Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Wojciecha Patyka przedstawiciela Przedsiębiorstwa Usługowego PROWOJ w Inowrocławiu, działającego z pełnomocnictwa PKP Energetyka S.A. Zakład Kujawski w Bydgoszczy,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-04-29
Data udostępnienia informacji: 2011-08-02
Ilość wyświetleń informacji: 1042
Rejestr zmian dokumentu
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
ogłasza konkurs na stanowisko
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy

1. Kandydatami przystępującymi do konkursu mogą być nauczyciele mianowani lub dyplomowani mający wykształcenie wyższe magisterskie oraz posiadający co najmniej 7-letni staż pracy w swoim zawodzie, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku wymagającym sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Czytaj całość
Autor informacji: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-05-24
Data udostępnienia informacji: 2011-05-24
Ilość wyświetleń informacji: 1810
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 maja 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),  

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Wojciecha Poturalskiego Członka Zarządu WINDPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii energetycznej kablowej podziemnej SN 15 kV wraz z towarzyszącą rurą OPTO50, projektowanego na działce o numerze ewidencyjnym 152/4 obręb Turzno, gmina Raciążek,

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-05-18
Data udostępnienia informacji: 2011-05-19
Ilość wyświetleń informacji: 1235
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 maja 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez; Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WKW.IV.4125.8.2.7.2011 z dnia 30 marca 2011 r.; uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku nr 25 dla potrzeb Ośrodka Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, zlokalizowanego na nieruchomości nr ewid. 13/1 obręb 172, położonej na terenie garnizonu Bydgoszcz w kompleksie wojskowym 1168 przy ul. Gdańskiej 190.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-17
Data udostępnienia informacji: 2011-05-18
Ilość wyświetleń informacji: 1179
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
 z dnia  16   maja 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Macieja Gibowskiego, działającego z pełnomocnictwa Dyrektora Wiesława Żywickiego oraz Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji Andrzeja Mareckiego, reprezentującego Pomorską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy została wydana dnia 16 maja 2011 r. decyzja Nr 8/2011 znak: WI.III.AK.70450-25/10, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63x5,8 PE na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym: 287, 233/1, 231 w obrębie geodezyjnym Cekcyn, położonych w Cekcynie.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-16
Data udostępnienia informacji: 2011-05-17
Ilość wyświetleń informacji: 1162
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 maja 2001 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 maja 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WU OZ.DB.AR.5151.67.9.2011.TZ z dnia 29 kwietnia 2011 r.;
  • Starostę Nakielskiego znak: W WA.670.2.3.2011.MZ z dnia 9 maja 2011 r.;
  • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 93/CP/2011 z dnia 6 maja 2011r.;
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-05-16
Data udostępnienia informacji: 2011-05-16
Ilość wyświetleń informacji: 1210
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 maja 2001 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 maja 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Gminy Śliwice, została wydana dnia 13 maja 2011 r. decyzja Nr 9/2011 znak: WI.III.EG.70450-19/10, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegająca na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Okoniny Nadjeziorne, na nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewidencyjnym 152 obręb Okoniny Nadjeziorne, położonej w gminie Śliwice.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-13
Data udostępnienia informacji: 2011-05-16
Ilość wyświetleń informacji: 1078
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 maja 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Kazimierza Fladrowskiego, Prezesa Zarządu firmy Centrum Badawczo – Produkcyjno – Usługowe CECOMM S.A. działającego z pełnomocnictwa ppłk Krzysztofa Szychulskiego, Zastępcy Szefa Regionalnego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, dla inwestycji polegającej na budowie płyty fundamentowej pod montaż agregatu prądotwórczego wraz z zasilającymi liniami kablowymi do budynku nr 25 w kompleksie wojskowym 1168 dla potrzeb Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, zlokalizowanego na terenie garnizonu Bydgoszcz w kompleksie wojskowym 1168 przy ul. Gdańskiej 190, na działce o nr 13/1 obręb 172, stanowiącej w rozumieniu art. 2 ust. 11 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren zamknięty. 

