Start arrow Obywatel arrow Mandaty karne arrow Odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Odroczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja dotyczy mandatów nałożonych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podstawa prawna:
art. 55 i art. 64 ust. 1 w związku z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Kto załatwia sprawę:

 1. Wydział Finansów i Budżetu, 85-950 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 3, pok.242 (budynek A, II piętro) - dla mandatów karnych nałożonych na terenie byłego województwa bydgoskiego,
  tel. 52 3497372 lub 52 3497373,
 2. Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu
  Wydział Finansów i Budżetu, 87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21, pok. 101 (I piętro) - dla mandatów karnych nałożonych na terenie byłego województwa toruńskiego,
  tel. 784 448 490,
 3. Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku
  Wydział Finansowy i Budżetu, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 8, pok. 42 (II piętro) - dla mandatów karnych nałożonych na terenie byłego województwa włocławskiego,
  tel. 542313839.

Jakie dokumenty należy złożyć:

 1. Wniosek o odroczenie albo rozłożenie na raty spłat należności pieniężnych lub inny wniosek wobec tych należności (pobierz wniosek w formacie doc),
 2. Oświadczenie o sytuacji finansowej i stanie majątkowym osoby zobowiązanej ubiegającej się o ulgę w spłacie należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego w formie rozłożenia spłaty należności na raty lub odroczenia płatności (pobierz wzór oświadczenia w formacie doc).

Opłaty:
Czynność wydania decyzji podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł – płatnej na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

dowód wpłaty należy dołączyć do dokumentów

Podstawa prawna wniesienia opłaty:
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)

Zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) istnieje możliwość zwolnienia od opłaty skarbowej. W celu skorzystania ze zwolnienia zainteresowany musi przedstawić zaświadczenie potwierdzające korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa

Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy przesłać na wyżej wskazany adres. Decyzję w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności za mandat karny kredytowany wydaje Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Termin załatwienia sprawy :
zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) – do 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Ministra Finansów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Ponadto warto wiedzieć:
Organ egzekucyjny na podstawie art. 56 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) zawiesza postępowanie egzekucyjne po uprawomocnieniu się decyzji wydanej przez wierzyciela o udzieleniu ulgi w spłacie należności.

Autor informacji: Anna Baranowska
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2003-12-16
Data udostępnienia informacji: 2003-12-17
Ilość wyświetleń informacji: 22574
Rejestr zmian dokumentu