Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 13 września 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 września 2012 r.
o wszczęciu  postępowania  administracyjnego


Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy złożonym w dniu 04.09.2012 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 polegająca na wydłużeniu pasa dla pojazdów skręcających w lewo na wlocie ul. Czwartaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w Brodnicy”, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Jednostka ewidencyjna: 040201_1 Brodnica – 0001 Brodnica – Miasto:

działki nr: 696 (696/1, 696/2), 695/1 (695/3, 695/4), 694/1, 694/2, 693/11.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-09-13
Data udostępnienia informacji: 2012-09-13
Ilość wyświetleń informacji: 1240
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 września 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11  września 2012 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego obejmującej zadanie pn. „Budowa obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME w Bydgoszczy”.


Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 340, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji obejmującej zadanie pn. „Budowa obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME Bydgoszcz w ramach zadania: Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME Bydgoszcz wraz z konieczną infrastrukturą techniczną, odpowiednim wyposażeniem, dostawą niezbędnych urządzeń i akcesoriów umożliwiających kompletną instalację, uruchomienie i eksploatację obiektu”, obejmującego działkę przejmowaną pod inwestycję o numerze ewidencyjnym oznaczonym tłustym drukiem:

Gmina Białe Błota, obręb Nr 0001,działka nr 876/11

oraz działkę zajmowaną czasowo o numerze ewidencyjnym, oznaczoną tłustym drukiem:

Gmina Miasto Bydgoszcz, Obręb 0123, Jednostka ewidencyjna 046101_1, działka nr 117/1.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-09-11
Data udostępnienia informacji: 2012-09-13
Ilość wyświetleń informacji: 1332
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 sierpnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2012 r. odmówił sprostowania  oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr 11/ZRID/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Z-cę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy – Pana Lecha Jaworskiego, dla inwestycji drogowej „Autostrady płatnej A1 Toruń – Stryków, zadanie 1 Budowa obiektów inżynierskich  w ciągu autostrady A1 Toruń – granica woj. kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Przejście dla zwierząt - obiekt nr 1, obiekt inżynierski PZ-153A w km 156+480.00”.
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-21
Data udostępnienia informacji: 2012-08-22
Ilość wyświetleń informacji: 1245
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Henryka Dygasiewicza – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, działającego z pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Toruńskiego (Uchwała Nr 306/10 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7 kwietnia 2010 r.), została wydana dnia 17 sierpnia 2012 r. decyzja Nr 36/2012 znak: WI.III.746.1.28.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław”, na terenie dz. nr ew. 244, obręb Różankowo – Świerczyny, gm. Łysomice.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-17
Data udostępnienia informacji: 2012-08-17
Ilość wyświetleń informacji: 1114
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 145 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek  Starosty Powiatu Toruńskiego postępowania administracyjnego, w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2012 z dnia 9 marca 2012 r. pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 o ciąg rowerowy” obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 553 od km 6+150 do km 8+740 oraz działki o numerach ewidencyjnych:

Gmina Łysomice, obręb Różankowo - Świerczyny: 97, 99 (99/1 i 99/2); 101 (101/1 i 101/2); 109 (109/1 i 109/2); 147 (147/1 i 147/2); 149/1; 152/2 (152/3 i 153/4); 350 (350/1 i 350/2); 3044/5; 3044/7 (3044/11 i 370); 3058/1 (3058/9 i 368); 3078/1 (3078/6 i 369); 3097/3 (3097/6 i 374); 3097/4 (3097/5 i 366); 361 (360/1 i 361/2); 3118/4 (3118/5 i 367);

