Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Zmiany w opłatach za paszporty i mandaty karne Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
UWAGA !!!

Z dniem 1 stycznia 2013 roku zamknięte zostaną pomocnicze rachunki bankowe w Delegaturach w Toruniu i Włocławku na które wpływają należności za mandaty karne i opłaty paszportowe. Od 1 stycznia 2013 r. wpłaty za przedmiotowe należności należy dokonywać na rachunek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr56 1010 1078 0000 4222 3100 0000.
Autor informacji: Grażyna Rutkowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-10
Data udostępnienia informacji: 2012-12-10
Ilość wyświetleń informacji: 1723
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 listopada 2012 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193,  poz. 1194, ze zm.) oraz art. 145 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Grudziądza postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa Trasy Średnicowej Etap II – od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 „Grudziądz” – odcinek 2” obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-30
Data udostępnienia informacji: 2012-12-04
Ilość wyświetleń informacji: 1394
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 30 listopada 2012 r Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Jarosława Bator - prokurenta oraz Pana Pawła Pieśniewskiego– prokurenta, reprezentujących Zarząd Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – etap I” na nieruchomości oznaczonej nr ew. 10/26 obręb 114, m. Bydgoszcz.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 1027 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-30
Data udostępnienia informacji: 2012-12-03
Ilość wyświetleń informacji: 1218
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 listopada 2012 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 27 listopada 2012 r. decyzji Nr 10/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 obejmująca budowę 4 zatok autobusowych w m. Studzienki i m. Kcynia oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 obejmującą budowę 3 zatok autobusowych w m. Paterek, m. Wieszki i m. Grzeczna Panna”, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-29
Data udostępnienia informacji: 2012-11-30
Ilość wyświetleń informacji: 1443
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 listopada 2012 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowej

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 23 listopada 2012 r., decyzji Nr 2.1/ZRID/BP/2012 zmieniającej decyzję Nr 2/ZRID/BP/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r., o pozwoleniu na realizację inwestycji obejmującej zadanie pn. „Przebudowa wału przeciw powodziowego Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 16 + 180 do 21 + 150; zadanie I km 16 + 180 do 19 + 880 (Gmina Chełmno), zadanie II km 19 + 880 do 21 + 150 (miasto Chełmno)”.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-27
Data udostępnienia informacji: 2012-11-28
Ilość wyświetleń informacji: 1292
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 listopada 2012 r.
o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej


Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 20 listopada 2012 r. decyzji nr 2.1/ZRID/2010 o zmianie decyzji nr 2/ZRID/2010 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2010 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 1 z drogą wojewódzką nr 16 w m. Grupa”.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-27
Data udostępnienia informacji: 2012-11-28
Ilość wyświetleń informacji: 1121
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Jakuba Paczkowskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Michała Romana Pełnomocnika Zarządu, działającego z pełnomocnictwa Pana Rafała Czyżewskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Wojciecha Orzech Wiceprezesa Zarządu, ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV na nieruchomości oznaczonej nr ew. 114/2 obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 649 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-22
Data udostępnienia informacji: 2012-11-23
Ilość wyświetleń informacji: 1306
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 listopada 2012 r.

