Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 27 lutego 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  27  lutego  2012 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 20 lutego 2012 r. decyzji  Nr 3/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Lecha Jaworskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 – Uspokojenie z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Ślesin od km 244+450 do km 244+900”, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach podana numery działek po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję):

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-02-27
Data udostępnienia informacji: 2012-02-28
Ilość wyświetleń informacji: 1216
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 lutego 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  24  lutego  2012 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 20 lutego 2012 r. decyzji Nr 4/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Lecha Jaworskiego, dla inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 10 – Uspokojenie z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Śmielin w km 229+927”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2012-02-24
Data udostępnienia informacji: 2012-02-24
Ilość wyświetleń informacji: 1124
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 lutego 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 lutego 2012 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr  80, poz. 717 z późn. zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Edwarda Smentek występującego z pełnomocnictwa  Pana Wojciecha Napierały – Prezesa Zarządu, Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Białych Błotach, została wydana dnia 22 lutego 2012 r. decyzja Nr 4/2012, znak: WI.III.746.1.32.2011.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania magistrali wodociągowej o średnicy 315 mm PE-HD z torem kolejowym PKP linii kolejowej nr 356 relacji Poznań Wschodni – Bydgoszcz Główna w km 116 + 150 na nieruchomości nr ew. 6/3, obręb Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2012-02-24
Data udostępnienia informacji: 2012-02-24
Ilość wyświetleń informacji: 1419
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 lutego 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 lutego 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Gminy Choceń – reprezentowanej przez Pana Romana Nowakowskiego Wójta Gminy Choceń, została wydana dnia 21 lutego 2012 r. decyzja Nr 5/2012, znak: WI.III.746.1.35.2011.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Choceń w miejscowościach: Czerniewice, Zakrzewek, Choceń ul. Czerniewicka, obejmującej odcinek na działce o nr ew. 123/47, obręb Czerniewice 1.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-02-22
Data udostępnienia informacji: 2012-02-23
Ilość wyświetleń informacji: 1433
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 lutego 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 lutego 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez: Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego znak: ULC-LTL-2/530-0102/01/12 z dnia 10 lutego 2012 r., uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie domku pilota nr 29 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1641 Inowrocław - dz. nr ew. 63/2 obręb Latkowo, w kompleksie lotniskowym Latkowo, gm. Inowrocław (nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-02-20
Data udostępnienia informacji: 2012-02-21
Ilość wyświetleń informacji: 1297
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 lutego 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 lutego 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez: Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego znak: ULC-LTL-2/530-0101/01/12 z dnia 10 lutego 2012 r., uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie domku eskadrowego nr 23 dla potrzeb „GO eś”, JW. 1641 Inowrocław - dz. nr ew. 63/2 obręb Latkowo, gm. Inowrocław (nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-02-20
Data udostępnienia informacji: 2012-02-21
Ilość wyświetleń informacji: 1100
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 lutego 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 lutego 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanym postanowieniu przez: Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego znak: ULC.LTL-2/530-0104/01/12 z dnia 10 lutego 2012 r., uzgadniającym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania Nr 11224 tj. „Budowa dwóch domków eskadrowych dla potrzeb „GO eś” na terenie kompleksu wojskowego 6005 Latkowo dla Jednostki Wojskowej 1641 w Inowrocławiu na terenie obejmującym dz. nr ew. 63/2 obręb Latkowo gm. Inowrocław (nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz dz. nr ew. 220/6 obręb Szadłowice gm. Gniewkowo”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-02-20
Data udostępnienia informacji: 2012-02-21
Ilość wyświetleń informacji: 1209
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 lutego 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Tomasza Graf właściciela Firmy Projektowo – Budowlana ProBud, działającego z upoważnienia (nr 124/2011 z dnia 26 października 2011 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy wz. ppłk Mirosława Paradowskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie hangaru obsługowego przeznaczonego do wykonywania obsługi okresowej i specjalnej, napraw bieżących oraz drobnych remontów śmigłowców Mi-24, Mi-2 i W-3 oraz ewentualnych śmigłowców nowszej generacji, na nieruchomości ozn. nr ewid. działki 63/2    w obrębie Latkowo 0022, położonej w Latkowie, w części która nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-02-16
Data udostępnienia informacji: 2012-02-17
Ilość wyświetleń informacji: 1325
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 lutego 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16  lutego 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Janusza Frączek – Dyrektora Rejonu Dystrybucji Chojnice w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer – Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Pana Artura Różyckiego - Prezesa Zarządu oraz Pana Artura Kowalczyka - Członka Zarządu, reprezentujących spółkę działającą pod firmą ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn – 0,4 kV na działce nr 85/14 w obrębie Śliwice, gmina Śliwice do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce 73/2.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-02-16
Data udostępnienia informacji: 2012-02-16
Ilość wyświetleń informacji: 1275
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 lutego 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  10  lutego  2012 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 3 lutego 2012 r. decyzji Nr 1/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez dyrektora Pana Andrzeja Glonka dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu”, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone pod inwestycję):

