Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 6 grudnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Ministra Zdrowia znak: MZ-OZU-523-26281-(1)/MO/11 z dnia 25 października 2011 r.; Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków UAB-Nr 1047/2011 znak: WUOZ. DB.WZN.5151.2.39.2011.AW z dnia 23 listopada 2011 r.; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-073-1123/11 z dnia 18 października 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 221/CP/2011 z dnia 21 października 2011r.; Starosty Inowrocławskiego znak: AB.673.91.2011 z dnia 20 października 2011 r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 15 na terenie działki nr ew. 21/5 obręb 0001 w Inowrocławiu.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-12-06
Data udostępnienia informacji: 2011-12-07
Ilość wyświetleń informacji: 1291
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 listopada 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  29  listopada  2011 r.


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 29 listopada 2011 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorskiego nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 13/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Budowa nowego odcinka ul. Grunwaldzkiej w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w ramach zadania – Kontynuacja Budowy Węzła Zachodniego w Bydgoszczy”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-11-29
Data udostępnienia informacji: 2011-12-01
Ilość wyświetleń informacji: 1241
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 listopada 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o postanowieniach wydanych przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (UAB – Nr /2011) z dnia 31 października 2011 r., znak: WUOZ.DB.WZN.5151.2.38.2011.AW., I.1.152.2011; Zarząd Powiatu Inowrocławskiego z dnia 25 października 2011 r., znak: ZDP-T-2302/2011;  Starostę Inowrocławskiego z dnia 20 października 2011 r., znak: AB.673.92.2011; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 220/CP/2011 z dnia 20 października 2011 r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego – budynku nr 2 usytuowanego na terenie kompleksu wojskowego 1532, przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiu, zlokalizowanego na działce nr 10 w obrębie ewidencyjnym Inowrocław. 
 

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-11-22
Data udostępnienia informacji: 2011-11-23
Ilość wyświetleń informacji: 1268
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 listopada 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Janusza Frączek Dyrektora Rejonu Dystrybucji Chojnice w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszner Dyrektora Oddziału Dystrybucji w Bydgoszczy, występującego z pełnomocnictwa Pana Artura Różyckiego Prezesa Zarządu oraz Pana Artura Kowalczyka Członka Zarządu, reprezentujących spółkę działającą pod firmą ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV relacji GPZ Tuchola – linia napowietrzna Łyskowo, na terenie dz. nr ew. 1504/16 i 1504/17 obręb Tuchola, m. Tuchola,ujętych w decyzji Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r.), stanowiących w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-11-22
Data udostępnienia informacji: 2011-11-23
Ilość wyświetleń informacji: 1457
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 listopada 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Marcina Kępczyńskiego Dyrektora Biura Projektów „BPBW” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, działającego z upoważnienia (Nr 28/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r.) płk Krzysztofa Szychulskiego Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania Nr 11224 tj. „Budowa dwóch domków eskadrowych dla potrzeb „GO eś” na terenie kompleksu wojskowego 6005 Latkowo dla Jednostki Wojskowej 1641 w Inowrocławiu - dz. nr ew. 63/2 obręb Latkowo gm. Inowrocław oraz dz. nr ew. 220/6 obręb Szadłowice gm. Gniewkowo”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-11-22
Data udostępnienia informacji: 2011-11-23
Ilość wyświetleń informacji: 1223
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 listopada 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr AR.408.2011, znak: WU OZ. DB.ZAR.5151.68.15.2011.TZ z dnia 26 października 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 222/CP/2011 z dnia 25 października 2011r.; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu znak: ZDW.RDW1.12.509-111/2011 z dnia 28 października 2011 r.; Zarząd Powiatu w Mogilnie znak: AB.6730.24.2011 z dnia 24 października 2011 r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE na działce o nr ew. 581, obręb Mogilno 1, m. Mogilno.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-11-22
Data udostępnienia informacji: 2011-11-23
Ilość wyświetleń informacji: 1166
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 listopada 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Leszka Olejnika Prezesa Biura Studiów i Projektów „BIPROKABEL”  Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia (nr 105/2011 z dnia 9 września 2011 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy wz. ppłk Grzegorza Honz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie domku eskadrowego nr 23 dla potrzeb „GO eś”, Jednostki Wojskowej 1641 Inowrocław na terenie dz. nr ew. 63/2 obręb Latkowo.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-11-22
Data udostępnienia informacji: 2011-11-23
Ilość wyświetleń informacji: 1251
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 listopada 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Leszka Olejnika Prezesa Biura Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia (nr 104/2011 z dnia 9 września 2011 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy wz. ppłk Grzegorza Honz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie domku pilota nr 29 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1641 Inowrocław na terenie dz. nr ew. 63/2 obręb Latkowo, w kompleksie lotniskowym Nr 6005 Latkowo, gm. Inowrocław.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-11-22
Data udostępnienia informacji: 2011-11-23
Ilość wyświetleń informacji: 1896
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 listopada 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  10  listopada  2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 8 listopada 2011 r. decyzji  Nr 13/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, działającego przez Zastępcę Dyrektora – Pana Janusza Śmigielskiego, dla inwestycji drogowej pn. „Budowa nowego odcinka ul. Grunwaldzkiej w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w ramach zadania – Kontynuacja Budowy Węzła Zachodniego w Bydgoszczy”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-11-10
Data udostępnienia informacji: 2011-11-10
Ilość wyświetleń informacji: 1503
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 listopada 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 listopada  2011 r.