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 15 listopada 2012 r. sprostowano z urzędu błędy pisarskie i oczywiste omyłki w decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 7/ZRID/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m od km 54+534,27 do km 55+074 oraz od km 55+148 do km 55+465”.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-16
Data udostępnienia informacji: 2012-11-20
Ilość wyświetleń informacji: 1268
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 16 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  16  listopada  2012 r.
o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 15 listopada 2012 r. decyzji Nr 4.1/ZRID/2012 o zmianie decyzji Nr 4/ZRID/2012 z dnia 20 lutego 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 10 – Uspokojenie z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 10 w m. Śmielin w km 229+927”.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-16
Data udostępnienia informacji: 2012-11-16
Ilość wyświetleń informacji: 1307
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 listopada 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.),
zawiadamia się,
że, na wniosek Pana Wojciecha Poturalskiego Członka Zarządu WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, została wydana dnia 13 listopada 2012 r. decyzja Nr 41/2012 znak: WI.III.746.1.34.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowych SN wraz z ułożonymi obok rurami OPTO zlokalizowanymi na terenie działki nr ewid. 38, obręb Kaliska Kujawskie, gmina Lubień Kujawski.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-15
Data udostępnienia informacji: 2012-11-16
Ilość wyświetleń informacji: 1309
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 listopada 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.),
zawiadamia się,
że, na wniosek Pana Czesława Poliwki – Kierownika Wojskowej Administracji Koszar Nr 4 w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego, została wydana dnia 13 listopada 2012 r. decyzja Nr 40/2012 znak: WI.III.746.1.24.2012.KC, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku Izby chorych nr 11 na budynek biurowo-sztabowy w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy na terenie dz. nr ew. 10/3 obręb 123, m. Bydgoszcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-15
Data udostępnienia informacji: 2012-11-16
Ilość wyświetleń informacji: 1187
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 12  listopada  2012 r.
o wydaniu decyzji w  sprawie zmiany decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 7 listopada 2012 r. decyzji nr 8.1/ZRID/2009/2012 o zmianie decyzji nr 8/2009 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r., znak WI.II.ZRID.7048-12/09, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15”.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-12
Data udostępnienia informacji: 2012-11-13
Ilość wyświetleń informacji: 1173
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.),
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek Pana Marcina Piechockiego, działającego z pełnomocnictwa Pana Piotra Czerniejewskiego Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pana Stanisława Łętowskiego Członka Zarządu, Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia relacji Kowalewo Pomorskie – Golub – Dobrzyń na dz. nr ew. 37 obręb 1 Kowalewo Pomorskie, m. Kowalewo Pomorskie oraz dz. nr ew. 297/1 i 299/1 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub - Dobrzyń.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-12
Data udostępnienia informacji: 2012-11-12
Ilość wyświetleń informacji: 1269
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 w związku z art. 15 ust. 4 i art.16 ,  art. 38 pkt 2 g   ustawy z dnia 24 kwietnia  2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu ( Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700 z późn. zm. )
zawiadamiam,
że po ponownym rozpatrzeniu wniosku inwestora. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa – reprezentowanej przez pełnomocnika - p. Martę Żmirek  z ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa w związku z Decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 maja 2012 r., znak: BP4g-773/10/11 Nr 3491,  Wojewoda Kujawsko – Pomorski
wydał decyzję

z dnia 31 października 2012 r., znak: WI.DW.7840.7.12.2011.MPt. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę w części zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów dla zadania:
„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8, 4 MPa relacji: Rembelszczyzna – Gustorzyn na odcinku od km 0+000 na terenie węzła Gustorzyn w gminie Brześć Kujawski do km 40+816 w gminie Dobrzyń nad Wisłą leżącego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
w zakresie:
 • budowy gazociągu wraz ze światłowodem i stacjami ochrony katodowej na całej długości układu rurowego,
 • budowy naziemnych obiektów technologicznych: trzech zespołów zaporowo-upustowych (dalej jako ZZU) wraz z drogami dojazdowymi, ogrodzeniami terenu, wewnętrznymi drogami dojazdowo-technicznymi, techniczno-pożarowymi i chodnikami na terenach ZZU,

na nieruchomościach objętych decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14.02.2011 r., znak: WI.III.70460-2/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zgodnie z załączoną inwentaryzacją drzew i krzewów oraz planem gospodarki zielenią.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-12
Data udostępnienia informacji: 2012-11-12
Ilość wyświetleń informacji: 1248
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2012 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Z-cę dyrektora – Pana Lecha Jaworskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi, tj. autostrady A-1 o urządzenia ochrony środowiska związane z funkcjonowaniem drogi, tj. zbiorniki rozrodcze dla płazów na działkach: 20, 58, 60/1, 61/2, 62/3, 86/1, 86/2, 87/2, 88, 48/3, 48/5, 48/7, 49/4, 49/7 w km od 217+118 do 217+576”,
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07
Data udostępnienia informacji: 2012-11-08
Ilość wyświetleń informacji: 1155
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2012 r.


