Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 21 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 maja 2012 r.
 
Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski postanowieniem z dnia 17 maja 2012 r. sprostował z  urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Nr 13/ZRID/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w imieniu którego wystąpił Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, reprezentowany przez reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora – Pana Janusza Śmigielskiego, dla zadania pn. „Budowa nowego odcinka ul. Grunwaldzkiej w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w ramach zadania – Kontynuacja Budowy Węzła Zachodniego w Bydgoszczy”.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-21
Data udostępnienia informacji: 2012-05-22
Ilość wyświetleń informacji: 1043
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16  maja 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.28.2012 znak: WUOZ.T.ZAR.5151.1.9.2012.JS z dnia 19 kwietnia 2012r.;
 • Miejski Zarząd Dróg w Toruniu znak: MZD.UEI2.6733.7.2012 z dnia 25 kwietnia 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 73/CP/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r.;


uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Przebudowa Dworca Kolejowego Toruń Miasto” przy ul. Plac 18 Stycznia w Toruniu, na terenie dz. nr ew. 204, 205 (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz dz. nr ew. 206 obręb 18, m. Toruń.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-16
Data udostępnienia informacji: 2012-05-17
Ilość wyświetleń informacji: 1070
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11  maja  2012 r.
o   wszczęciu   postępowania   administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, działającego przez Dyrektora, Pana Mirosława Kielnika, w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową nr 018 Kutno – Piła w 138,89 (wiadukt kolejowy) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 249 (ul. 23 Stycznia i ul. Leśna) oraz z włączeniem ulic Dworcowej, ul. 22 Lipca oraz ul. Żwirki i Wigury w drogę wojewódzką, w ramach projektu pn. „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City oraz integracja systemów transportu miejskiego – budowa bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową nr 018 relacji Piła – Kutno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w Solcu Kujawskim”

obejmującego działki położone w Gminie Solec Kujawski, obręb Miasto Solec Kujawski, o numerach ewidencyjnych: 274/1, 437, 737/6, 737/16,

w zakresie projektu budowlanego dla uzupełnienia branży mostowej i wodno – kanalizacyjnej projektu wiaduktu kolejowego w km 138,89 linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła nad drogą wojewódzką nr 249.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-11
Data udostępnienia informacji: 2012-05-11
Ilość wyświetleń informacji: 1374
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ.DW.WZN.5151.6.175.2012.ERK z dnia 19 kwietnia 2012r.;
 • Burmistrza Lubienia Kujawskiego znak: INW.7012.2.2012 z dnia 30 kwietnia 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 75/CP/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.;
 • Starostę Włocławskiego znak: OŚB.670.4.2012 z dnia 30 kwietnia 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV, na terenie dz. nr ew. 38 m. Kaliska, obręb Kaliska Kujawskie, gm. Lubień Kujawski, łączącej elektrownie wiatrową z GPZ.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-09
Data udostępnienia informacji: 2012-05-10
Ilość wyświetleń informacji: 1181
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/85/2012 znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.70.1.12.TZ z dnia 24 kwietnia 2012r.;
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu znak: ZDP-T/770/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r.;
 • Burmistrza Gniewkowa znak: RD.7225.1.53.2012.WK z dnia 23 kwietnia 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 76/CP/2012 z dnia 24 kwietnia 2012r.;
 • Starostę Inowrocławskiego znak: AB.673.55.2012 z dnia 19 kwietnia 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ew.:

 • 1/3, 1/4, obręb Szadłowice, gmina Gniewkowo;
 • 25/3, 25/4, obręb Wierzchosławice, gmina Gniewkowo.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-09
Data udostępnienia informacji: 2012-05-10
Ilość wyświetleń informacji: 1193
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9  maja 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/84/2012 znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.91.2.2012.TZ z dnia 24 kwietnia 2012 r.;
 • Wójt Gminy Śliwice  znak: RS.6730.34.2012  z dnia 19 kwietnia 2012 r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 71/CP/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.;
 • Starostę Tucholskiego znak: BD.673.ŚL.7.2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.;
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WST.612.1.69.2012.EP z dnia 20 kwietnia 2012 r.