Gmina Łysomice, obręb Różankowo – Świerczyny: 113/2 i 149/2 (działki zajęte czasowo w związku z koniecznością budowy kładki na filarach brzegowych nad Strugą Łysomicką).
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-14
Data udostępnienia informacji: 2012-08-14
Ilość wyświetleń informacji: 1277
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Witolda Maciejewskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Piotra Czerniejewskiego Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pani Joanny Kmiecik Członka Zarządu, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, została wydana dnia 13 sierpnia 2012 r. decyzja Nr 35/2012 znak: WI.III.746.1.18.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c na terenie dz. nr ew. 78/53 i 78/56 położonych przy ul. Targowej w Brodnicy, stanowiącej część projektowanego gazociągu ś/c dn 355 mm.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-14
Data udostępnienia informacji: 2012-08-14
Ilość wyświetleń informacji: 1117
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Jacka Zalejskiego, działającego z upoważnienia Pana Artura Lorczak Prezesa Zarządu Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie, została wydana dnia 10 sierpnia 2012 r. decyzja Nr 34/2012 znak: WI.III.746.1.19.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr ew. 581 m. Mogilno.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-10
Data udostępnienia informacji: 2012-08-10
Ilość wyświetleń informacji: 1159
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowej

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 7 sierpnia 2012 r., na wniosek Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, decyzji Nr 2/ZRID/BP/2012 o pozwoleniu na realizację inwestycji obejmującej zadanie pn. „Przebudowa wału przeciw powodziowego podmiejskiej niziny Chełmińskiej w km 16 + 180 do 21 + 150; zadanie I km 16 + 180 do 19 + 880 (Gmina Chełmno), zadanie II km 19 + 880 do 21 + 150 (miasto Chełmno)”.

 1. Inwestycja obejmuje działki o numerach ewidencyjnych:
Miasto Chełmno, obręb Nr 0008: działki nr 13, 15, 10 (10/1, 10/2), 31(31/1, 31/2);
Gmina Chełmno, obręb geodezyjny Starogród nr 0017 : działki nr 3, 19;
 
 1. działki czasowo zajmowane:
Miasto Chełmno, obręb Nr 0008: działki nr 12, 10 (10/1, 10/2), 31(31/1, 31/2),
Gmina Chełmno, obręb geodezyjny Starogród nr 0017: działki nr 41/4, 2/2, 4, 22/5, 176/2.

Działki wymienione w punkcie 1. przechodzą z mocy prawa pod wał przeciwpowodziowy z dniem, w którym przedmiotowa decyzja stanie się ostateczna.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-09
Data udostępnienia informacji: 2012-08-10
Ilość wyświetleń informacji: 1242
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  8  sierpnia  2012 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 1 sierpnia 2012 r. decyzji Nr 7/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku, reprezentowanego przez Pana Piotra Kossedę dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m” od km 54+534,27 do km 55+074 oraz od km 55+148 do km 55+465, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Miasto Włocławek, obręb Rózinowo: 67/2; 64/2; 63/6 (63/7 i 63/8); 62 (62/1 i 62/2); 61 (61/1 i 61/2); 58/8 (58/13 i 58/14); 58/1 (58/11 i 58/12); 147; 148 (148/1 i 148/2); 149/1 (149/9 i 149/10); 240 (240/1 i 240/2); 241 (241/1 i 241/2); 186;

Działki przewidziane do czasowego zajęcia:
Miasto Włocławek, obręb Rózinowo: 64/3