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski postanowieniem z dnia 6 listopada 2012 r. sprostował z urzędu oczywiste omyłki w decyzji z dnia 3 lutego 2012 r. Nr 1/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, w imieniu którego wystąpił Miejski Zarząd Dróg w Toruniu reprezentowany przez Dyrektora Andrzeja Glonka, dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w Toruniu”.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07
Data udostępnienia informacji: 2012-11-08
Ilość wyświetleń informacji: 1802
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pani Aliny Turkiewicz – Staniak,  działającej z pełnomocnictwa (Nr 7/1/2012 z dnia 4 stycznia 2012r.) Pana Sławomira Woźniaka Dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą w Warszawie, została wydana dnia 6 listopada 2012 r. decyzja Nr 37/2012 znak: WI.III.746.1.26.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Gardei zadanie – 2 PL 15001” w zakresie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej (sieć elektroenergetyczna nn – 0,4 kV zasilająca oraz oświetlenie ogrodzenia zewnętrznego) na terenie dz. nr ew. 195/8, 195/11, 195/12, 195/13, 3047/10, 3047/13, 3047/14, 3047/17, 3047/20, 3047/22, 3070/10 obręb Gubiny, gm. Rogóźno.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07
Data udostępnienia informacji: 2012-11-08
Ilość wyświetleń informacji: 1597
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 listopada 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, że, na wniosek Pana Mariusza Grąbkowskiego Kierownika Wojskowej Administracji Koszar Nr 5 w Bydgoszczy, występującego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury płk Krzysztofa Szychulskiego, została wydana dnia 6 listopada 2012 r. decyzja Nr 39/2012 znak: WI.III.746.1.20.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku nr 108 (z funkcji zamieszkania zbiorowego na administracyjno – biurową) na terenie dz. nr ew. 6/28, obręb 124 w kompleksie wojskowym  przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07
Data udostępnienia informacji: 2012-11-08
Ilość wyświetleń informacji: 1656
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 listopad 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 t.j.), zawiadamia się, na wniosek Pana Ferdynanda Rzóska właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „TELREM”, występującego z pełnomocnictwa nr 200/2012 z lipca 2012r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskigo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym została wydana decyzja Nr 38/2012 z dnia 6 listopada 2012r., znak: WI.III.746.1.32.2012.JG dla zadania pod nazwą: „Przygotowanie infrastruktury technicznej do montażu dwóch kontenerowych magazynów materiałów wybuchowych [KMMW] w kompleksie nr 4476 Łojewo działka nr 151/5 obręb Łojewo.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-06
Data udostępnienia informacji: 2012-11-09
Ilość wyświetleń informacji: 1140
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 6 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 listopada 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Olgierda Nagórskiego – przedstawiciela Biura Obsługi Budownictwa i Nieruchomości „InterBUD” z siedzibą w Grudziądzu, działającego z pełnomocnictwa (Nr 271/2012 z dnia 5 października 2012 r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 26 z funkcji koszarowy na magazynowy oraz budynku nr 46 z funkcji techniczno – eksploatacyjnej na magazynowy, zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr ew. 7/7, obręb 29 przy ul. Legionów 54 w Grudziądzu, ujętej w decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-06
Data udostępnienia informacji: 2012-11-07
Ilość wyświetleń informacji: 1204
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 05 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 31 października 2012 r. została wydana decyzja Nr 95/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, ul. Okrzei 74A, 87-800 Włocławek, na zadanie pn.: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Jeleń od km 0+000 do 14+790” gmina Więcbork, Sępólno Krajeńskie, powiat sępoleński, województwo kujawsko – pomorskie, realizowane na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako:
Czytaj całość
Autor informacji: Eugeniusz Mąka
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-05
Data udostępnienia informacji: 2012-11-29
Ilość wyświetleń informacji: 1396
Rejestr zmian dokumentu
 
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę szkoleniową Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
BFI.II.272.3.40.2012