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie linii kablowej nn – 0,4 kV na działce nr 85/14 w obrębie Śliwice, gmina Śliwice do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego na działce 73/2.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-09
Data udostępnienia informacji: 2012-05-10
Ilość wyświetleń informacji: 1093
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2012 r.
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/83/2012 znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.55.83.2012.TZ z dnia 18 kwietnia 2012 r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 72/CP/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r.;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WB.I.670.1.289.2012.MO z dnia 20 kwietnia 2012 r.

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku warsztatowego tokarni zestawów kołowych lokomotyw na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 5/14 w obrębie 195, położonej w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 1.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-09
Data udostępnienia informacji: 2012-05-10
Ilość wyświetleń informacji: 1250
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ.DW.WZN.5151.6.176.2012.ERK z dnia 19 kwietnia 2012 r.;
 • Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach  znak: PZD.TO.456.45.2012  z dnia 20 kwietnia 2012 r.;
 • Burmistrza Lubienia Kujawskiego znak: INW.7012.1.2012 z dnia 30 kwietnia 2012.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 74/CP/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.;
 • Starostę Włocławskiego znak: OŚB.670.5.2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska na terenie działki nr ew. 38, obręb Kaliska, gmina Lubień Kujawski.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-09
Data udostępnienia informacji: 2012-05-10
Ilość wyświetleń informacji: 1137
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 maja 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 maja 2012 r.
 
Na podstawie: art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr  199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamiam, że z wniosku Gminy Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, reprezentowanej przez Pana Marcina Kowallka – Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, ul. Legionów 220, 87-100 Toruń, działającego przez pełnomocnika Panią Annę Tomaszewską z BBF Spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, złożonego dnia 27 marca 2012 r., uzupełnionego dnia 18 kwietnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z przeprowa-dzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla  inwestycji:

1.    „Wybudowanie linii tramwajowej na Os. Bielany (do UMK) od skrzyżowania ulic Bema/Sienkiewicza przez ulice Sienkiewicza, Gagarina, Szosę Okrężną do pętli tramwajowej Bielany
dot. działek geodezyjnych (części działek) w obrębie skrzyżowania ulic Reja i Broniewskiego nr 234/7 i 227, obręb 5 oraz nr 2 i 174, obręb 7;
dot. działek geodezyjnych (części działek) w obrębie skrzyżowania ulic Bema, Broniewskiego i Sienkiewicza: nr 117, obręb 6, nr 343, obręb 7 oraz nr 58/1 i 67, obręb 8.

2.    „Wybudowanie linii tramwajowej w Alei Solidarności wraz z węzłem integracyjnym tramwajowo-autobusowym
dot. działek geodezyjnych (części działek) w obrębie skrzyżowania ulic: Alei Solidarności, Czerwona Droga, Szosa Chełmińska i Odrodzenia nr 132, 133, obręb 9; nr 788, obręb 10; nr 5, 14/6, obręb 14,
w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007–2013”.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-05-07
Data udostępnienia informacji: 2012-05-07
Ilość wyświetleń informacji: 1159
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Kazimierza Robionka, działającego z upoważnienia Pana Piotra Lamparskiego Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, udzielonego przez Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pana Stanisława Łętowskiego Członka Zarządu ww. Spółki, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE: dn 110 mm PE długości ok. L=17,00 m na działce nr ew. 114/1, obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-04-27
Data udostępnienia informacji: 2012-04-27
Ilość wyświetleń informacji: 1278
Rejestr zmian dokumentu
 
Konkurs Szeroko Rozumiana Pomoc Społeczna - Edycja 2012 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Wojewoda Kujawsko – Pomorski
Ogłasza
KONKURS nr 2/2012

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z terenu województwa kujawsko – pomorskiego NA NAJLEPSZE ZADANIA Z ZAKRESU SZEROKO ROZUMIANEJ POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE W 2012 ROKU.
Oferty należy składać w terminie do dnia 17 maja 2012r. w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego)

