Start arrow Ogłoszenia arrow Obwieszczenie z dnia 10 października 2012 r.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Obwieszczenie z dnia 10 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 października 2012 r.

o wydaniu decyzji odmowie uchylenia decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 18 września 2012 r. decyzji nr 5.1/ZRID/2012 o odmowie uchylenia, na wniosek Starosty Toruńskiego, decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 5/ZRID/2012 z dnia 9 marca 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 o ciąg rowerowy”, obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 553 od km 6+150 do km 8+740.

Informuję, że z wymienioną wyżej decyzją oraz z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek A), pokój 204 na II piętrze, w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Starostwa Toruńskiego (ziemskiego) i Urzędu Gminy Łysomice.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podpisał z upoważnienia
Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
Mirosław Jagodziński
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Kujawsko – Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-10
Data udostępnienia informacji: 2012-10-11
Ilość wyświetleń informacji: 1228
Rejestr zmian dokumentu