Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 17 października 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 17 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 października 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 2 października 2012 r., znak: BKZ.4120.8.2.62.2012.EMZ;
  • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 2 października 2012r., znak: ZDM-TP-4005/5633/12;
  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.673.2012.MO z dnia 19 września 2012r.;
  • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 204/CP/2012 z dnia 25 września 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku nr 108 (z funkcji zamieszkania zbiorowego na administracyjno – biurową) na terenie dz. nr ew. 6/28, obręb 124 w kompleksie wojskowym  przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.20.2012.EG
Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-17
Data udostępnienia informacji: 2012-10-18
Ilość wyświetleń informacji: 1101
Rejestr zmian dokumentu