Start arrow Obywatel arrow Mandaty karne arrow Dystrybucja bloczków mandatów karnych.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Dystrybucja bloczków mandatów karnych. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Podstawa prawna:
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatów karnych (Dz. U. Nr 131 poz. 663 ze zm.), rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 20, poz. 201 ze zm.)

Kto załatwia sprawę:

 1. Wydział Finansów i Budżetu, Oddział Wierzytelności w Bydgoszczy,
  ul. Jagiellońska 3, pok. 250  (II piętro),
  tel. 52 34 97 370,
 2. Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu,
  Wydział Finansów i Budżetu, 87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21, pok. 133a (I piętro),
  tel.
  784 454 575,
 3. Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku,
  Wydział Finansów i Budżetu, 87-800 Włocławek, ul. Brzeska 8, pok. 42 (II piętro),
  tel. 54 23 13 839.


Jakie dokumenty należy złożyć:

zapotrzebowanie na formularze bloczków mandatów karnych w dwóch egzemplarzach.

Opłaty:
straże miejskie, gminne wnoszą opłatę za zakupione bloczki wg aktualnych cen stanowiących koszt wydrukowania tych bloczków na podstawie informacji podanej przez MSW.

Termin załatwienia sprawy:
wydawanie bloczków mandatowych odbywa się na bieżąco, bezzwłocznie po uprzednio telefonicznym uzgodnieniu dogodnego terminu odbioru przygotowanych bloczków.

Czy i gdzie można się odwołać:
odwołanie nie przysługuje.

Ponadto warto wiedzieć:
formularze bloczków mandatów karnych wydawane są na podstawie pisemnego upoważnienia do odbioru. Są drukami ścisłego zarachowania i wymagają odpowiedniej ewidencji w księdze druków ścisłego zarachowania, a po wykorzystaniu podlegają całkowitemu zwrotowi do tut. Urzędu w postaci grzbietów bloczków. Do rozliczenia zwróconych grzbietów należy przygotować wykaz wykorzystanych bloczków mandatów karnych w dwóch egzemplarzach.

Autor informacji: Anna Baranowska
Informację wprowadził\a: Paweł Skutecki
Data wytworzenia informacji: 2003-12-16
Data udostępnienia informacji: 2003-12-17
Ilość wyświetleń informacji: 6595
Rejestr zmian dokumentu