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia  2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700 z późn. zm. ) oraz art. 10, art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz., 1071 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam,

że zostało wszczęte na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02 – 337 Warszawa, Oddział w Gdańsku  reprezentowanego przez pełnomocnika - p. Dariusza Flisa – przedstawiciela firmy TESGAZ S.A. Dąbrowa, ul. Batorowska 9 ( pełnomocnictwo- upoważnienie 43/2011 z 29 lipca 2011 r.), postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę WRG Gustorzyn – wprowadzenie gazociągów DN-700, na działkach o numerach ewidencyjnych: 40/2, 40/4, 73/2 w miejscowości Gustorzyn.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-11-09
Data udostępnienia informacji: 2011-11-09
Ilość wyświetleń informacji: 2239
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 listopada 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 listopada 2011 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193,  poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49, 61 § 1 i 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Z-cę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy – Pana Lecha Jaworskiego w sprawie uzupełnienia decyzji nr 10/ZRID/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 – Uspokojenie z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Lubaszcz od km 232+450 do km 232+900 z uwzględnieniem skrzyżowania w km 232+734”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-11-04
Data udostępnienia informacji: 2011-11-07
Ilość wyświetleń informacji: 1525
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 3 listopada 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  3  listopada 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Romana Nowakowskiego - Wójta Gminy Choceń, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Choceń w miejscowościach: Czerniewice, Wilkowiczki, Zakrzewek, Choceń ul. Czerniewicka, obejmującej odcinek na działce o nr ew. 123/47, obręb Czerniewice 1.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-11-03
Data udostępnienia informacji: 2011-11-03
Ilość wyświetleń informacji: 1375
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 3 listopada 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 listopada 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak:  WU OZ.DB.AR.5151.71.1.2011.TZ. z dnia 4 października 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 września 2011 r. nr 200/CP/2011; Starostę Świeckiego, znak: AB.6730.0.1749.2011 z dnia 3 października 2011 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, znak: WST.612.1.198.2011.KW, z dnia 5 października 2011 r.    Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu, Nr PZD-11/7331/185/3/2010, z dnia 29 września 2011 r. uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce o numerze ewidencyjnym 38/1, obręb Łążek, położonej w miejscowości Łążek, gm. Osie, w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Łąski Piec gm. Śliwice do wsi Łążek gm. Osie”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-11-03
Data udostępnienia informacji: 2011-11-03
Ilość wyświetleń informacji: 1486
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 3 listopada 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z  dnia   3   listopada  2011 r.
o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego


Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam   o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg  w Toruniu, reprezentowanego przez dyrektora Pana Andrzeja Glonek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. budowy drogi wojewódzkiej (na odcinku od Gałczyńskiego do skrzyżowania ulic Szosa Chełmińska – Grunwaldzka) oraz rozbudowy ulic: Szosa Chełmińska (dr wojewódzka nr 553), Czerwona Droga, J.I. Kraszewskiego (dr krajowa nr 80, 1), Al. Jana Pawła II (DK nr 1, 15) opracowanego w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie Al. 700-lecia w Toruniu wraz z rozbudową istniejącego układu komunikacyjnego, będącego wynikiem budowy obiektu handlowo-usługowego na terenach sąsiednich”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-11-03
Data udostępnienia informacji: 2011-11-03
Ilość wyświetleń informacji: 1867
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 31 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 października 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Marcina Urbaniaka pełnomocnika PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie, Dystrybucja Energii Elektrycznej, Kujawski Rejon Dystrybucji, działającego z pełnomocnictwa Pana Leszka Kostrzewskiego – Kierownika Rejonu oraz Pana Stanisława Lach - Specjalisty została wydana dnia 28 października 2011r. decyzja Nr 32/2011, znak: WI.III.746.1.33.2011.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie linii zasilających podstacje trakcyjną Terespol Pomorski, na działce o nr ew. 15, obręb Kozłowo, gmina Świecie.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-31
Data udostępnienia informacji: 2011-10-31
Ilość wyświetleń informacji: 1179
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 31 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 października 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Krzysztofa Kasprzak Członka Zarządu oraz Pana Zbigniewa Matuszczak Prokurenta, Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, została wydana dnia 31 października 2011 r. decyzja Nr 34/2011 znak: WI.III.746.1.22.2011.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie hali do zdejmowania powłok malarskich z powierzchni samolotu o lekkiej konstrukcji wraz z przyłączami do istniejącej sieci na terenie dz. nr ew. 10/1 obręb 0123 przy ul. Szubińskiej 107 w Bydgoszczy.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-31
Data udostępnienia informacji: 2011-10-31
Ilość wyświetleń informacji: 1151
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 31 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 października 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Krzysztofa Dybicza występującego z pełnomocnictwa  Pana Piotra Czerniejewskiego – Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji Oddziału Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak – Prezesa Zarządu oraz Pani Joanny Kmiecik – Członka Zarządu, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy została wydana dnia 28 października 2011 r. decyzja Nr 33/2011, znak: WI.III.746.1.30.2011.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku przemysłowego w miejscowości Sadłogoszcz, gmina Barcin, na terenie działki nr ew. 21, obręb Zalesie Barcińskie.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-31
Data udostępnienia informacji: 2011-10-31
Ilość wyświetleń informacji: 1151
Rejestr zmian dokumentu
 
NPPDL - Etap II - ocena wniosków o dofinansowanie na rok 2012. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

nppdl_II_etap.jpgOcena formalna wniosków o dofinansowanie na rok 2012. 

Wojewoda Ewa Mes zatwierdziła wstępną listę rankingową  wniosków o dofinansowanie w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II  Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój.

Czytaj całość
Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-28
Data udostępnienia informacji: 2011-10-31
Ilość wyświetleń informacji: 1580
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  26  października 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr: AR-387/2011,   znak:     WU OZ.DB.AR.5151.55.177.2011.TZ z dnia 6 października 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 213/CP/2011 z dnia 13 października 2011 r.;  Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.701.2011.AL z dnia  7 października   2011r. uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na przebudowie i dobudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego Nr 149 na budynek sztabowo-koszarowy wraz z odwodnieniem placu przy budynku, dla potrzeb Komendy Obsługi Lotniska w Bydgoszczy, JW. 3293 Powidz, w kompleksie wojskowym 6000 Bydgoszcz, ul. Szubińska 105, dz. nr 13, obręb 123 w Bydgoszczy.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-26
Data udostępnienia informacji: 2011-10-27
Ilość wyświetleń informacji: 1537
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 października 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Gminy Papowo Biskupie z pełnomocnictwa której wystąpił Pan Dariusz Śliwiński Sekretarz Gminy Papowo Biskupie, została wydana dnia 25 października 2011 r. decyzja Nr 30/2011 znak: WI.III.746.1.36.2011.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej – wykonanie przejścia pod torami metodą przewiertu -  w miejscowości Firlus, na dz. nr ew. 17/10 obręb Firlus, gmina Papowo Biskupie (zadanie II).