Czytaj całość
Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-04-26
Data udostępnienia informacji: 2012-04-26
Ilość wyświetleń informacji: 2463
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  24  kwietnia  2012 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamia się iż po rozpatrzeniu odwołania Pana Stanisława Armaty, od decyzji nr CEKC.1.2012 Starosty Tucholskiego z dnia 2 stycznia 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1015C Tuchola – Tleń na odcinku od km 19+750,00 do km 21+739,00 długości 1,989 km -–granice powiatu Tucholskiego, Powiat Tucholski, Wojewoda Kujawsko – Pomorski utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-04-24
Data udostępnienia informacji: 2012-04-26
Ilość wyświetleń informacji: 1020
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Leszka Olejnika Prezesa Biura Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia (nr 36/2012 z dnia 22 marca 2012 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy wz. ppłk Mirosława Paradowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na nadbudowie z rozbudową i przebudową budynku koszarowego nr 88 w kompleksie wojskowym Grupa dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grudziądzu, na dz. nr ew. 3/125 obręb Grupa, gmina Grudziądz, ujętej w decyzji Nr 0-11 Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-04-24
Data udostępnienia informacji: 2012-04-25
Ilość wyświetleń informacji: 1228
Rejestr zmian dokumentu
 
Konkurs ofert pn. "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej". Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887, z późn. zm.) ogłosił  - w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012   - otwarty konkurs ofert pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. Celem programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej przez dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Czytaj całość
Autor informacji: Władysław Kosiniak-Kamysz, MPiPS
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-04-18
Data udostępnienia informacji: 2012-04-19
Ilość wyświetleń informacji: 1800
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 kwietnia  2012 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski postanowieniem  z dnia 16 kwietnia 2012 r. odmówił sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 2 listopada 2010 r. Nr 11/ZRID/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, reprezentowanego przez Z-cę dyrektora Pana Stefana Kalinowskiego dla zadania pn. „Rozbudowa Szosy Chełmińskiej o ciąg pieszo rowerowy na odcinku od ul. Pawiej do granicy administracyjnej miasta Torunia”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-04-16
Data udostępnienia informacji: 2012-04-17
Ilość wyświetleń informacji: 1325
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16  kwietnia  2012 r.

o wydaniu decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 30 września 2011 r. Nr 20/2011 (znak sprawy WAB.6740.1687.2011) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1537 C Trzciniec – Kruszyn Krajeński; odcinek od skrzyżowania Gęsia – Osiedle do skrzyżowania ul. Lipowa – Topolowa; długość odcinka 2,6 km”.

Na podstawie art. 11 f ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 10 kwietnia 2012 r. decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 30 września 2011 r. Nr 20/2011 (znak sprawy WAB.6740.1687.2011) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1537 C Trzciniec – Kruszyn Krajeński; odcinek od skrzyżowania Gęsia – Osiedle do skrzyżowania ul. Lipowa – Topolowa; długość odcinka 2,6 km”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-04-16
Data udostępnienia informacji: 2012-04-16
Ilość wyświetleń informacji: 1144
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16  kwietna 2012 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 §1, art. 49, art. 61 § 1 oraz w związku z art. 156 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Lubicz postępowania w sprawie stwierdzenia, nieważności decyzji Starosty Powiatowego w Toruniu z dnia 12 marca 2008 r., znak AB.7331-3/07/08, o lokalizacji inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej Dw5a, projektowanej jako koniecznej w celu zapewnienia dojazdu do działek położonych pomiędzy drogą krajową nr 10 (ul. Warszawska w Lubiczu), a planowaną drogą ekspresową S10, przewidzianej do realizacji na działkach o nr geod. 99/9 i 119 w miejscowości Lubicz Dolny, gm. Lubicz”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-04-16
Data udostępnienia informacji: 2012-04-16
Ilość wyświetleń informacji: 1152
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Jarosława Rowińskiego oraz Pana Dariusza Makucha działających z upoważnienia Pani Teresy Korsak – Prezesa Zarządu firmy INTRA LOGISTICS S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, została wydana dnia 11 kwietnia 2012 r. decyzja Nr 10/2012, znak: WI.III.746.1.41.2011.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie bocznicy kolejowej do firmy INTRA LOGISTICS S.A. na stacji kolejowej Włocławek Brzezie wzdłuż torów szlakowych linii kolejowej nr 18 Kutno- Piła, biegnącej od stacji Włocławek Brzezie (km 62.8), do firmy (km 64.5) wraz z niezbędną infrastrukturą i usunięciem kolizji oraz budowie placu rozładunkowego z polami składowymi. Teren inwestycji stanowią działki nr ew.:

 • 36/1 obręb Leopoldowo;
 • 90/1 obręb Rózinowo;
 • 354/1 obręb Kawka.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-04-13
Data udostępnienia informacji: 2012-04-13
Ilość wyświetleń informacji: 1104
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z  dnia  11  kwietnia 2012 r.
o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji obejmującej zadanie pn. „Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko – pomorskim, z podziałem na obiekty:

