Start arrow Obywatel arrow Paszport, Obywatelstwo arrow Opłaty paszportowe i konta.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OPŁATY PASZPORTOWE

1) 140  zł - opłata podstawowa,
2)  70 zł - dla osób powyżej 13 roku życia posiadających legitymację uczniowską, studencką, rencisty, emeryta, osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, osób posiadających zaświadczenie, że korzystają z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
3)  30  zł - dla uczniów w wieku 7-13 lat, posiadających legitymację szkolną
 lub posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (bez legitymacji opłata wynosi 60 zł)
4)  30 zł - dla dzieci w wieku 0-7 lat (do czasu podjęcia obowiązku szkolnego).

Wpłaty można dokonać:

 1. kartą płatniczą - u pracownika Oddziału Paszportów w momencie składania wniosku,
 2. na konto - Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, Okręgowy Odział NBP Bydgoszcz, 56 1010 1078 0000 4222 3100 0000, tytułem - opłata paszportowa
 3. w kasie urzędu w Bydgoszczy


Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

a) osób, które w dniu składania wniosku mają ukończone 70 lat,
b) osób  przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
c) osób, które złożyły wniosek o wydanie paszportu z powodu jego wady technicznej,
d) żołnierzy niezawodowych, wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.


Opłatę paszportową obniża się w przypadku ubiegania się o wydanie nowego paszportu przed upływem ważności dotychczas posiadanego na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

a) zmiany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu,
b) zmiany wyglądu, która może utrudnić ustalenie tożsamości,
c) braku miejsca na umieszczenie w paszporcie stempli, wiz i pieczęci.

Opłatę obniżoną ustala się odejmując się od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku 1/10 część opłaty za każdy pełny rok (lub 1/5 części opłaty w przypadku paszportu z terminem ważności 5 lat), pozostający do upływu ważności obecnego paszportu


UWAGA:

 1. opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200 % w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

 2. Ulga w wysokości 50% opłaty podstawowej za wydanie paszportu przysługuje:
 3. a) uczniom i studentom,
  b) osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego,
  c) emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
  d) osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
  e) kombatantom i innym osobom, o których mowa w art. 8 § 3 ustawy o dokumentach paszportowych.

 4. Wydanie paszportu członkom rodzin wielodzietnych posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny
 5. Ulga 75%

  15 zł – za paszport wydany dzieciom do 13 roku życia
  35 zł – za paszport wydany dzieciom od 13 do 25 roku życia ( w przypadku młodzieży uczącej się powyżej 18 roku życia Karta Dużej Rodziny jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej)

  Ulga 50%

  70 zł – za paszport dla rodziców i małżonków rodziców.
  Uprawnienie do zniżki przysługuje po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny. Ulga przysługuje wszystkim posiadaczom ważnych Kart Dużej Rodziny – także tych wydanych od czerwca 2014 r. w ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

  W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie

Autor informacji: Janusz Affelski
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 115561
Rejestr zmian dokumentu