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego - Województwa Kujawsko - Pomorskiego, zgodnie z art. 12 ust. 4  pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-08
Data udostępnienia informacji: 2012-08-09
Ilość wyświetleń informacji: 1262
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 sierpnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 sierpnia 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Pawła Michalskiego – Kierownika Działu Wspomagania Dystrybucji, ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Lecha Żar Prezesa Zarządu oraz Pana Bolesława Tatarzyckiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, została wydana dnia 6 sierpnia 2012 r. decyzja Nr 33/2012 znak: WI.III.746.1.21.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zabudowaniu 5-polowego złącza kablowego SN-15kV oraz budowie czterech odcinków linii kablowej SN–15kV, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 2/11 obręb Maksymilianowo, gmina Osielsko.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-06
Data udostępnienia informacji: 2012-08-07
Ilość wyświetleń informacji: 1664
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Pawła Tomczak właściciela Firmy ENERTOM z siedzibą w Radziejowie, została wydana dnia 3 sierpnia 2012 r. decyzja Nr 30/2012 znak: WI.III.746.1.25.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej podziemnej SN 15 kV do przesyłania energii elektrycznej z farmy wiatrowej „Zborowiec”, na terenie dz. nr ew. 1058/2 m. Piotrków Kujawski.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-03
Data udostępnienia informacji: 2012-08-03
Ilość wyświetleń informacji: 1206
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Czesława Poliwki – Kierownika Wojskowej Administracji Koszar Nr 4 w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa (Nr 195/2012 z dnia 5 lipca 2012r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku Izby chorych nr 11 na budynek biurowo – sztabowy w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy na terenie dz. nr ew. 10/3 obręb 123 m. Bydgoszcz, ujętej w decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-03
Data udostępnienia informacji: 2012-08-03
Ilość wyświetleń informacji: 1210
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pani Jadwigi Radzimierskiej, występującej z pełnomocnictwa Pana Piotra Czerniejewskiego Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pani Joanny Kmiecik Członka Zarządu, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, została wydana dnia 3 sierpnia 2012 r. decyzja Nr 31/2012 znak: WI.III.746.1.23.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 315 PE relacji Różankowo – Toruń – zadanie nr 6 gm. Łysomice” na terenie dz. nr ew. 244 obręb Różankowo – Świerczyny, gm. Łysomice.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-03
Data udostępnienia informacji: 2012-08-03
Ilość wyświetleń informacji: 1222
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Pawła Kanabaj Prezesa Zarządu oraz Pani Jadwigi Szczęśniak Członka Zarządu Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno – Torowego Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, została wydana dnia 3 sierpnia 2012 r. decyzja Nr 32/2012 znak: WI.III.746.1.22.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie hali przeglądu wagonów z infrastrukturą na terenie jednostki sekcji Bydgoszcz na dz. nr ew. 320/23 obręb Maksymilianowo, gm. Osielsko.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-03
Data udostępnienia informacji: 2012-08-03
Ilość wyświetleń informacji: 1224
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR.53.2012 znak: WUOZ.T.ZAR.5151.16.2012.WS z dnia 19 lipca 2012 r.;
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2012 r., znak: ZDW.T1e.509-10/12;
 • Starostę Toruńskiego znak: AB.673.12.2012.KM z dnia 19 lipca 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 167/CP/2012 z dnia 24 lipca 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław”, na terenie dz. nr ew. 244, obręb Różankowo – Świerczyny, gm. Łysomice.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-02
Data udostępnienia informacji: 2012-08-02
Ilość wyświetleń informacji: 1264
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Aliny Turkiewicz – Staniak,  działającej z pełnomocnictwa (Nr 7/1/2012 z dnia 4 stycznia 2012r.) Pana Sławomira Woźniaka Dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Gardei zadanie – 2 PL 15001” w zakresie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej (sieć elektroenergetyczna nn – 0,4 kV zasilająca oraz oświetlenie ogrodzenia zewnętrznego) na terenie dz. nr ew. 195/8, 195/11, 195/12, 195/13, 3047/10, 3047/13, 3047/14, 3047/17, 3047/20, 3047/22, 3070/10 obręb Gubiny, gm. Rogóźno, ujętych w decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiących w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-08-02
Data udostępnienia informacji: 2012-08-02
Ilość wyświetleń informacji: 1281
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   31   lipca  2012 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Dyrektora – Pana Mirosława Kielnik w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Orla w km 42+739 w m. Więcbork”,
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-31
Data udostępnienia informacji: 2012-08-01
Ilość wyświetleń informacji: 1277
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 lipca 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Krzysztofa Jaroszewskiego  właściciela Pracowni Projektowej „COMPLEX”  z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Beskidzka 2/36,  występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, płk Krzysztofa Szychulskiego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, została wydana dnia 27 lipca 2012r. decyzja Nr 29/2012 znak: WI.III.746.1.54.2011.JG o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą : ”Przebudowa pomieszczeń  I piętra i ich nadbudowa o 1 kondygnację w Budynku nr 13 Kuchni – Stołówki Żołnierskiej dla potrzeb Orkiestry Wojskowej w Kompleksie Wojskowym przy ul. Gdańskiej 147  w Bydgoszczy”.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-27
Data udostępnienia informacji: 2012-07-27
Ilość wyświetleń informacji: 1122
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 lipca 2012 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, na wniosek stron, postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta Miasta Włocławek o zezwoleniu na przebudowę ul. Kapitulnej we Włocławku.

