Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 27 listopada 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 27 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 listopada 2012 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowej

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 23 listopada 2012 r., decyzji Nr 2.1/ZRID/BP/2012 zmieniającej decyzję Nr 2/ZRID/BP/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r., o pozwoleniu na realizację inwestycji obejmującej zadanie pn. „Przebudowa wału przeciw powodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 16 + 180 do 21 + 150; zadanie I km 16 + 180 do 19 + 880 (Gmina Chełmno), zadanie II km 19 + 880 do 21 + 150 (miasto Chełmno)”.

Informuję, że z decyzją oraz z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmna i Urzędu Gminy Chełmna.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WI.II.ZRID.BP.7830.3.2012.BG
Podpisał  
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-27
Data udostępnienia informacji: 2012-11-28
Ilość wyświetleń informacji: 1281
Rejestr zmian dokumentu