W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zapraszam do złożenia oferty cenowej na: usługę szkoleniową dla pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Czytaj całość
Autor informacji: Magdalena Kowalska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-11-05
Data udostępnienia informacji: 2012-11-07
Ilość wyświetleń informacji: 1352
Rejestr zmian dokumentu
 
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę szkoleniową Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
BFI.II.272.3.38.2012
            
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zapraszam do złożenia oferty cenowej na: usługę szkoleniową dla pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Czytaj całość
Autor informacji: Andrzej Baranowski
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-31
Data udostępnienia informacji: 2012-10-31
Ilość wyświetleń informacji: 2913
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 31 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 października 2012 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy złożonym w dniu 21.09.2012 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 obejmująca budowę 4 zatok autobusowych w m. Studzienki i m. Kcynia oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 obejmującą budowę 3 zatok autobusowych w m. Paterek, m. Wieszki i m. Grzeczna Panna”, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-31
Data udostępnienia informacji: 2012-10-31
Ilość wyświetleń informacji: 1369
Rejestr zmian dokumentu
 
Wyniki otwarteg konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert nr 1/2012 z dnia 3.10.2012 r. na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w 2012 r.
 
Wykaz ofert konkursowych rozpatrzonych pozytywnie przez Komisję Konkursową
 
Zadanie:
„Wsparcie działalności punktów konsultacyjno – diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście”.

 L.p. 
 Nazwa organizacji
Adres
Wnioskowana kwota dotacji
Przyznana kwota dotacji
 1.  Stowarzyszenie Wolontariuszy "Razem"
 87-100 Toruń
 ul. Jęczmienna 14 
 9 000 zł  9 000 zł
   Razem: 
 9 000 zł
 
Autor informacji: Agnieszka Bańkowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-29
Data udostępnienia informacji: 2012-10-29
Ilość wyświetleń informacji: 1258
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 października 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 2 października 2012 r., znak: WUOZ.DW.WZN.5151.6.343.2012.ERK;
 • Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 1 października 2012 r., znak: INW.7012.3.2012;
 • Starostę Włocławskiego z dnia 5 października 2012 r., znak: OŚB.670.10.2012;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym


dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowych podziemnych SN wraz z ułożonym obok rurami OPTO na terenie dz. nr ew. 38 obręb m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-23
Data udostępnienia informacji: 2012-10-24
Ilość wyświetleń informacji: 1177
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 października 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/264/2012, znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.55.206.2012.TZ z dnia 28 września 2012 r.;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 października 2012 r., znak: WAB.I.670.1.700.2012.MO;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku Izby chorych nr 11 na budynek biurowo – sztabowy w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy na terenie dz. nr ew. 10/3 obręb 123 m. Bydgoszcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-23
Data udostępnienia informacji: 2012-10-24
Ilość wyświetleń informacji: 1197
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO


z dnia 22 października 2012 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 17 października 2012 r. decyzji Nr 9/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy złożony w dniu 04.09.2012 r., o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 polegająca na wydłużeniu pasa dla pojazdów skręcających w lewo na wlocie ul. Czwartaków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 w Brodnicy”, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna: 040201_1 Brodnica – 0001 Brodnica – Miasto:

działki nr: 696 (696/1, 696/2), 695/1 (695/3, 695/4), 694/1, 694/2, 693/11.

Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego - Województwa Kujawsko - Pomorskiego, zgodnie z art. 12 ust. 4  pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-22
Data udostępnienia informacji: 2012-10-22
Ilość wyświetleń informacji: 1089
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 października 2012 r.