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-02-10
Data udostępnienia informacji: 2012-02-20
Ilość wyświetleń informacji: 1188
Rejestr zmian dokumentu
 
KONKURS NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
ogłasza

KONKURS nr 1/2012

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z terenu województwa kujawsko – pomorskiego

NA NAJLEPSZE ZADANIA Z ZAKRESU SZEROKO ROZUMIANEJ POMOCY SPOŁECZNEJ
REALIZOWANE  NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH
W 2012 ROKU

Czytaj całość
Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-02-10
Data udostępnienia informacji: 2012-02-13
Ilość wyświetleń informacji: 1446
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 lutego 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 lutego 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR-89/2012 znak:WUOZ.DB.ZAR.5151.58.1.2012.TZ z dnia 19 stycznia 2012 r.; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy znak: ZDW.RDW1.12.509-12/12 z dnia 25 stycznia 2012 r.; Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski znak: RGK.7230.5.01.2012 z dnia 19 stycznia 2012 r.;  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 14/CP/2012 z dnia 19 stycznia 2012r.; Starostę Bydgoskiego znak: WB.673.3.2012 z dnia 24 stycznia 2012 r. uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na wykonaniu stalowej podpory trasy ciepłociągu w bezpośrednim sąsiedztwie zniszczonej w wyniku kolizji z cysterną istniejącej podpory, na działce o nr ewid. 738/3, obręb Solec Kujawski przy ul. Garbary-Sportowa.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-02-09
Data udostępnienia informacji: 2012-02-10
Ilość wyświetleń informacji: 1244
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 lutego 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 lutego 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Teresy Korsak – Prezesa Zarządu INTRA LOGISTICS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie bocznicy kolejowej do firmy INTRA LOGISTICS S.A. na stacji kolejowej Włocławek Brzezie wzdłuż torów szlakowych linii kolejowej nr 18 Kutno - Piła, biegnącej od stacji Włocławek Brzezie (km 62.8), do firmy (km 64.5) wraz z niezbędną infrastrukturą i usunięciem kolizji oraz budowie placu rozładunkowego z polami składowymi.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-02-08
Data udostępnienia informacji: 2012-02-09
Ilość wyświetleń informacji: 1225
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 lutego 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 lutego 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, na wniosek Pana Janusza Frączek Dyrektora Rejonu Dystrybucji Chojnice w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszner Dyrektora Oddziału Dystrybucji w Bydgoszczy, występującego z pełnomocnictwa Pana Artura Różyckiego Prezesa Zarządu oraz Pana Artura Kowalczyka Członka Zarządu, reprezentujących spółkę działającą pod firmą ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, została wydana dnia 31 stycznia 2012 r. decyzja Nr 3/2012 znak: WI.III.746.1.44.2011.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV relacji GPZ Tuchola – linia napowietrzna Łyskowo, na terenie dz. nr ew. 1504/16 i 1504/17 obręb Tuchola, m. Tuchola.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-02-08
Data udostępnienia informacji: 2012-02-09
Ilość wyświetleń informacji: 1137
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  27  stycznia 2012 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Dyrektora, Pana Mirosława Kielnika w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 o ciąg rowerowy”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-27
Data udostępnienia informacji: 2012-01-30
Ilość wyświetleń informacji: 1280
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Andrzeja Łukowskiego Kierownika Zespołu Inwestycji w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz,  występującego z pełnomocnictwa Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu reprezentowanego przez Pana Lecha Żak Prezesa Zarządu i Pana Tadeusza Romel Członka Zarządu ( znak: OD/02/46335/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na: ”Projekt budowy sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania ZPHU Piotr Wutkowski w Śliwicach – przejście przez tory kolejowe przy ul. Dworcowej i Łobodzkiej w Śliwicach,” na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 85/14 w obrębie Śliwice, położonej w gminie Śliwice.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-20
Data udostępnienia informacji: 2012-01-26
Ilość wyświetleń informacji: 1339
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2012 r.
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1566 i Nr 226, poz. 1834) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej  z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. (Dz.U. Nr 245, poz. 1463) ogłaszam przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od dnia 6 lutego do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Czytaj całość
Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-20
Data udostępnienia informacji: 2012-01-24
Ilość wyświetleń informacji: 1363
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  19  stycznia  2012 r.
o   wszczęciu   postępowania   administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy Pana Lecha Jaworskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 – Uspokojenie z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Śmielin w km 229+927”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-19
Data udostępnienia informacji: 2012-01-19
Ilość wyświetleń informacji: 922
