Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 23 października 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 23 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 października 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/264/2012, znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.55.206.2012.TZ z dnia 28 września 2012 r.;
  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 października 2012 r., znak: WAB.I.670.1.700.2012.MO;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku Izby chorych nr 11 na budynek biurowo – sztabowy w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy na terenie dz. nr ew. 10/3 obręb 123 m. Bydgoszcz.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.24.2012.KC
Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania
Przestrzennego Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-23
Data udostępnienia informacji: 2012-10-24
Ilość wyświetleń informacji: 1186
Rejestr zmian dokumentu