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-04-11
Data udostępnienia informacji: 2012-04-12
Ilość wyświetleń informacji: 1203
Rejestr zmian dokumentu
 
Konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności", Edycja 2012 Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Czytaj całość
Autor informacji: Władysław Kosiniak-Kamysz - MPiPS
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-26
Data udostępnienia informacji: 2012-04-03
Ilość wyświetleń informacji: 1285
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 marca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Jerzego Sadkowskiego – przedstawiciela Przedsiębiorstwa Projektowo- Wykonawczego Sp. z o.o. ul. Tczewska 16, 85-382 Bydgoszcz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko i Mrocza w gminie Mrocza, dla odcinka na terenie działki nr 107 obręb Krukówko gmina Mrocza.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-27
Data udostępnienia informacji: 2012-03-28
Ilość wyświetleń informacji: 1084
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 marca 2012 roku Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  26 marca  2012 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam  o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Dyrektora – Pana Mirosława Kielnik w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 654 i 258 o ciąg pieszo rowerowy na odcinku Złotoria – Osiek

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-26
Data udostępnienia informacji: 2012-03-29
Ilość wyświetleń informacji: 1156
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 marca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Stefana Gralikowskiego – Prezesa Zarządu firmy :BUDPROJEKT”  Sp. z o.o. działającego z upoważnienia (Nr 123/2011 z dnia 25 października 2011 r.) Pana Grzegorza Honc - Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Przewbudowa stacji paliw wraz z budową wiaty nad dystrybutorami, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną” na działce nr 3/152 obręb Grupa Plac w miejscowości Grupa, ujętej w decyzji Nr 0-11 Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-26
Data udostępnienia informacji: 2012-03-27
Ilość wyświetleń informacji: 1209
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 marca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Stefana Gralikowskiego Prezesa Zarządu firmy „BUDPROJEKT” Sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu, działającego z upoważnienia (nr 122/2011 z dnia 25 października 2011r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy wz. ppkł Grzegorza Honc, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji paliw wraz z budową wiaty nad dystrybutorami, urządzeniami, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną” na działce nr 868/1 położonej w Brodnicy przy ul. Czwartaków, ujętej w decyzji Nr 0-11 Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-26
Data udostępnienia informacji: 2012-03-27
Ilość wyświetleń informacji: 1241
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 marca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Stefana Gralikowskiego Prezesa Zarządu firmy „BUDPROJEKT” Sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu, działającego z upoważnienia (nr 121/2011 z dnia 25 października 2011r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy wz. ppkł Grzegorza Honc, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji paliw wraz z budową wiaty nad dystrybutorami, urządzeniami, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną” na działce nr 4 obręb 32 położonej w Grudziądzu przy ul. Bema, ujętej w decyzji Nr 0-11 Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-26
Data udostępnienia informacji: 2012-03-27
Ilość wyświetleń informacji: 1225
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 marca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Piotra Szeflera, reprezentującego Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „MELBUD” s.c. z siedzibą w Toruniu, działającego z pełnomocnictwa Pana Władysława Majewskiego Prezesa Zarządu oraz Pani Eweliny Ruczkowskiej Zastępcy Prezesa Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Równinnej na odcinku od Lecznicy CITOMED Sp. z o.o. do ul. Polnej w Toruniu, na dz. nr ew. 226 i 228 obręb 44 oraz dz. nr ew. 51 i 107 obręb 45.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-26
Data udostępnienia informacji: 2012-03-27
Ilość wyświetleń informacji: 1175
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 marca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Katarzyny Szypowicz – działającej w imieniu spółki pod firmą „Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, działającej z pełnomocnictwa Pana Krzysztofa Piekarskiego Dyrektora PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe w Warszawie i Pana Tomasza Kozłowskiego Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. techniczno – eksploatacyjnych, udzielonego im przez Pana Pawła Pieśniewskiego Członka Zarządu oraz Pana Jacka Prześlugi Członka Zarządu (Repertorium A – 577/2011 z dnia 15.04.2011 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Przebudowa Dworca Kolejowego Toruń Miasto” przy ul. Plac 18 Stycznia w Toruniu, na terenie dz. nr ew. 204, 205 (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz dz. nr ew. 206 obręb 18, m. Toruń.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-22
Data udostępnienia informacji: 2012-03-23
Ilość wyświetleń informacji: 1162
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 marca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Adama Straszyńskiego – Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o.  z siedzibą w Gniewkowie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr ew.:

