Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 05 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 31 października 2012 r. została wydana decyzja Nr 95/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek, na zadanie pn.: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Jeleń od km 0+000 do 14+790” gmina Więcbork, Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, realizowane na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako:

  1. działki nr: 726/1, 735, 724/3, 760/2, 760/3, 760/4, 760/6, 760/8, 760/10, 760/16, 760/18, 760/20, 760/22, 760/24, 760/26, 725/2, 760/28, 760/30, 760/32, 760/34, 760/36, 760/37, 760/38, 760/39, 760/48, 760/49, 760/50, 760/51, 760/52, 760/53, 760/54, 760/55, 760/42, 275/2-LP, 275/1-LP, 274/8-LP, 274/7-LP, 49, 56, 968, 971, 55, 57, 61, 62, 215, 216, 217/2, 137/2, 137, 139, 138, 144, 145, 146, 147, 262-LP, 150, 152, 153, 155, 157/1, 154, 156, 158, 161, 159, 163, 164, 975, 976, 263/1-LP, 263/2-LP, 970, 972, 248/7-LP, 237/2-LP obręb ewidencyjny Sypniewo, jednostka ewidencyjna Więcbork;
  2. działki nr: 283, 24, 10/2, 9/1, 278, 237/3-LP, 237/4-LP, 248/3-LP, 284 obręb ewidencyjny Jazdrowo, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie;
  3. działki nr: 12, 14, 18, 20, 13, 15, 24, 259, 16, 25, 17/1, 26/1, 54/1, 38/1, 39 obręb ewidencyjny Jeleń, jednostka ewidencyjna Więcbork;
  4. działki nr: 236-LP, 224-LP, 188, 187/1, 186/1, 185/1, 183/2, 180/7, 175/1, 175/2, 181/2, 162/1, 120/2, 115/1, 122/6, 119/2, 119/3, 155/4, 157/3, 155/3, 148/1, 142, 223/2-LP, 140/3, 125/5, 223/9-LP, 127/1, 127/2, 125/3, 223/10-LP, 128, 61/1, 86, 85, 83, 75, 89/1 obręb ewidencyjny Iłowo, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie;
  5. działki nr: 146/3 obręb ewidencyjny Nowy Dwór, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie;
  6. działki nr: 60/3, 195/8, 66, 69, 71/2, 70/2, 62/1, 195/6-LP, 195/7-LP, 58/1, 32/2 obręb ewidencyjny Radońsk, jednostka ewidencyjna Sępólno Krajeńskie.

W związku z powyższym można zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury, ul. Jagiellońska 3 (budynek A, II piętro, pokój nr 238) w dniach pracy Urzędu w godz. 800 - 1500, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Nr sprawy: WI.I.7840.1.11.2012.MS
Podpisał
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Eugeniusz Mąka
Kierownik
Oddziału Architektury i Budownictwa
Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Eugeniusz Mąka
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-05
Data udostępnienia informacji: 2012-11-29
Ilość wyświetleń informacji: 1385
Rejestr zmian dokumentu