Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 w związku z art. 15 ust. 4 i art.16 ,  art. 38 pkt 2 g   ustawy z dnia 24 kwietnia  2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700 z późn. zm. )
zawiadamiam,
że po ponownym rozpatrzeniu wniosku inwestora. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa – reprezentowanej przez pełnomocnika - p. Martę Żmirek  z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa w związku z Decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2012 r., znak: BP4g-773/10/11 Nr 3491,  Wojewoda Kujawsko – Pomorski
wydał decyzję

z dnia 31 października 2012 r., znak: WI.DW.7840.7.12.2011.MPt. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę w części zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów dla zadania:
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8, 4 MPa relacji: Rembelszczyzna – Gustorzyn na odcinku od km 0+000 na terenie węzła Gustorzyn w gminie Brześć Kujawski do km 40+816 w gminie Dobrzyń nad Wisłą leżącego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
w zakresie:
  • budowy gazociągu wraz ze światłowodem i stacjami ochrony katodowej na całej długości układu rurowego,
  • budowy naziemnych obiektów technologicznych: trzech zespołów zaporowo-upustowych (dalej jako ZZU) wraz z drogami dojazdowymi, ogrodzeniami terenu, wewnętrznymi drogami dojazdowo-technicznymi, techniczno-pożarowymi i chodnikami na terenach ZZU,

na nieruchomościach objętych decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14.02.2011 r., znak: WI.III.70460-2/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zgodnie z załączoną inwentaryzacją drzew i krzewów oraz planem gospodarki zielenią.

Z treścią w/w decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zapoznać się można w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy – Delegaturze we Włocławku ul. Brzeska 8 (Oddział Zamiejscowy Wydziału Infrastruktury, pokój nr 15 w godzinach 8: 00 – 15: 00, w dniach pracy Urzędu, tel. 54/ 231 43 59).
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, stronach internetowych tych gmin oraz tutejszego urzędu wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń K-P UW Delegatura we Włocławku
  2. na tablicy ogłoszeń K-P UW w Bydgoszczy
  3. w prasie ogólnopolskiej w formie ogłoszenia
  4. na tablicach ogłoszeń w Urzędach Gmin:  Lubanie, Fabianki w Urzędach  Miast:  Dobrzyń n/Wisłą, Włocławek, Brześć Kujawski
  5. na stronach internetowych K-P UW w Bydgoszczy, oraz ww. Urzędów Gmin i Miast
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-12
Data udostępnienia informacji: 2012-11-12
Ilość wyświetleń informacji: 1235
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2012-11-12 Edycja
Radosław Górnicki 2012-11-12 Utworzenie