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-13
Data udostępnienia informacji: 2011-05-13
Ilość wyświetleń informacji: 1252
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 maja 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ.T.AR.5151.13.2011.WS z dnia 18 kwietnia 2011 r.; Starostę Chełmińskiego znak: AAB.B.673.4.2011.AB z dnia 28 kwietnia 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 86/CP/2011 z dnia 2 maja 2011r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubielno i Firlus na terenach PKP (dz. nr ewid. 185/2, 185/3 obręb Dubielno; dz. nr ewid. 17/7, 17/10 obręb Firlus, gm. Papowo Biskupie).

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-12
Data udostępnienia informacji: 2011-05-13
Ilość wyświetleń informacji: 1221
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 maja 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ.T.AR.5151.9.2011.WS z dnia 24 marca 2011 r.; Zarząd Dróg Wojewódzkich znak: ZDW.RDW 2.12.5360-236/11 z dnia 19 kwietnia 2011r.; Starostę Toruńskiego znak: AB.673.3.2011.LK z dnia 31 marca 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 66/CP/2011 z dnia 14 kwietnia 2011r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN wraz z towarzyszącymi łączami światłowodowymi na terenie działek o nr ew. 272 i 301/2 obręb Mirakowo, gmina Chełmża.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-12
Data udostępnienia informacji: 2011-05-12
Ilość wyświetleń informacji: 1282
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 maja 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez; Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WU OZ.DB.AR.5151.67.6.2011.TZ z dnia 8 kwietnia 2011 r.; Starostę Nakielskiego znak: WWA.670.2.2.2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 71/CP/2011 z dnia 20 kwietnia 2011r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN wraz z towarzyszącymi łączem światłowodowym na terenie działek o nr ew. 2/1 i 288/3 obręb Paterek, powiat nakielski, gmina Nakło nad Notecią.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-12
Data udostępnienia informacji: 2011-05-12
Ilość wyświetleń informacji: 1213
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12  maja  2011 r.


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia  2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700 z późn. zm. ) zawiadamiam, że zostało wszczęte na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa – reprezentowanej przez pełnomocnika - p. Renatę Cichocką  z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa,  postępowanie administracyjne  w sprawie wydania pozwolenia na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji: Rembelszczyzna – Gustorzyn  na odcinku od km 0+000 na terenie węzła Gustorzyn w gminie Brześć Kujawski do km 40+816 w gminie Dobrzyń nad Wisłą leżącego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w zakresie:
- budowy gazociągu wraz ze światłowodem i stacjami ochrony katodowej na całej długości układu rurowego,
- budowy naziemnych obiektów technologicznych: trzech zespołów zaporowo-upustowych  ( dalej jako ZZU ) wraz z drogami dojazdowymi, ogrodzeniami terenu, wewnętrznymi drogami dojazdowo-technicznymi, techniczno-pożarowymi i chodnikami na terenach ZZU,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-12
Data udostępnienia informacji: 2011-05-12
Ilość wyświetleń informacji: 1386
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2011 r.