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 157 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na wniosek Kancelarii Prawniczej „CASUS” s. c. z Włocławka, działającej w imieniu stron postępowania, tj. Piotra Burzyńskiego, Liliany Lipson, Janusza Szulca i Krzysztofa Szulca, o stwierdzenie na podstawie art. 156 § 1 ust 2 Kpa nieważności decyzji z dnia 15 grudnia 2009 r. Nr 491/1009 Prezydenta Miasta Włocławek o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulicy Kapitulnej na odcinku pomiędzy ul. Okrzei a skrzyżowaniem ulic Kapitulna – Długa – Wysoka oraz budowa tunelu dla pieszych pod torami linii kolejowej nr 18 po północnej stronie ul. Kapitulnej wraz z budową i przebudowa infrastruktury towarzyszącej na terenie działek nr 72/2, 72/3, obręb Włocławek KM 36, działek nr 5/10, 5/29, 6/1, 7/1, 8, 10/2, 10/3, 10/4, 26/2, 12/2, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21/2, 22/2, 22/3, 23,24 obręb Włocławek 41, działek nr 30/1, 31/1, 62/1, 62/3, 180,182, 183, 185, 188, 190/1, 67, 68, 1/3, 2/3, 3/1, 192/47 obręb Włocławek KM 42, działek nr 23,32/2 obręb Włocławek KM 43, działki nr 58 obręb Włocławek KM 56 we Włocławku dla Miejskiego Zarządu Dróg we Włocławku, w ramach zadania pn. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ulicy Kapitulnej do połączenia z rondem Fabianka oraz z Zazamczem do ulicy Wienieckiej, etap III”
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-25
Data udostępnienia informacji: 2012-07-30
Ilość wyświetleń informacji: 1246
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  23 lipca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 647) zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego Pana Andrzeja Łukowskiego, Kierownika Zespołu Inwestycji w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Zarządu ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu reprezentowanego przez Pana Lecha Żak Prezesa Zarządu i Pana Tadeusza Romel Członka Zarządu (znak: OD/02/46335/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r.), o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji : polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV na odcinku GPZ ATR-ST „Transmeble Pilicka” na działce nr 168, obręb 341 – Miasto Bydgoszcz

