Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 12  listopada  2012 r.
o wydaniu decyzji w  sprawie zmiany decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 7 listopada 2012 r. decyzji nr 8.1/ZRID/2009/2012 o zmianie decyzji nr 8/2009 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r., znak WI.II.ZRID.7048-12/09, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15”.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Urzędu Miasta Brodnicy.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.II.ZRID.7048.12.1/09/12
Podpisał  
Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału  Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-12
Data udostępnienia informacji: 2012-11-13
Ilość wyświetleń informacji: 1217
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2012-11-13 Utworzenie