Na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),  zawiadamia się, iż po rozpatrzeniu odwołania z dnia 27.10.2010 r. Panów Andrzeja Chrupczaka i Zygmunta Rakoczego prowadzących Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Spółka Rakoczy” od decyzji Prezydenta Miasta Torunia, znak: WAiB-IV/JAC-7353/DP/9/2010, WAiB-60/IV/2009 z dnia 04 października 2010 r., zatwierdzającej projekt budowlany, podział nieruchomości i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Zaułek Dworcowy w Toruniu, Wojewoda Kujawsko – Pomorski w dniu 5 maja 2011 r. wydał decyzję uchylającą w części dotyczącej zatwierdzenia podziałów działek o numerach ewidencyjnych 609 i 167 wymienioną powyżej decyzję Prezydenta Miasta Torunia i w tym zakresie przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-09
Data udostępnienia informacji: 2011-05-10
Ilość wyświetleń informacji: 1236
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  9 maja 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ.DW.UAB.5151.396.2011 z dnia 22 marca 2011 r.;
- Starostę Rypińskiego znak: AB.6743.7.2.2011 z dnia 31 marca 2011 r.;
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 61/CP/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie zamkniętym – działka o nr ewid. 144, obręb Starorypin Prywatny, gmina Rypin.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-05-09
Data udostępnienia informacji: 2011-05-09
Ilość wyświetleń informacji: 1207
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  6   maja 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ. DB.AR.5151.55.68.TZ  z dnia 20 kwietnia 2011 r.; Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.280.2011.AL z  dnia 22 kwietnia 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 85CP/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie punktu tankowania lokomotyw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce 5/14, obręb nr 195 Bydgoszcz M.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-06
Data udostępnienia informacji: 2011-05-09
Ilość wyświetleń informacji: 1180
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  6   maja 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ.   DB.AR.5151.58.5.2011.TZ. z dnia 8 kwietnia 2011 r.; Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski znak: RGK.7230.5.03.2011 z dnia 12 kwietnia  2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 73/CP/2011 z dnia 20 kwietnia2011 r.; Starostę Bydgoskiego znak: WB.673.35.2011 z dnia  4 maja 2011 r., uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na wykonaniu stalowej podpory trasy ciepłociągu w bezpośrednim sąsiedztwie zniszczonej w wyniku kolizji z cysterną istniejącej podpory, na dz. o nr ewid. 737/16, przy ul. Garbary - Sportowa, obręb Solec Kujawski M, gmina Solec Kujawski.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-06
Data udostępnienia informacji: 2011-05-09
Ilość wyświetleń informacji: 1148
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 maja 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  6  maja  2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 27 kwietnia 2011 r. decyzji Nr 6/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Lecha Jaworskiego, dla inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 15 polegającej na wykonaniu odwodnienia oraz naprawy i trwałego zabezpieczenia korony i korpusu drogi na odcinku od km 311+350 do km 312+532”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-05-06
Data udostępnienia informacji: 2011-05-09
Ilość wyświetleń informacji: 1246
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez; Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak:  WUOZ.T.AR.5151.1.3.2011 JS z dnia 16 marca 2011 r.;  Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 marca 2011 r. nr 57/CP/2011;   Prezydenta Miasta Torunia, znak: MZD 6733.2.2011 z dnia 29 marca 2011 r.;   Starostę Toruńskiego, znak: AB.673.2.2011.LK z dnia 21 marca 2011 r. uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu De 180 PEHD na działce 231 obręb 68, położonej przy ul. Dwernickiego i Aleksandrowskiej w Toruniu.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-27
Data udostępnienia informacji: 2011-05-02
Ilość wyświetleń informacji: 1272
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia   27   kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Aleksandry Dolińskiej-Hopcia Naczelnika Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich, działającej z upoważnienia Prezydenta Miasta Inowrocławia, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonie ulicy Pakoskiej w ramach Strefy Zachodniej Inowrocławskiego Obszaru Gospodarczego, w obrębie działek o nr 2, 5/1, 6, 12/6, 23, obręb Inowrocław 2.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-27
Data udostępnienia informacji: 2011-04-28
Ilość wyświetleń informacji: 1372
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  20  kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WU OZ/ DB-AR-  4191-  81-1/2011 z dnia 8 marca 2011 r.; Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych znak: TEK 7323/BTŚ/0193/2011  z  dnia 6 kwietnia 2011 r.; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WST.612.1.41.2011.EP z dnia 17 marca  2011 r.; Starostę Tucholskiego znak:  BD.673.CEKC.5.2011 z dnia 11 marca 2011 r.; Wójta Gminy Cekcyn znak: UDiGM.7211.34.2011 z dnia 16 marca 2011; Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi znak: ZDP-7334-19-P-2011 z dnia 21 marca 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 44/CP/2011 z dnia 18 marca 2011 r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63x5,8 PE na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym: 287, 233/1, 231 w obrębie geodezyjnym Cekcyn, położonych w Cekcynie.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-20
Data udostępnienia informacji: 2011-04-20
Ilość wyświetleń informacji: 1285
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20  kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ. T.AR.5151.10.2011.WS z dnia 28 marca 2011 r.; Wójta Gminy Świecie nad Osą znak: IBN.673.1.2011 z  dnia 25 marca 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 56/CP/2011 z dnia 28 marca 2011 r.; Starostę Grudziądzkiego znak: GN.673.1.1.2011 z dnia 23 marca 2011; Starostę Brodnickiego znak: WB.673.5.2011 z dnia 28 marca 2011 r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 110 kV ze światłowodem łączącej projektowaną stację elektroenergetyczną 30/110kV Linowo z istniejącą stacją elektroenergetyczną GPZ Jabłonowo, zlokalizowaną w obrębie Piecewo, gmina Jabłonowo Pomorskie w celu wyprowadzenia mocy wytworzonej przez farmę wiatrową Linowo oraz przesyłu danych dot. wyprodukowanej mocy, na dz. o nr ew. 75 obręb Białobłoty, gmina Świecie nad Osą oraz dz. 161/2 obręb Jabłonowo Zamek, gmina Jabłonowo Pomorskie.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-20
Data udostępnienia informacji: 2011-04-20
Ilość wyświetleń informacji: 1282
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 kwienia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  19  kwietnia  2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2011 r. decyzji  Nr 5/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez dyrektora Pana Mirosława Kielnik, dla inwestycji drogowej pn.: „Budowa i rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszorowerowym na trasie Sulnowo-Sulnówko i rozbudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239 i drogą powiatową nr 1249C w Sulnowie.”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-18
Data udostępnienia informacji: 2011-04-20
Ilość wyświetleń informacji: 1291
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak:  WUOZ.DB.AR.4191.65.27.2011 z dnia 23 marca 2011 r.; Ministra Zdrowia, znak: MZ-OZU-523-24157-(1)/MO/11 z dnia 18 marca 2011 r.; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, znak: GDDKiA-O/BY-Z-3(b)/073/226/2011 z dnia 17 marca 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 25 marca 2011 r. nr 55/CP/2011; Starostę Inowrocławskiego, znak: AB.673.19.2011 z dnia 17 marca 2011 r. uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zamierzenia polegającego na budowie zbiornika na gaz płynny o pojemności 6,7 m3 wraz z instalacją gazu do kotłowni budynku administracyjno – socjalnego w Inowrocławiu na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 21/5 w obrębie Inowrocław 1, położonej w Inowrocławiu przy ul. Kruśliwieckiej 1.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-14
Data udostępnienia informacji: 2011-04-26
Ilość wyświetleń informacji: 1136
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  14  kwietnia  2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 7 kwietnia 2011 r. decyzji Nr 4/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez dyrektora Pana Andrzeja Glonka dla zadania pn: „Budowa Trasy Średnicowej Północnej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód - zachód na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Szosa Chełmińska (węzeł Wybickiego) – Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska” w Toruniu, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone pod inwestycję):