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WZN – Nr 1204/2011 znak: WUOZ. DB.WZN.5151.2.49.2011.AW z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz WZN – Nr 1224/2011 znak: WUOZ. DB.WZN.5151.2.55.2011.AW z dnia 23 grudnia 2011 r.; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-bb-073-1304/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 261/CP/2011 z dnia 23 grudnia 2011r.; Starosty Inowrocławskiego znak: AB.673.117.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie domku pilota nr 29 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1641 Inowrocław - część dz. nr ew. 63/2 obręb Latkowo, w kompleksie lotniskowym Latkowo, gm. Inowrocław (nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-17
Data udostępnienia informacji: 2012-01-18
Ilość wyświetleń informacji: 989
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WZN – Nr 1203/2011 znak: WUOZ. DB.WZN.5151.2.50.2011.AW z dnia 19 grudnia 2011 r. oraz WZN – Nr 1223/2011 znak: WUOZ. DB.WZN.5151.2.52.2011.AW z dnia 23 grudnia 2011 r.; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-bb-073-1303/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 262/CP/2011 z dnia 23 grudnia 2011r.; Starosty Inowrocławskiego znak: AB.673.118.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie domku eskadrowego nr 23 dla potrzeb „GO eś”, JW. 1641 Inowrocław- część  dz. nr ew. 63/2 obręb Latkowo, gm. Inowrocław (nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-17
Data udostępnienia informacji: 2012-01-18
Ilość wyświetleń informacji: 1032
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WZN – Nr 1225/2011 znak: WUOZ. DB.WZN.5151.2.54.2011.AW z dnia 23 grudnia 2011 r.; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-bb-073-1302/11 z dnia 14 grudnia 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 266/CP/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.; Starosty Inowrocławskiego znak: AB.673.121.2011 z dnia 15 grudnia 2011 r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania Nr 11224 tj. „Budowa dwóch domków eskadrowych dla potrzeb „GO eś” na terenie kompleksu wojskowego 6005 Latkowo dla Jednostki Wojskowej 1641 w Inowrocławiu na terenie obejmującym część dz. nr ew. 63/2 obręb Latkowo gm. Inowrocław (nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz dz. nr ew. 220/6 obręb Szadłowice gm. Gniewkowo”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-17
Data udostępnienia informacji: 2012-01-18
Ilość wyświetleń informacji: 1230
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Anny Wojciechowskiej, występującej z pełnomocnictwa Pana Krzysztofa Piekarskiego Dyrektora oraz Pani Danuty Małeckiej Zastępcy Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych, PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie, działających z pełnomocnictwa Pana Pawła Pieśniewskiego Członka Zarządu oraz Pana Jacka Prześlugi Członka Zarządu, Spółki pod firmą „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, została wydana dnia 12 stycznia 2012 r. decyzja Nr 2/2012 znak: WI.III.746.1.27.2011.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku dworca kolejowego w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 115 na terenie działki nr ew. 21/5 obręb 0001 w Inowrocławiu.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-17
Data udostępnienia informacji: 2012-01-18
Ilość wyświetleń informacji: 972
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12  stycznia 2012 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Lecha Jaworskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 246 w m. Gniewkowo”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-12
Data udostępnienia informacji: 2012-01-16
Ilość wyświetleń informacji: 974
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WU OZ.DW.WZN.5151.6.129.2011.ERK z dnia 16 grudnia 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 260/CP/2011 z dnia 16 grudnia 2011r. uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Choceń w miejscowościach: Czerniewice, Wilkowiczki, Zakrzewek, Choceń ul. Czerniewicka, obejmującej odcinek na działce o nr ew. 123/47, obręb Czerniewice 1.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-12
Data udostępnienia informacji: 2012-01-12
Ilość wyświetleń informacji: 1367
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZR-471/2011 znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.75.25.2011.TZ z dnia 12 grudnia 2011 r.; Starostę Bydgoskiego znak: WB.673.91.2011 z dnia 30 grudnia 2011r.; Wójta Gminy Białe Błota znak: KGP.673.01.2011.3 z dnia 12 grudnia 2011 r., Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 258/CP/2011 z dnia 15 grudnia 2011r. uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania magistrali wodociągowej o średnicy 315 mm PE – HD z torem kolejowym PKP linii kolejowej nr 356 relacji Poznań Wschodni – Bydgoszcz Główna w km 116 + 150 na działce o nr ew. 6/3, obręb Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-12
Data udostępnienia informacji: 2012-01-12
Ilość wyświetleń informacji: 1194
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZR-472/2011, znak: WU OZ. DB.ZAR.5151.57.25.2011.TZ z dnia 12 grudnia 2011 r.; Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 259/CP/2011 z dnia 15 grudnia 2011r.; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi znak: ZDW.RDW 3.T12.509-150/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.; Starostę Tucholskiego znak: BD.673.TUCH.16.2011 z dnia 9 grudnia 2011 r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV relacji GPZ Tuchola – linia napowietrzna Łyskowo, na terenie dz. nr ew. 1504/16 i 1504/17 obręb Tuchola, m. Tuchola.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-10
Data udostępnienia informacji: 2012-01-11
Ilość wyświetleń informacji: 1429
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  9  stycznia  2012 r.