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-26
Data udostępnienia informacji: 2011-10-27
Ilość wyświetleń informacji: 1398
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  26 października 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Edwarda Smentek, działającego z pełnomocnictwa Pana Wojciecha Napierały – Prezesa Zarządu, Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania magistrali wodociągowej o średnicy 315 mm PE – HD z torem kolejowym PKP linii kolejowej nr 356 relacji Poznań Wschodni – Bydgoszcz Główna w km 116 + 150 na nieruchomości nr ew. 6/3, obręb Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-26
Data udostępnienia informacji: 2011-10-26
Ilość wyświetleń informacji: 1482
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 października 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Michała Kosmalskiego działającego z pełnomocnictwa Pana Artura Różyckiego Prezesa Zarządu oraz Pana Przemysława Zaleskiego Członka Zarządu spółki pod firmą ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, została wydana dnia 25 października 2011 r. decyzja Nr 31/2011 znak: WI.III.746.1.19.2011.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV i nn w m. Wudzyn, gmina Dobrcz (trasa linii kablowej SN-15 kV przebiega m. in. po terenie działek nr: 304/12, 304/14 – teren PKP, obręb Wudzyn, gmina Dobrcz).

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-26
Data udostępnienia informacji: 2011-10-26
Ilość wyświetleń informacji: 1573
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25  października  2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 14 pażdziernika 2011 r. decyzji  Nr 12/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Prezydenta Miasta Grudziądza, dla inwestycji drogowej pn: „Budowa Trasy Średnicowej od węzła Grudziądz na autostradzie A1 do drogi krajowej nr 55 (ul. Szosa Toruńska) w ramach projektu Budowy Trasy Średnicowej Etap II w Grudziądzu – od ul. Droga Łąkowa do węzła „Grudziądz” autostrady A1”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-25
Data udostępnienia informacji: 2011-10-27
Ilość wyświetleń informacji: 1510
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  18  października 2011 r.
o wydaniu decyzji uzupełniającej do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Z-cę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy – Pana Lecha Jaworskiego w dniu 17 października 2011 r. decyzji uzupełniającej Nr 7.1/ZRID/2011 do decyzji  z dnia 1 lipca 2011 r. Nr 7/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A1 z drogą krajową nr 15”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-18
Data udostępnienia informacji: 2011-10-20
Ilość wyświetleń informacji: 1446
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  14  października  2011 r.


o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Torunia z dnia 18 czerwca 2011 r. znak: WAiB-IV/KJ-7353/DP/5/2011, WAiB-10/V/2010, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Bema od Placu Hoffmana do ulicy Szosa Chełmińska” na terenie działek oznaczonych numerami (numery działek po podziałach): obręb 2 – dz. nr 170/2, 171/2, 173/2, 174/2, 175/2, 181/4, 187, 188, 197, 198, 205, 207/2, 207/3, 207/4; obręb 9 – dz. nr 8, 35/2, 36, 37, 74, 75/1.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-14
Data udostępnienia informacji: 2011-10-17
Ilość wyświetleń informacji: 1315
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  7  października  2011 r.


