www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Akty prawne: Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

 

Podstawy prawne działania Wydziału określają przepisy, zawarte w aktach normatywnych różnych gałęzi prawa, jednak podstawę stanowią przepisy z zakresu prawa administracyjnego oraz prawa cywilnego.

Tryb szczególny postępowania określają następujące, podstawowe akty prawne:

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143 poz. 1027),
 • Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 161 poz. 1688 z póżn. zm.),
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. z 2005 r. Nr 231 poz. 1965 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 1992 r. Nr 90 poz. 450 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 1989 r. Nr 29 poz. 154 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 1990r Nr 51 poz. 297 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28 poz. 353 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 53 poz. 532 z późn. zm.).
Autor informacji: Janusz Affelski
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2003-09-16
Data udostępnienia informacji: 2003-09-17
Ilość wyświetleń informacji: 6474
Rejestr zmian dokumentu