Start arrow Bezpieczeństwo arrow Przepisy prawne regulujące system Państwowe Ratownictwo Medyczne

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Przepisy prawne regulujące system Państwowe Ratownictwo Medyczne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

 1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.); pdf
 2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.); pdf
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781); pdf
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408); pdf
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775); pdf
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. Nr 77, poz. 525); pdf
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 55, poz. 365); pdf
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2007r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 90, poz. 605); pdf
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 209, poz. 1382); pdf
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie centrum urazowego (Dz. U. Nr 118, poz. 803); pdf
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 6); pdf
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. Nr 4, poz. 33); pdf
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. Nr 11, poz. 64); pdf
 14. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 229, poz. 1537); pdf
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego  (Dz. U. Nr 39, poz. 322); pdf
 16. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie algorytmu podziału środków na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego pomiędzy poszczególne województwa (Dz. U. Nr 161, poz. 1143);  pdf
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. Nr 1, poz. 1).pdf
    
Autor informacji: Lech Wesołowski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-27
Data udostępnienia informacji: 2011-10-31
Ilość wyświetleń informacji: 7087
Rejestr zmian dokumentu