Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 23 października 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 23 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 października 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 2 października 2012 r., znak: WUOZ.DW.WZN.5151.6.343.2012.ERK;
  • Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 1 października 2012 r., znak: INW.7012.3.2012;
  • Starostę Włocławskiego z dnia 5 października 2012 r., znak: OŚB.670.10.2012;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym


dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowych podziemnych SN wraz z ułożonym obok rurami OPTO na terenie dz. nr ew. 38 obręb m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.34.2012.EG
Podpisała:
up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania
Przestrzennego Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-23
Data udostępnienia informacji: 2012-10-24
Ilość wyświetleń informacji: 1166
Rejestr zmian dokumentu
Rejestr zmian dokumentu
Redaktor Data Zmiana
Radosław Górnicki 2012-10-24 Edycja
Radosław Górnicki 2012-10-24 Edycja
Radosław Górnicki 2012-10-24 Utworzenie