 • 1/3, 1/4, obręb Szadłowice, gmina Gniewkowo;
 • 25/3, 25/4, obręb Wierzchosławice, gmina Gniewkowo.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-22
Data udostępnienia informacji: 2012-03-23
Ilość wyświetleń informacji: 1113
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 marca 2012 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 9 marca 2012 r. decyzji nr 5/ZRID/2012 o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Dyrektora, Pana Mirosława Kielnika, dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 o ciąg rowerowy”,

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-21
Data udostępnienia informacji: 2012-03-22
Ilość wyświetleń informacji: 1166
Rejestr zmian dokumentu
 
Wyniki Konkursu dotyczącego realizacji zadań na rzecz osób bezdomnych Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja
o wynikach Konkursu nr 1/2012 z zakresu „Szeroko rozumiana pomoc społeczna”
dotyczącego realizacji zadań na rzecz osób bezdomnych

W dniu 14 marca 2012 r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr 52/12 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań z zakresu „Szeroko rozumiana pomoc społeczna 2012” w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2012.
Wysokość środków na dofinansowanie projektów konkursowych nadesłanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zgodnie z regulaminem konkursu wynosiła 150.000 zł.

Czytaj całość
Autor informacji: Dorota Hass
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-20
Data udostępnienia informacji: 2012-03-20
Ilość wyświetleń informacji: 1324
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  19  marca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez: Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak:WUOZ.DW.WZN.5151.6.98.2012.ERK z dnia 28 lutego 2012 r.; Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku znak: ZDW.RDW5.12f.509-79/2012 z dnia 2 marca 2012 r.; Prezydenta Miasta Włocławek znak: UA.ZP.6724.108.2012 z dnia 7 marca 2012 r.;  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 43/CP/2012 z dnia 5 marca  2012 r.; uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie bocznicy kolejowej do firmy INTRA LOGISTICS S.A. na stacji kolejowej Włocławek Brzezie wzdłuż torów szlakowych linii kolejowej nr 18 Kutno-Piła, biegnącej od stacji Włocławek Brzezie (km 62.8). do firmy (km 64.5) wraz z niezbędną infrastrukturą i usunięciem kolizji oraz budowie placu rozładunkowego z polami składowymi na działce o nr ewidencyjnym 354/1, obręb Kawka, gmina Włocławek oraz na działkach o nr ewidencyjnych 36/1, obręb Leopoldowo i 90/1, obręb Rózinowo, położonych na terenie miasta Włocławek.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-19
Data udostępnienia informacji: 2012-03-20
Ilość wyświetleń informacji: 1143
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 marca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Kazimierza Świtajskiego – Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Utrzymania Taboru PKP CARGO S.A. Północny Zakład Spółki w Gdyni, działającego z pełnomocnictwa Pana Witolda Bawor – Członka Zarządu ds. Eksploatacyjnych oraz Pana Janusza Lach – Członka Zarządu ds. Finansowych, Firmy PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku warsztatowego tokarni zestawów kołowych lokomotyw na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym 5/14 w obrębie 195, położonej w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 1.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-09
Data udostępnienia informacji: 2012-03-13
Ilość wyświetleń informacji: 1146
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 marca 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Piotra Lipskiego, działającego z upoważnienia Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Pana Marka Kuczynieckiego – Prezesa Zarządu oraz Pana Andrzeja Borowskiego – Wiceprezesa Zarządu, została wydana dnia 8 marca 2012 r. decyzja Nr 6/2012, znak: WI.III.746.1.46.2011.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na wykonaniu stalowej podpory trasy ciepłociągu w bezpośrednim sąsiedztwie zniszczonej w wyniku kolizji z cysterną istniejącej podpory, na działce o nr ew. 738/3, obręb Solec Kujawski przy ul. Garbary – Sportowa.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-09
Data udostępnienia informacji: 2012-03-12
Ilość wyświetleń informacji: 1103
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 marca 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Leszka Olejnika Prezesa Biura Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy wz. ppłk Grzegorza Honc, została wydana dnia 8 marca 2012 r. decyzja Nr 9/2012 znak: WI.III.746.1.39.2011.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie domku pilota nr 29 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1641 Inowrocław - dz. nr ew. 63/2 obręb Latkowo, w kompleksie lotniskowym Latkowo, gm. Inowrocław (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-09
Data udostępnienia informacji: 2012-03-12
Ilość wyświetleń informacji: 1117
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 marca 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Leszka Olejnika Prezesa Biura Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy wz. ppłk Grzegorza Honc, została wydana dnia 8 marca 2012r. decyzja Nr 8/2012 znak: WI.III.746.1.38.2011.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na rozbudowie domku eskadrowego nr 23 dla potrzeb „GO eś”, JW. 1641 Inowrocław - dz. nr ew. 63/2 obręb Latkowo, gm. Inowrocław (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-09
Data udostępnienia informacji: 2012-03-12
Ilość wyświetleń informacji: 1379
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 marca 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek Pana Marcina Kępczyńskiego Dyrektora Biura Projektów „BPBW” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, działającego z upoważnienia płk Krzysztofa Szychulskiego Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, została wydana dnia 8 marca 2012r. decyzja Nr 7/2012 znak: WI.III.746.1.37.2011.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania Nr 11224 tj. „Budowa dwóch domków eskadrowych dla potrzeb „GO eś” na terenie kompleksu wojskowego 6005 Latkowo dla Jednostki Wojskowej 1641 w Inowrocławiu na terenie obejmującym dz. nr ew. 63/2 obręb Latkowo gm. Inowrocław (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz dz. nr ew. 220/6 obręb Szadłowice gm. Gniewkowo” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-09
Data udostępnienia informacji: 2012-03-12
Ilość wyświetleń informacji: 1159
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia   9   marca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Krzysztofa Jaroszewskiego właściciela Pracowni Projektowej „COMPLEX”  z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Beskidzka 2/36,  występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, płk Krzysztofa Szychulskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : ”Przebudowa pomieszczeń I piętra i ich nadbudowa o 1 kondygnację   w Budynku nr 13 Kuchni – Stołówki Żołnierskiej dla potrzeb Orkiestry Wojskowej w Kompleksie Wojskowym przy ul. Gdańskiej 147  w Bydgoszczy”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-09
Data udostępnienia informacji: 2012-03-12
Ilość wyświetleń informacji: 1111
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 marca 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
 z dnia  08 marca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Uzborowicza Zastępcy Dyrektora PKP Energetyka S.A. – Zakład Kujawski występującego z pełnomocnictwa Zarządu Spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentowanego przez Pana Tadeusza Skobel   Prezesa Zarządu i Pana Konrada Tulińskiego Członka Zarządu ( znak: E22-007/1-93-2/09 z dnia 01 października 2009 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji : Nadbudowa budynku warsztatowo- magazynowego działka nr ewid 10/13 obr. 0114  Bydgoszcz, Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Dagmara Karczewska
Data wytworzenia informacji: 2012-03-09
Data udostępnienia informacji: 2012-03-09
Ilość wyświetleń informacji: 1309
Rejestr zmian dokumentu
 
