Start arrow Obywatel arrow Kościół arrow Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Potwierdzanie odbioru powiadomienia władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Podstawa prawna:
ustawy o stosunku Państwa do określonych Kościołów i związków wyznaniowych, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm. ), ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm. ).

Kto załatwia sprawę:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Spraw Wewnętrznych,
Budynek B, III p. pok. nr 31B,
ul.Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 233

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Toruniu,
ul. Moniuszki 15-21, pokój 18,
tel. 784-448-532

Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców we Włocławku,
ul. Brzeska 8, parter, pokój 11,
tel. 54 2314 253

Wymagane dokumenty:

1. powiadomienie władz kościelnych o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną,

2. dekret lub uwierzytelniona kopia dekretu władzy kościelnej powołującego osobę prawną,

3. podstawowe dane identyfikacyjne nowej osoby prawnej.

Opłaty:
zwolnienie z opłaty skarbowej od podań składanych w wykonaniu ustawowego obowiązku.

Termin załatwienia sprawy:
7 dni od daty wpływu powiadomienia.

Czy i gdzie można odwołać się od decyzji:
zażalenie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departament Wyznań Religinych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych) w Warszawie na postanowienie o odmowie pisemnego potwierdzenia powiadomienia bądź potwierdzenia o treści innej niż żądana, za pośrednictwem Wojewody w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Autor informacji: Janusz Affelski
Informację wprowadził\a: Sławomir Pogodziński
Data wytworzenia informacji: 2003-12-17
Data udostępnienia informacji: 2003-12-18
Ilość wyświetleń informacji: 2634
Rejestr zmian dokumentu