRID.7820.9.2012.BG

Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-29
Data udostępnienia informacji: 2012-11-30
Ilość wyświetleń informacji: 1432
Rejestr zmian dokumentu