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego Kujawsko- Pomorskiego UW. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), Kujawsko- Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz ogłasza przetarg na sprzedaż

 • samochodu osobowego Peugeot 406, rok produkcji 1997, nr rejestracyjny BCG 2530 ( samochód uszkodzony), pojemność silnika 1998 cm3, przebieg 381 116 km. Cena wywoławcza 3400 złotych. Nie wymaga się wadium;
 • samochodu osobowego Daewoo Lanos 1.6, rok produkcji 2000, nr rejestracyjny CB 09567 (samochód uszkodzony), pojemność silnika 1598 cm³, przebieg 274 358 km. Cena wywoławcza 2250 złotych. Nie wymaga się wadium.
Czytaj całość
Autor informacji: Magdalena Kowalska
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-03-01
Data udostępnienia informacji: 2012-03-06
Ilość wyświetleń informacji: 1860
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 lutego 2012 roku. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  28  lutego  2012 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 20 lutego 2012 r. decyzji Nr 2/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez z-cę Dyrektora Oddziału  w Bydgoszczy Pana Lecha Jaworskiego, dla inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 15 z drogą wojewódzką nr 246 w m. Gniewkowo”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Monika Sawicka
Data wytworzenia informacji: 2012-02-28
Data udostępnienia informacji: 2012-02-29
Ilość wyświetleń informacji: 1253
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 521 - 560 z 790