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193,  poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w uzasadnieniu do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w m. Gródek, gmina Drzycim od km 18+077,20 do km 19+750,00 wraz z jej odwodnieniem, oświetleniem, przebudową pozostałych sieci (elektroenergetycznych, teletechnicznych, hydrantów) kolidujących z inwestycją oraz wycinką drzew, krzewów i lasów i zagospodarowaniem zieleni w miejscowości Gródek, gmina Drzycim”.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-18
Data udostępnienia informacji: 2012-10-19
Ilość wyświetleń informacji: 1237
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 października 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Andrzeja Kalety – Kierownika Wydziału Infrastruktury 12 WOG w Toruniu, działającego z pełnomocnictwa (Nr 270/2012 z dnia 4 października 2012r.) Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 36/2022 – z funkcji koszarowy na szkoleniowy oraz budynku nr 43/2022 – z funkcji dom modlitwy na magazynowy, na terenie dz. nr ew. 171 obręb 55 m. Toruń, ujętej w decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 t.j.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-18
Data udostępnienia informacji: 2012-10-19
Ilość wyświetleń informacji: 1142
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 października 2012 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 2 października 2012 r., znak: BKZ.4120.8.2.62.2012.EMZ;
 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 2 października 2012r., znak: ZDM-TP-4005/5633/12;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: WAB.I.670.1.673.2012.MO z dnia 19 września 2012r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 204/CP/2012 z dnia 25 września 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku nr 108 (z funkcji zamieszkania zbiorowego na administracyjno – biurową) na terenie dz. nr ew. 6/28, obręb 124 w kompleksie wojskowym  przy ul. Gdańskiej 147 w Bydgoszczy.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-17
Data udostępnienia informacji: 2012-10-18
Ilość wyświetleń informacji: 1111
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 października 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR.69.2012, znak: WUOZ.T.ZAR.5151.23.2012.WS z dnia 26 września 2012 r.;
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 października 2012 r., znak: WST.612.1.205.2012.AC;
 • Starostę Grudziądzkiego znak: GN.673.323.2012 z dnia 26 września 2012 r. oraz znak: GN.673.324.2012 z dnia 26 września 2012 r.;
 • Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 209/CP/2012 z dnia 2 października 2012r.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Gardei zadanie – 2 PL 15001” w zakresie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej (sieć elektroenergetyczna nn – 0,4 kV zasilająca oraz oświetlenie ogrodzenia zewnętrznego) na terenie dz. nr ew. 195/8, 195/11, 195/12, 195/13, 3047/10, 3047/13, 3047/14, 3047/17, 3047/20, 3047/22, 3070/10 obręb Gubiny, gm. Rogóźno.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-17
Data udostępnienia informacji: 2012-10-18
Ilość wyświetleń informacji: 1061
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia  10  października 2012 r.
o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na budowę radiolatarni
na lotnisku w Bydgoszczy


Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 42, poz. 340 ze zmianami) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 5 października 2012 r. decyzji nr 1/ZRID/LOT/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego dla zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME Bydgoszcz wraz z konieczną infrastrukturą techniczną, odpowiednim wyposażeniem, dostawą niezbędnych urządzeń i akcesoriów umożliwiających kompletną instalację, uruchomienie i eksploatacje obiektu”, obejmującą działki: nr 876/11, położoną w jednostce ewidencyjnej 040301_2, Białe Błota (zajmowaną w całości) oraz nr 117/1, położoną w jednostce ewidencyjnej 046101_1, Miasto Bydgoszcz, obręb 0123 (z ograniczonym korzystaniem z nieruchomości).
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-10
Data udostępnienia informacji: 2012-10-15
Ilość wyświetleń informacji: 1121
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 października 2012 r.

o wydaniu decyzji odmowie uchylenia decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 18 września 2012 r. decyzji nr 5.1/ZRID/2012 o odmowie uchylenia, na wniosek Starosty Toruńskiego, decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 5/ZRID/2012 z dnia 9 marca 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 o ciąg rowerowy”, obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 553 od km 6+150 do km 8+740.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-10
Data udostępnienia informacji: 2012-10-11
Ilość wyświetleń informacji: 1240
Rejestr zmian dokumentu
 
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę szkoleniową Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
BFI.II.272.3.29.2012
           
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zapraszam do złożenia oferty cenowej na: usługę szkoleniową dla pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Czytaj całość
Autor informacji: Magdalena Kowalska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-04
Data udostępnienia informacji: 2012-10-05
Ilość wyświetleń informacji: 1277
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 października 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 października 2012 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 25 września 2012 r. decyzji Nr 8/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Dyrektora Pana Mirosława Kielnik, dla inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 241 w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Orla w km 42+739 w m. Więcbork”,

obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone pod inwestycję):

