Start arrow Obywatel arrow Kościół arrow Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa.

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Uzgadnianie tras pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

Kto załatwia sprawę:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Spraw Wewnętrznych, Bydgoszcz,
Budynek B, III p. pok. nr 31B,
ul.Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 34 97 233

Wymagane dokumenty:

wniosek organizatora pielgrzymki do wojewody właściwego ze względu na miejsce jej rozpoczęcia wraz z klauzulą upoważniającą wojewodę / wojewodów / do uzgodnienia wskazanej we wniosku trasy w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa z właściwymi organami zarządzającymi ruchem na drogach publicznych oraz policją.

Opłaty:
zwolnione od opłaty.

Termin załatwienia sprawy:
1. 40 dni od daty wpływu wniosku organizatora pielgrzymki, jeśli odbywać się ona będzie na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

2. 50 dni w pozostałych przypadkach.

Czy i kiedy można odwołać się od decyzji:
zaniedbanie lub nienależyte wykonanie uzgodnień może być przedmiotem skargi do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Departament Wyznań Religinych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych) w Warszawie.

Autor informacji: Janusz Affelski
Informację wprowadził\a: Sławomir Pogodziński
Data wytworzenia informacji: 2003-12-17
Data udostępnienia informacji: 2003-12-18
Ilość wyświetleń informacji: 2576
Rejestr zmian dokumentu