Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 17 października 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 17 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 października 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR.69.2012, znak: WUOZ.T.ZAR.5151.23.2012.WS z dnia 26 września 2012 r.;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 października 2012 r., znak: WST.612.1.205.2012.AC;
  • Starostę Grudziądzkiego znak: GN.673.323.2012 z dnia 26 września 2012 r. oraz znak: GN.673.324.2012 z dnia 26 września 2012 r.;
  • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 209/CP/2012 z dnia 2 października 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Gardei zadanie – 2 PL 15001” w zakresie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej (sieć elektroenergetyczna nn – 0,4 kV zasilająca oraz oświetlenie ogrodzenia zewnętrznego) na terenie dz. nr ew. 195/8, 195/11, 195/12, 195/13, 3047/10, 3047/13, 3047/14, 3047/17, 3047/20, 3047/22, 3070/10 obręb Gubiny, gm. Rogóźno.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią w/w postanowień w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pok. 236 w dniach pracy Urzędu w godzinach 8:00 – 15:00.
Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
WI.III.746.1.26.2012.EG
Podpisał:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-17
Data udostępnienia informacji: 2012-10-18
Ilość wyświetleń informacji: 1050
Rejestr zmian dokumentu