Wymieniona nieruchomość ujęta jest w decyzji Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r.), stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-23
Data udostępnienia informacji: 2012-07-25
Ilość wyświetleń informacji: 1191
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 lipca 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.42.2012 znak: WUOZ.T.ZAR.5151.14.2012.WS z dnia 19 czerwca 2012r.;
 • Burmistrza Brodnicy znak: PSI.6730.3.2012 z dnia 22 czerwca 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 132/CP/2012 z dnia 19 czerwca 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c na terenie dz. nr ew. 78/53 i 78/56 położonych przy ul. Targowej w Brodnicy, stanowiącej część projektowanego gazociągu ś/c dn 355 mm.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-23
Data udostępnienia informacji: 2012-07-24
Ilość wyświetleń informacji: 1181
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 lipca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/169/2012 znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.68.3.12.TZ z dnia 28 czerwca 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 148/CP/2012 z dnia 3 lipca 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie dz. nr ew. 581 m. Mogilno.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-20
Data udostępnienia informacji: 2012-07-23
Ilość wyświetleń informacji: 1780
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  19 lipca 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Andrzeja Łukowskiego, Kierownika Zespołu Inwestycji w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Zarządu ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu reprezentowanego przez Pana Lecha Żak Prezesa Zarządu i Pana Tadeusza Romel Członka Zarządu (znak: OD/02/46335/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r.), została wydana decyzja Nr 28/2012 z dnia 19 lipca 2012r., znak: WI.III.746.1.45.2011.JG o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania ZPHU Piotr Wutkowski w Śliwicach – przejście przez tory kolejowe przy ul. Dworcowej i Łobodzkiej w Śliwicach, na nieruchomości oznaczonej numerem ewid. 85/14 w obrębie Śliwice położonej w gminie Śliwice.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-19
Data udostępnienia informacji: 2012-07-19
Ilość wyświetleń informacji: 1479
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 lipca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak: WUOZ.DW.ZAR.5151.3.4.2012.KAK z dnia 27 czerwca 2012r.;
 • Starostę Radziejowskiego znak: GB.III.6740.4.2.2012 z dnia 29 czerwca 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 144/CP/2012 z dnia 2 lipca 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej kablowej podziemnej SN 15 kV do przesyłania energii elektrycznej z farmy wiatrowej „Zborowiec”, na terenie dz. nr ew. 1058/2 m. Piotrków Kujawski.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-18
Data udostępnienia informacji: 2012-07-19
Ilość wyświetleń informacji: 1077
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 lipca 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.47.2012 znak: WUOZ.T.ZAR.5151.15.2012.WS z dnia 28 czerwca 2012r.;
 • Starostę Toruńskiego znak: AB.673.11.2012.LK z dnia 2 lipca 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 143/CP/2012 z dnia 2 lipca 2012r.;


uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 315 PE relacji Różankowo – Toruń – zadanie nr 6 gm. Łysomice” na terenie dz. nr ew. 244 obręb Różankowo – Świerczyny, gm. Łysomice.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-18
Data udostępnienia informacji: 2012-07-19
Ilość wyświetleń informacji: 1100
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 lipca 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Starostę Bydgoskiego znak: WB.673.45.2012 z dnia 28 czerwca 2012r.;
 • Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego, Zarząd Dróg Gminnych w Żołędowie znak: GZK.7230.308.2012.TS z dnia 3 lipca 2012 r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 147/CP/2012 z dnia 3 lipca 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie hali przeglądu wagonów z infrastrukturą na terenie jednostki sekcji Bydgoszcz na dz. nr ew. 320/23 obręb Maksymilianowo, gm. Osielsko.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-18
Data udostępnienia informacji: 2012-07-19
Ilość wyświetleń informacji: 1064
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 lipca 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/150/2012 znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.53.7.12.TZ z dnia 19 czerwca 2012r.;
 • Starostę Bydgoskiego znak: WB.673.42.2012 z dnia 21 czerwca 2012r.;
 • Zarząd Powiatu Bydgoskiego znak: DP.672.138.2012 z dnia 22 czerwca 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 139/CP/2012 z dnia 25 czerwca 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zabudowaniu 5-polowego złącza kablowego SN-15kV oraz budowie czterech odcinków linii kablowej SN–15kV, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 2/11 obręb Maksymilianowo, gmina Osielsko.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-18
Data udostępnienia informacji: 2012-07-19
Ilość wyświetleń informacji: 1055
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  16 lipca 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Krzysztofa Dąbrowskiego Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Oczyszczania sp. z o.o. w Grudziądzu ul. Mickiewicza 28/30 została wydana decyzja Nr 27/2012 z dnia 16 lipca 2012r., znak: WI.III.746.1.2.2012.JG o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 59, w obrębie 164, położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa, w ramach zadania pn. ”Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Tuszewo i Sadowo w Grudziądzu”
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-16
Data udostępnienia informacji: 2012-07-19
Ilość wyświetleń informacji: 1102
Rejestr zmian dokumentu
 
Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ogłasza konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w terminie od 11 lipca do 30 września 2012 r.