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-14
Data udostępnienia informacji: 2011-04-18
Ilość wyświetleń informacji: 3200
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Czesława Muszyńskiego Dyrektora Oddziału „Cukrownia Nakło” w Nakle nad Notecią działającego z pełnomocnictwa Pana Marcina Kulickiego Prezesa Zarządu oraz Pana Marka Derezińskiego Członka Zarządu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie:  kanału deszczowego grawitacyjnego dn 300 z PE (ułożony w rurze osłonowej stalowej dn 500),  rurociągu wody pitnej (przeciwpożarowej) dn 150 z PE (ułożony w rurze osłonowej stalowej dn 250), rurociągu ciepłowniczego w izolacji cieplnej 2 x dn 100 z PE (ułożone w rurze osłonowej stalowej dn 500), linii kablowej SN 15 kV (ułożona w rurze osłonowej stalowej dn 200), linii kablowej sterowniczej (ułożonej w rurze osłonowej stalowej dn 100),

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-14
Data udostępnienia informacji: 2011-04-18
Ilość wyświetleń informacji: 1301
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Kazimierza Fladrowskiego Prezesa Zarządu firmy CBPU CECOMM S.A., z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, Pana ppłk mgr inż. Ludwika Komyć, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie: strzelnicy wojskowej,  1-kondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego z funkcjami: szkoleniowo-dydaktycznymi,  stanowiska dowodzenia w postaci 3-kondygnacjowej wieży, przyłącza sieci elektroenergetycznej NN w relacji istniejąca stacja transformatorowa - budynek wielofunkcyjny, przyłącza sieci teletechnicznej relacji istniejąca wartownia OWC - budynek wielofunkcyjny, przyłącza wodociągowego z projektowanej studni głębinowej,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-14
Data udostępnienia informacji: 2011-04-18
Ilość wyświetleń informacji: 1504
Rejestr zmian dokumentu
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko-Pomorskiego UW. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.


Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego uniwersalnego Deawoo Lublin II 3327, rok produkcji 1998, nr rejestracyjny BCZ 9253 ( samochód uszkodzony), pojemność silnika 2198 cm3, przebieg 252 464 km. Cena wywoławcza 1800 złotych. Nie wymaga się wadium.

Czytaj całość
Autor informacji: Magdalena Kowalska
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-08
Data udostępnienia informacji: 2011-04-11
Ilość wyświetleń informacji: 1898
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Dariusza Śliwińskiego Sekretarza Gminy Papowo Biskupie działającego z pełnomocnictwa Pana Andrzeja Zielińskiego Wójta Gminy Papowo Biskupie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubielno i Firlus na terenach PKP (dz. nr ewid. 185/2, 185/3 obręb Dubielno; dz. nr ewid. 17/7, 17/10 obręb Firlus, gm. Papowo Biskupie), ujętych w decyzji Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 14 poz. 51), stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-07
Data udostępnienia informacji: 2011-04-07
Ilość wyświetleń informacji: 1151
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WU OZ.DB.AR.4191.99.2.2011 z dnia 9 marca 2011 r.; Starostę Tucholskiego znak: BD.673.ŚL.4.2011 z dnia 11 marca 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 45/CP/2011 z dnia 21 marca 2011 r.; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WST.612.1.40.2011.EP z dnia 17 marca 2011 r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice, na działce nr ewid. 152 obręb Okoniny Nadjeziorne, gmina Śliwice.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-07
Data udostępnienia informacji: 2011-04-07
Ilość wyświetleń informacji: 1130
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ/T/AR.4191-31/11 z dnia 24 lutego 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 38/CP/2011 z dnia 9 marca 2011 r.; Starostę Brodnickiego znak: WB.673.2.2011 z dnia 8 marca 2011 r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia DN 300 mm, MOP 5,5 Mpa relacji Brodnica – Nowe Miasto Lubawskie na działkach o nr ewidencyjnym: 59/1, 59/2, 59/3, obręb Przydatki, na działce o nr ewidencyjnym 61, obręb Moczadło oraz na działce o nr ewidencyjnym 69, obręb Nowy Dwór w gminie Brodnica.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-07
Data udostępnienia informacji: 2011-04-07
Ilość wyświetleń informacji: 1200
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez;  Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ.DB.UAB.4118 z dnia 10 marca 2011 r.; Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.180.2011.AL z dnia 21 marca 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 48/CP/2011 z dnia 24 marca 2011 r.; Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy znak: TI-4004/406c/10 z dnia 29 marca 2011 r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku nr 25 dla potrzeb Ośrodka Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, zlokalizowanego na nieruchomości nr ewid. 13/1 obręb 172, położonej na terenie garnizonu Bydgoszcz w kompleksie wojskowym 1168 przy ul. Gdańskiej 190.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-07
Data udostępnienia informacji: 2011-04-07
Ilość wyświetleń informacji: 1284
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 kwietnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  5  kwietnia 2011 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Piotra Lipskiego reprezentującego Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., działającego z  pełnomocnictwa Pana Edwina Warczaka oraz Pana Marka Kuczynieckiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na wykonaniu stalowej podpory trasy ciepłociągu w bezpośrednim sąsiedztwie zniszczonej w wyniku kolizji z cysterną istniejącej podpory, na działce o nr ewid. 737/16, przy ul. Garbary-Sportowa, obręb Solec Kujawski M, gmina Solec Kujawski.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-05
Data udostępnienia informacji: 2011-04-05
Ilość wyświetleń informacji: 1317
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 1 kwietnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  1  kwietnia 2011 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Kazimierza Świtajskiego reprezentującego Spółkę PKP CARGO S.A. Północny Zakład Spółki z siedzibą w Gdyni, działającego z pełnomocnictwa Pana Witolda Bawor oraz Pana Ireneusza Wasilewskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie punktu tankowania lokomotyw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce 5/14, obręb nr 195 Bydgoszcz M.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-04-01
Data udostępnienia informacji: 2011-04-01
Ilość wyświetleń informacji: 1220
Rejestr zmian dokumentu
 