Zgodnie z art. 11f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamia się, że w dniu 6 października 2011 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję w II instancji utrzymującą w mocy decyzję Starosty Toruńskiego z dnia 6 grudnia 2010 r., nr AB.7351-6-117/10, (nr rej. wniosku: 1064/10), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg powiatowych: nr 2700C Łysomice – Ostaszewo,    nr 2028C Zakrzewo – Tylice, nr 2025C Mała Grzywna – Miarkowo, ul. Chełmińskie Przedmieście, nr 2027 Morczyny – Kamionki Małe w obrębach ewidencyjnych: Łysomice, Zakrzewo, Tylice, Kamionki Duże, Kamionki Małe, Miarkowo, Chełmża, poprzez budowę dróg rowerowych, w ramach zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń – Chełmża z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2011-10-07
Data udostępnienia informacji: 2011-11-10
Ilość wyświetleń informacji: 1409
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  12  października  2011 r.


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski postanowieniem z dnia 6 października 2011 r. sprostował z  urzędu błędy pisarskie i oczywiste omyłki w decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 4/2009, znak WI.II.ZRID.7048-5/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 62 na odcinku Strzelno – Kobylniki od km 0 + 000 do km 11 + 500”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-12
Data udostępnienia informacji: 2011-10-18
Ilość wyświetleń informacji: 1380
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 października 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez Gminny Zakład Komunalny Zarząd Dróg Gminnych w Żołędowie znak: GZK.7230.656.2011.TZ z dnia 22 września 2011 r.; uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie budynku hali przeglądu wagonów z infrastrukturą na terenie jednostki sekcji Bydgoszcz w Maksymilianowie na działce nr ewid. 320/1 przy ul. Warsztatowej 6.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-12
Data udostępnienia informacji: 2011-10-12
Ilość wyświetleń informacji: 1160
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 października 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków AR-376/2011 znak: WU OZ.DB.AR.5151.55.166.2011.TZ z dnia 21 września 2011r.; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy znak: ZDW.RDW.3.T12.509-109/11 z dnia 30 września 2011r.; Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.700.2011.AL. z dnia 7 października 2011r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 195/CP/2011 z dnia 23 września 2011r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie hali do zdejmowania powłok malarskich z powierzchni samolotu o lekkiej konstrukcji wraz z przyłączami do istniejącej sieci na terenie dz. nr ew. 10/1 obręb 0123 przy ul. Szubińskiej 107 w Bydgoszczy.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-12
Data udostępnienia informacji: 2011-10-12
Ilość wyświetleń informacji: 1156
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  11  października  2011 r.
o wydaniu decyzji
zmieniającej w części decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 30 września 2011 r. decyzji zmieniającej decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 4/2009,  znak WI.II.ZRID.7048-5/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 62 na odcinku Strzelno – Kobylniki  od km 0 + 000 do km 11 + 500”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-11
Data udostępnienia informacji: 2011-10-11
Ilość wyświetleń informacji: 1394
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  7  października  2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 30 września 2011 r. decyzji Nr 11/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez z-cę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy Pana Lecha Jaworskiego, dla inwestycji drogowej „Autostrady płatnej A1 Toruń – Stryków, zadanie 1 Budowa obiektów inżynierskich w ciągu autostrady A1 Toruń – granica woj. kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Przejście dla zwierząt  - obiekt nr 1, obiekt inżynierski PZ-153A w km 156+480.00”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-07
Data udostępnienia informacji: 2011-10-12
Ilość wyświetleń informacji: 1232
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 października 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr AR.366.2011 znak: WU OZ. DB. AR. 5151. 73. 4. 2011. TZ z dnia 13 września 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 192/CP/2011 z dnia 19 września 2011r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV i nn w m. Wudzyn, gmina Dobrcz (trasa linii kablowej  SN-15 kV przebiega m.in. po terenie działek nr: 304/12, 304/14 – teren PKP, obręb Wudzyn, gmina Dobrcz).