Autor informacji: Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-29
Data udostępnienia informacji: 2012-07-18
Ilość wyświetleń informacji: 876
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 09 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z  dnia  9  lipca  2012 r.
 
o  podjęciu  zawieszonego  postępowania  administracyjneg
 
Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),  zawiadamiam o wydaniu w dniu 6 lipca 2012r. postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m od km 54+534,27 do km 55+074 oraz od km 55+148 do km 55+465”.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-09
Data udostępnienia informacji: 2012-07-10
Ilość wyświetleń informacji: 1013
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 05 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lipca 2012 r.
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Tomasza Graf  działającego z pełnomocnictwa Pana Mirosława Paradowskiego  wz. Szefa Regionalnego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, została wydana dnia 5 lipca 2012 r. decyzja Nr 26/2012 znak: WI.III.746.1.55.2011.JG, o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie hangaru obsługowego przeznaczonego do wykonywania obsługi okresowej i specjalnej, napraw bieżących oraz drobnych remontów śmigłowców Mi-24, Mi-2 i W-3 oraz ewentualnych śmigłowców młodszej generacji na nieruchomości ozn. nr ewid. działki 63/2 w obrębie Latkowo 0022, położonej w Latkowie.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-05
Data udostępnienia informacji: 2012-07-10
Ilość wyświetleń informacji: 984
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 05 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  5 lipca 2012 r.
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Jerzego Sadowskiego – przedstawiciela Przedsiebiorstwa Projektowo- Wykonawczego „INSTPROJBUD” Sp. z o.o. ul. Tczewska 16, 85-382 Bydgoszcz, występującego z upoważnienia Wójta Gminy Mrocza z dnia 19.09.2012r., została wydana decyzja Nr 25/2012 z dnia 5 lipca 2012r., znak: WI.III.746.1.42.2011.JG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra, Krukówko i Mrocza w gminie Mrocza, dla odcinka na terenie działki nr 107 obręb Krukówko gmina Mrocza.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-05
Data udostępnienia informacji: 2012-07-10
Ilość wyświetleń informacji: 1060
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 05 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lipca 2012 r.
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Leszka Olejnika Prezesa Biura Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia (nr 36/2012 z dnia 22 marca 2012 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy wz. ppłk Mirosława Paradowskiego, została wydana dnia 5 lipca 2012 r. decyzja Nr 24/2012 znak: WI.III.746.1.14.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na nadbudowie z rozbudową i przebudową budynku koszarowego nr 88 w kompleksie wojskowym Grupa dla potrzeb Centrum Szkolenia Logistycznego w Grudziądzu, na działce nr 3/152 położonej w Grupie, obręb Grupa Plac, gm. Dragacz.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-05
Data udostępnienia informacji: 2012-07-06
Ilość wyświetleń informacji: 1088
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 03 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 lipca 2012 r.
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Kazimierza Fladrowskiego - Prezesa Zarządu Centrum Badawczo-Produkcyjno-Usługowego CECOMM S.A. w Bydgoszczy, działającego z upoważnienia (nr 4/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury płk Krzysztofa Szychulskiego, została wydana dnia 3 lipca 2012 r. decyzja Nr 23/2012 znak: WI.III.70450.6.2011.EG, WI.III.746.1.6.2011.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie strzelnicy wojskowej, 1-kondygnacyjnego budynku wielofunkcyjnego z funkcjami: szkoleniowo-dydaktycznymi, stanowiska dowodzenia w postaci 3-kondygnacjowej wieży, na dz. o nr ew. 151/7, 151/1, 151/5 obręb Łojewo oraz dz. nr ew. 2/4, 2/7 (w części nie objętej ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) obręb Ostrowo Krzyckie, położonych na terenie kompleksu wojskowego 4476 Łojewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03
Data udostępnienia informacji: 2012-07-04
Ilość wyświetleń informacji: 1228
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 03 lipca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  3   lipca 2012 r.
 