Wyniki Konkursu SZEROKO ROZUMIANA POMOC SPOŁECZNA 2011. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

W dniu 28 marca 2011 r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 77/11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2011 do oceny ofert organizacji ubiegających się o realizacje zadań z zakresu „Szeroko rozumianej pomocy społecznej 2011”.

Wysokość środków na dofinansowanie projektów konkursowych nadesłanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wynosiła 613 000 zł.

Czytaj całość
Autor informacji: Katarzyna Wesołowska
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-31
Data udostępnienia informacji: 2011-04-01
Ilość wyświetleń informacji: 1790
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 marca 2011 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),

zawiadamiam

iż, stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa, w związku z toczącym się postępowaniem przed Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie budynku „JUBILAT” – przystosowanie do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym Ciechocinek, zlokalizowanego na działce nr 1299/18 obręb Ciechocinek, położonej przy ul. Wojska Polskiego w Ciechocinku, wyznacza się stronom 7 dniowy termin w celu umożliwienia wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy można przeglądać w Wydziale Infrastruktury Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, II piętro, pokój 236, w godzinach 8:00 – 15:00.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-03-23
Data udostępnienia informacji: 2011-03-24
Ilość wyświetleń informacji: 1246
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 marca 2011 r.


Na podstawie art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),  zawiadamia się, iż po rozpatrzeniu odwołania z dnia 20.11.2010 r. Pani Weroniki Nalewaj od decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 1250/2010, znak: WAB.II.7353-1074/10 z dnia 29 października 2010 r., zatwierdzającej projekt budowlany, podział nieruchomości i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową ulic: Syrokomli, Pogodnej w Bydgoszczy, Wojewoda Kujawsko – Pomorski w dniu 14 marca 2011 r. wydał decyzję utrzymującą w mocy wymienioną powyżej decyzję Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-18
Data udostępnienia informacji: 2011-03-21
Ilość wyświetleń informacji: 1229
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 marca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Macieja Wiśniewskiego działającego z pełnomocnictwa Pana Krzysztofa Kozikowskiego w imieniu spółki pod firma „3 E” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN wraz z towarzyszącymi łączem światłowodowym na terenie działek o nr ew. 2/1 i 288/3 obręb Paterek, powiat nakielski, ujętych w decyzji Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 14 poz. 51), stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-15
Data udostępnienia informacji: 2011-03-17
Ilość wyświetleń informacji: 1353
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 marca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Frączaka działającego z pełnomocnictwa Pana Jarosława Prondzińskiego w imieniu spółki „WIND PARK ŁYSOMICE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN wraz z towarzyszącymi łączami światłowodowymi na terenie działek o nr ew. 272 i 301/2 obręb Mirakowo, gmina Chełmża, ujętych w decyzji Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 14 poz. 51), stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-15
Data udostępnienia informacji: 2011-03-17
Ilość wyświetleń informacji: 1367
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 marca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Frączaka pełnomocnika Zarządu JM Energia Sp. z o.o., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej SN wraz z towarzyszącym łączem światłowodowym, na działce o nr ewid. 30/22 obręb 15 m. Chełmża.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-15
Data udostępnienia informacji: 2011-03-17
Ilość wyświetleń informacji: 1163
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 marca 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14  marca 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WU OZ/ DB-AR-  4191-59-12/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.;
- Starostę Nakielskiego z znak: WWA.670.4.2.2011.MZ dnia 23.02.2011 r.;
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 35/CP/2011 z dnia 7 marca 2011 r.;
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Zamość – Łochowo wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową Iº -Q = 8000 m³/h w m. Łochowo, na działce nr 207/1, obręb Zamość w m. Łochowo, gm. Szubin.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-03-14
Data udostępnienia informacji: 2011-03-15
Ilość wyświetleń informacji: 1347
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 721 - 760 z 790