Gmina Więcbork, Obręb Śmiłowo Nr 0015
: 93/6-LP (449 i 93/9-LP); 93/4-LP (450 i 93/10-LP); 84/2; 84/1-LP (448 i 84/3-LP);
Gmina Więcbork, Obręb Runowo Krajeńskie Nr 0012: 575/1 (575/4 i 575/5); 94/10-LP (597 i 94/12-LP); 94/4-LP (596 i 94/11-LP); 471;

działki przewidziane do czasowego zajęcia (w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – działki przeznaczone do zajęcia czasowego).

Gmina Więcbork, Obręb Śmiłowo Nr 0015: 363;
Gmina Więcbork, Obręb Runowo Krajeńskie Nr 0012: 446/1.


Działki przeznaczone pod inwestycję w całości, a także w części (powstałe z podziału działek), stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-04
Data udostępnienia informacji: 2012-10-05
Ilość wyświetleń informacji: 1138
Rejestr zmian dokumentu
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczaniu AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w 2012 roku

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.),


na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w 2012 rok
 
 
Czytaj całość
Autor informacji: Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-10-03
Data udostępnienia informacji: 2012-10-03
Ilość wyświetleń informacji: 1666
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 18 września 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
WI/DT.7820.1.26.2012.EJ

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  18  września 2012 r.


Na podstawie:
art. 33 ust. 1 i art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr  199, poz. 1227, ze zm.), w związku z wystąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 05 września 2012 r., znak: WOO.4242.90.2012.ADS.10,

podaję do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. W związku z prowadzoną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ponowną oceną oddziaływania na środowisko w ramach  postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji:
1) „Wybudowanie linii tramwajowej na Os. Bielany (do UMK) od skrzyżowania ulic Bema/Sienkiewicza przez ulice Sienkiewicza, Gagarina, Szosę Okrężną do pętli tramwajowej Bielany”
dot. działek geodezyjnych (części działek) w obrębie skrzyżowania ulic Reja i Broniewskiego nr 234/7 i 227, obręb 5 oraz nr 2 i 174, obręb 7;
dot. działek geodezyjnych (części działek) w obrębie skrzyżowania ulic Bema, Broniewskiego i Sienkiewicza: nr 117, obręb 6, nr 343, obręb 7 oraz nr 58/1 i 67, obręb 8,
2) „Wybudowanie linii tramwajowej w Alei Solidarności wraz z węzłem integracyjnym tramwajowo-autobusowym”
dot. działek geodezyjnych (części działek) w obrębie skrzyżowania ulic: Alei Solidarności, Czerwona Droga, Szosa Chełmińska i Odrodzenia nr 132, 133, obręb 9; nr 788, obręb 10; nr 14/6, obręb 14,
w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007–2013”,
       
powtórnie zapewniam możliwość udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w trybie art. 33-36 i art. 38 ww. ustawy.
W toku prowadzonego postępowania Inwestor złożył 3 aneksy do raportu (kolejno w dniach: 13 lipca, 14 i 31 sierpnia 2012 r.), które powinny zostać poddane weryfikacji przez społeczeństwo.

Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-09-18
Data udostępnienia informacji: 2012-09-25
Ilość wyświetleń informacji: 1328
Rejestr zmian dokumentu
 
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę szkoleniową Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zapraszam do złożenia oferty cenowej na: usługę szkoleniową dla pracowników Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
Czytaj całość
Autor informacji: Magdalena Kowalska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-09-18
Data udostępnienia informacji: 2012-09-18
Ilość wyświetleń informacji: 1402
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 września 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 września 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Wojciecha Poturalskiego Członka Zarządu WINDPROJEKT Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowych podziemnych SN wraz z ułożonym obok rurami OPTO na terenie dz. nr ew. 38 obręb m. Kaliska, gm. Lubień Kujawski.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 2838 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-09-14
Data udostępnienia informacji: 2012-09-18
Ilość wyświetleń informacji: 1231
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 401 - 440 z 790