o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 12 czerwca 2012 r. decyzji nr 5.1/ZRID/2012 o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie bezkolizyjnego przejazdu pod linią kolejową nr 018 Kutno – Piła w 138,89 (wiadukt kolejowy) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 249 (ul. 23 Stycznia i ul. Leśna) oraz z włączeniem ulic Dworcowej, ul. 22 Lipca oraz ul. Żwirki i Wigury w drogę wojewódzką, w ramach projektu pn. „Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT – City oraz integracja systemów transportu miejskiego – budowa bezkolizyjnego przejazdu przez linię kolejową nr 018 relacji Piła – Kutno wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w Solcu Kujawskim” wraz z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności w zakresie projektu budowlanego.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-07-03
Data udostępnienia informacji: 2012-07-03
Ilość wyświetleń informacji: 1177
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Henryka Dygasiewicza – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu, działającego z pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Toruńskiego (Uchwała Nr 306/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie ścieżki rowerowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych – droga rowerowa Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław”, na terenie dz. nr ew. 244, obręb Różankowo – Świerczyny, gm. Łysomice.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 2510 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-28
Data udostępnienia informacji: 2012-06-28
Ilość wyświetleń informacji: 1318
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2012 r.
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Kazimierza Robionka, działającego z upoważnienia Pana Piotra Lamparskiego Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, udzielonego przez Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pana Stanisława Łętowskiego Członka Zarządu ww. Spółki, została wydana dnia 27 czerwca 2012 r. decyzja Nr 22/2012 znak: WI.III.746.1.15.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE: dn 110 mm PE długości ok. L=17,00 m na działce nr ew. 114/1, obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-28
Data udostępnienia informacji: 2012-06-28
Ilość wyświetleń informacji: 974
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  27 czerwca 2012 r.
 
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Piotra Uzborowicza Zastępcy Dyrektora PKP Energetyka S.A. – Zakład Kujawski występującego z pełnomocnictwa Zarządu Spółki PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentowanego przez Pana Tadeusza Skobel   Prezesa Zarządu i Pana Konrada Tulińskiego Członka Zarządu ( znak: E22-007/1-93-2/09 z dnia 01 października 2009 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji : Nadbudowa budynku warsztatowo- magazynowego działka nr ewid 10/13 obr. 0114  Bydgoszcz, Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-27
Data udostępnienia informacji: 2012-06-28
Ilość wyświetleń informacji: 1142
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia   27  czerwca 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 t.j.) zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/103/2012 znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.55.103.12.TZ z dnia 18 maja 2012r.
 • Prezydent Miasta Bydgoszczy, Miejski Konserwator Zabytków z dnia 17 maja 2012 r.  znak: BKZ.4120.8.2.28.2012.EMZ
 • Zarząd Dróg Miejskich Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy nr 3/2012 z dnia 16 maja 2012r.  
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 94/CP/2012 z dnia 17 maja 2012r.;
 • Prezydent Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.354.2012.MO z dnia 14 maja 2012r.

 

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa pomieszczeń I piętra i ich nadbudowa o 1 kondygnację w Budynku nr 13 Kuchni – Stołówki Żołnierskiej dla potrzeb Orkiestry Wojskowej w Kompleksie Wojskowym na części działki nr 6/28 obr. 124 położonej w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 147”.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-27
Data udostępnienia informacji: 2012-06-27
Ilość wyświetleń informacji: 1035
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2012 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Stefana Gralikowskiego Prezesa Zarządu firmy „BUDPROJEKT” Sp. z o.o.  z siedzibą w Toruniu, działającego z upoważnienia (nr 121/2011 z dnia 25 października 2011r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy wz. ppkł Grzegorza Honc, została wydana dnia 25 czerwca 2012 r. decyzja Nr 21/2012 znak: WI.III.746.1.12.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji paliw wraz z budową wiaty nad dystrybutorami, urządzeniami, urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną” na działce nr 4 obręb 32 położonej w Grudziądzu przy ul. Bema.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-06-26
Data udostępnienia informacji: 2012-06-26
Ilość wyświetleń informacji: 1009
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 441 - 480 z 790