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski postanowieniem z dnia 9 stycznia 2012 r. sprostował z urzędu omyłkę pisarską w decyzji z dnia 17 października 2011 r. Nr 7.1/ZRID/2011 uzupełniającej decyzję Nr 7/ZRID/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Z-cę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy – Pana Lecha Jaworskiego, dla zadania pn. „Budowa drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A1 z drogą krajową nr 15”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-09
Data udostępnienia informacji: 2012-01-10
Ilość wyświetleń informacji: 1184
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 stycznia 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Mariusza Dolewskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Piotra Czerniejewskiego Zastępcy Dyrektora ds. eksploatacji, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pani Joanny Kmiecik Członka Zarządu, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, została wydana dnia 9 stycznia 2012 r. decyzja Nr 1/2012 znak: WI.III.746.1.31.2011.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE na działce o nr ewidencyjnym 581 obręb Mogilno 1, m. Mogilno.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-09
Data udostępnienia informacji: 2012-01-10
Ilość wyświetleń informacji: 1064
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  4  stycznia  2012 r.

o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Włocławskiego z dnia 12 sierpnia 2011 r. znak: OŚB.6740.1.333.2011 o zmianie decyzji Starosty Włocławskiego Nr 508/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. zatwierdzającej projekt budowlany, ustalającej lokalizację drogi i zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191003C Goreń – Skrzynki od km 0+000 do km 1+230,32” oraz zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości położonych w liniach rozgraniczających w/w inwestycji w zakresie – zatwierdzenia projektu budowlanego, ustalenia lokalizacji drogi i zezwolenia na realizację inwestycji z wyłączeniem działki 283/2 (obręb Skrzynki).

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-04
Data udostępnienia informacji: 2012-01-09
Ilość wyświetleń informacji: 1080
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 3 stycznia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3  stycznia 2012 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam  o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Lecha Jaworskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 – Uspokojenie z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 10 w m.  Ślesin od km 244+450 do km 244+900”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-01-03
Data udostępnienia informacji: 2012-01-04
Ilość wyświetleń informacji: 1226
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z  dnia  28  grudnia  2011 r.
o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w związku z wnioskiem Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu złożonym w dniu 26.10.2011 r.,  o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu”, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:
Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-12-28
Data udostępnienia informacji: 2011-12-29
Ilość wyświetleń informacji: 1527
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  22  grudnia  2011 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 9 grudnia 2011 r. decyzji   Nr 14/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez dyrektora Pana Andrzeja Glonek, dla inwestycji drogowej dot. budowy drogi wojewódzkiej  (na odcinku od Gałczyńskiego do skrzyżowania ulic Szosa Chełmińska – Grunwaldzka) oraz rozbudowy ulic: Szosa Chełmińska (dr wojewódzka nr 553), Czerwona Droga, J.I. Kraszewskiego (dr krajowa nr 80, 1), Al. Jana Pawła II (DK nr 1, 15) opracowanego w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie Al. 700-lecia w Toruniu wraz z rozbudową istniejącego układu komunikacyjnego, będącego wynikiem budowy obiektu handlowo-usługowego na terenach sąsiednich”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-12-22
Data udostępnienia informacji: 2011-12-29
Ilość wyświetleń informacji: 1505
Rejestr zmian dokumentu
 
NPPDL - Etap II - zatwierdzona lista wniosków Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

nppdl_II_etap.jpgMinister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę zadań, które realizowane będa w ramach NPPDL- Etap II Bezpieczeństwo-Dostepność-Rozwój w roku 2012.