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-06
Data udostępnienia informacji: 2011-10-07
Ilość wyświetleń informacji: 1230
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 października 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków UAB Nr 873/11 znak: WU OZ.DB.UAB.5151.1 38. 2011.ACHB z dnia 22 września 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 189/CP/2011 z dnia 16 września 2011r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie budynku hali przeglądu wagonów z infrastrukturą na terenie jednostki sekcji Bydgoszcz w Maksymilianowie na działce nr ewid. 320/1 przy ul. Warsztatowej 6.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-06
Data udostępnienia informacji: 2011-10-07
Ilość wyświetleń informacji: 1378
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 października 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pan Mariusza Dolewskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Piotra Czerniejewskiego Zastępcy Dyrektora ds. eksploatacji, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pani Joanny Kmiecik Członka Zarządu, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE na działce o nr ew. 581, obręb Mogilno 1, m. Mogilno, ujętej w decyzji Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 14 poz. 51), stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-06
Data udostępnienia informacji: 2011-10-07
Ilość wyświetleń informacji: 1602
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 października 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr AR.70.2011 znak: WUOZ.T.AR.5151.25.2011.WS z dnia 21 września 2011 r.; Wójta Gminy Papowo Biskupie znak: GB.6733.2.2011 z dnia 21 września 2011 r.; Starostę Chełmińskiego znak: AAB.B.673.13.2011.AB z dnia 30 września 2011r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 198/CP/2011 z dnia 26 września 2011r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Firlus na terenie zamkniętym – PKP, działka nr ew. 17/10 obręb Firlus, gmina Papowo Biskupie (zadanie II).

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-06
Data udostępnienia informacji: 2011-10-07
Ilość wyświetleń informacji: 1457
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 października 2011r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 38 pkt 2 lit. e i g i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 30 września 2011 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Gdańsku, wydał decyzję Nr 3/2011 znak: WI.III.747.1.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zadania pn.: “Przebudowa WRG Gustorzyn – wprowadzenie gazociągów DN 700”, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz w zakresie skutków, o których mowa w art. 20 ust. 3 w/w ustawy.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-06
Data udostępnienia informacji: 2011-10-07
Ilość wyświetleń informacji: 2180
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  6   października 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr AR-378/2011 znak: WUOZ.DB.AR.5151.56.2011.TZ z dnia 21 września 2011 r.; Starostę Świeckiego znak: AB.6730.Św.1686.2011 z dnia 26 września 2011r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr ?/CP/2011 z dnia ? 2011r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie linii zasilających podstacje trakcyjną Terespol Pomorski, na działce nr ew. 15, obręb Kozłowo, gmina Świecie.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-06
Data udostępnienia informacji: 2011-10-07
Ilość wyświetleń informacji: 1507
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  6  października 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr AR-377/2011 znak: WUOZ.DB.AR.5151.79.8.2011.TZ z dnia 21 września 2011 r.; Starostę Żnińskiego znak: UA.6730.5.2011 z dnia 23 września 2011r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr 197/CP/2011 z dnia 23 września 2011r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku przemysłowego w miejscowości Sadłogoszcz, gmina Barcin, na terenie dz. nr ew. 21, obręb Zalesie Barcińskie.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-06
Data udostępnienia informacji: 2011-10-07
Ilość wyświetleń informacji: 1505
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 października 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  6  października  2011 r.
o   wszczęciu   postępowania   administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, działającego przez Zastępcę Dyrektora  ds. Technicznych Pana Janusza Śmigielskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Budowa nowego odcinka ul. Grunwaldzkiej  w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w ramach zadania – Kontynuacja Budowy Węzła Zachodniego w Bydgoszczy”, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-10-06
Data udostępnienia informacji: 2011-10-06
Ilość wyświetleń informacji: 1483
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 września 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 września 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Anny Wojciechowskiej, występującej z pełnomocnictwa Pana Krzysztofa Piekarskiego Dyrektora oraz Pani Danuty Małeckiej Zastępcy Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, działających z pełnomocnictwa Pana Pawła Pieśniewskiego Członka Zarządu oraz Pana Jacka Prześlugi Członka Zarządu, Spółki pod firmą „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 15 na terenie działki nr ew. 21/5 obręb 0001 w Inowrocławiu, ujętej w decyzji Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 14 poz. 51), stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-30
Data udostępnienia informacji: 2011-10-03
Ilość wyświetleń informacji: 1394
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 601 - 640 z 790