W dniu 20 grudnia 2011 roku Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził listę zakwalifikowanych wniosków w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w województwie kujawsko-pomorskim. Tym samym zakończył się wybór projektów, które realizowane będą w ramach programu w roku 2012.

Czytaj całość
Autor informacji: Włodzimierz Karpiński - Sekretarz Stanu
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-12-20
Data udostępnienia informacji: 2011-12-22
Ilość wyświetleń informacji: 1155
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Grzegorza Szymanek – Kierownika Wojskowej Administracji Koszar nr 2 w Inowrocławiu, działającego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury – płk mgr Krzysztofa Szychulskiego, została wydana dnia 19 grudnia 2011 r. decyzja Nr 36/2011, znak: WI.III.746.1.29.2011.AN o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego – budynku nr 2 usytuowanego na terenie kompleksu wojskowego 1532 w Inowrocławiu przy ul. Jacewskiej 73 na działce o nr ewidencyjnym 10, obręb 5 Inowrocław z funkcji koszarowej na funkcję sztabowo - biurową.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-12-20
Data udostępnienia informacji: 2011-12-21
Ilość wyświetleń informacji: 1178
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  20  grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Pawła Wiktorskiego – Burmistrza Lubienia Kujawskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska na terenie działki nr ew. 38, obręb Kaliska, gmina Lubień Kujawski.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-12-20
Data udostępnienia informacji: 2011-12-20
Ilość wyświetleń informacji: 1271
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwiewzczenie z dnia 19 grudnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  19  grudnia 2011 r.

o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Aleksandrowskiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. znak: AB.6740.1.2.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej Nr 160207C Aleksandrów Kujawski – Rożno-Parcele od km 0+000 do km 0+955 w granicach administracyjnych gminy Aleksandrów Kujawski, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 12/2, 35, 36/3, 10/2, 51, 56/1, 56/10, 66/12, 56/6, 67/9, 55/20, 68/12, 55/1, 69/14, 57/3, 74/8, 58/1, 75/17, 75/18, 75/5, 50/1, 48/11, 61, 49/1”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-12-19
Data udostępnienia informacji: 2011-12-21
Ilość wyświetleń informacji: 1124
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  19  grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Piotra Lipskiego, działającego w imieniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z pełnomocnictwa Pana Marka Kuczynieckiego – Prezesa Zarządu oraz Pana Andrzeja Borowskiego – Wiceprezesa Zarządu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na wykonaniu stalowej podpory trasy ciepłociągu w bezpośrednim sąsiedztwie zniszczonej w wyniku kolizji z cysterną istniejącej podpory, na działce o nr ewid. 738/3, obręb Solec Kujawski przy ul. Garbary-Sportowa.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-12-19
Data udostępnienia informacji: 2011-12-20
Ilość wyświetleń informacji: 1283
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Gminy Śliwice, reprezentowanej przez Pana Daniela Kożuch – Wójta Gminy Śliwice, została wydana dnia 7 grudnia 2011 r. decyzja Nr 37/2011 znak: WI.III.746.1.1.2011.MK, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce o numerze ewidencyjnym 38/1, obręb Łążek, położonej w miejscowości Łążek, gm. Osie.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-12-15
Data udostępnienia informacji: 2011-12-16
Ilość wyświetleń informacji: 1144
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 grudnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Andrzeja Plucińskiego, występującego z upoważnienia Pana Andrzeja Łykowskiego właściciela ANBUD Firmy Remontowo – Budowlanej, Andrzej Łykowski z siedzibą w Witkowie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, na terenie dz. nr ew. 38 m. Kaliska, obręb Kaliska Kujawskie, gm. Lubień Kujawski, łączącej elektrownie wiatrową z GPZ.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-12-15
Data udostępnienia informacji: 2011-12-15
Ilość wyświetleń informacji: 1233
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 grudnia 2011 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  7 grudnia 2011 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Leszka Olejnika – Prezesa Biura Studiów i Projektów „ BIPROKABEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz została wydana dnia 6 grudnia 2011r. decyzja Nr 35/2011, znak: WI.III.746.1.40.2011.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie i dobudowie ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego Nr 149 na budynek sztabowo - koszarowy wraz z odwodnieniem placu przy budynku, dla potrzeb Komendy Obsługi Lotniska w Bydgoszczy, JW. 3293 Powidz, w kompleksie wojskowym 6000 Bydgoszcz, ul. Szubińska 105, dz. nr 13, obręb  123 w Bydgoszczy. 

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2011-12-07
Data udostępnienia informacji: 2011-12-07
Ilość wyświetleń informacji: 1343
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 561 - 600 z 790