Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 29 marca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z  dnia  29  marca  2013 r.

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 28 marca 2013 r. sprostowano z urzędu oczywiste omyłki w decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 7/ZRID/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m od km 54+534,27 do km 55+074 oraz od km 55+148 do km 55+465”.
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-03-29
Data udostępnienia informacji: 2013-04-08
Ilość wyświetleń informacji: 2529
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 marca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.21.2013 z dnia 12 marca 2013 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.16.2013.WS;
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2013 r., znak: WST.612.1.53.2013.PS;
- Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu z dnia 18 marca 2013r., znak: PZD.673.45.2013;
- Starostę Grudziądzkiego z dnia 15 marca 2013 r., znak: GN.673.88.2013;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 55/CP/2013 z dnia 20 marca 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 160mm, na dz. nr ew. 18/1 obręb Wielki Lniska, gmina Grudziądz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-02
Data udostępnienia informacji: 2013-04-02
Ilość wyświetleń informacji: 2740
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 marca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Sławomira Rybarskiego Członka Zarządu oraz Pana Włodzimierza Smoczyńskiego Członka Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Fordońskiej 237 w Bydgoszczy na nieruchomościach ozn. nr ew. 69/1 i 63/3 obręb 219, m. Bydgoszcz.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 1124 i 1127 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-02
Data udostępnienia informacji: 2013-04-02
Ilość wyświetleń informacji: 2697
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 marca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.20.2013 z dnia 8 marca 2013 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.1.3.2013 JS;
- Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 8 marca 2013r., znak: MZD.UEI2.6733.3.2013;
- Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 marca 2013 r., znak: WAiB.6733.54.1.23.2013.AR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 52/CP/2013 z dnia 18 marca 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania z przebudową budynku koszarowego nr 46 na budynek biurowo – sztabowy dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1984 w Inowrocławiu, na dz. nr ew. 12/40 przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiu.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-02
Data udostępnienia informacji: 2013-04-02
Ilość wyświetleń informacji: 2756
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 marca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.20.2013 z dnia 8 marca 2013 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.1.3.2013 JS;
- Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 8 marca 2013r., znak: MZD.UEI2.6733.3.2013;
- Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 marca 2013 r., znak: WAiB.6733.54.1.23.2013.AR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 52/CP/2013 z dnia 18 marca 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Batorego i ul. Stalowej wraz z przyłączem i stacją redukcyjno – pomiarową Q =125 m3/h przy ul. Grudziądzkiej 190-194 w Toruniu, na dz. nr ew. 823 obręb 43 m. Toruń.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-02
Data udostępnienia informacji: 2013-04-02
Ilość wyświetleń informacji: 2397
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 29 marca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/64/2013 z dnia 12 marca 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.6.10.13.TZ;
- Miejskiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2013 r., znak: BKZ.4120.18.9.2.2013.EMŻ;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 006/2013 z dnia 13 marca 2013r., znak: TI-4004/126/13;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 marca 2013 r., znak: WAB.I.670.1.109.2013.MO;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 51/CP/2013 z dnia 18 marca 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie stacji paliw – budowa budynku magazynowo – socjalnego oraz zadaszenia dystrybutorów i stanowiska postojowego w kompleksie wojskowym 1162 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1189 w Bydgoszczy, na dz. nr ew. 3/91 obręb 122 przy ul. Powstańców Warszawy w Bydgoszczy.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-02
Data udostępnienia informacji: 2013-04-02
Ilość wyświetleń informacji: 2541
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 marca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 marca 2013 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski postanowieniem z dnia 27 marca 2013 r. sprostował z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 27 listopada 2012 r. Nr 10/ZRID/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w którego imieniu wystąpił Pan Mirosław Kielnik - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 obejmująca budowę 4 zatok autobusowych w m. Studzienki i m. Kcynia oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 obejmującą budowę 3 zatok autobusowych w m. Paterek, m. Wieszki i m. Grzeczna Panna”.
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-03-28
Data udostępnienia informacji: 2013-03-29
Ilość wyświetleń informacji: 2481
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 marca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249,  poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342 oraz z 2012 r. poz. 951) ogłaszam, że

w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 30 września 2013 r.

obowiązujący wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wynosi:
1) 3.302,00 zł – dla województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem m. Bydgoszczy i Torunia,
2) 4.020,00 zł – dla m. Bydgoszczy i Torunia.
Czytaj całość
Autor informacji: Zbigniew Ostrowski
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-04-02
Data udostępnienia informacji: 2013-04-02
Ilość wyświetleń informacji: 3788
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 marca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 marca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Ryszarda Łopusiewicza, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego (Nr 16/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci elektro – energetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i c.o. dla kompleksu lotniskowego JW nr 1641 w Inowrocławiu na dz. nr ew. 220/6 i 154 obręb Szadłowice, gm. Gniewkowo, nr ew. 1/1 i 1/2 obręb Słońsko, nr ew. 11/2 obręb Balin oraz dz. nr ew. 63/2 obręb Latkowo gm. Inowrocław, ujętych w decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiących w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska - Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-03-25
Data udostępnienia informacji: 2013-03-26
Ilość wyświetleń informacji: 2421
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 marca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  14 marca 2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 22 lutego 2013 r. decyzji Nr 3/ZRID/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dla inwestycji pn: „Budowa Trasy Średnicowej Etap II – od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 „Grudziądz” – odcinek 2”. Jednocześnie podaję do wiadomości, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa wieczystego użytkowania.
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-03-14
Data udostępnienia informacji: 2013-03-15
Ilość wyświetleń informacji: 2866
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 marca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE

Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 marca 2013 r.

Stosownie do postanowień art. 122 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) Wojewoda Kujawsko - Pomorski podaje do publicznej wiadomości wykaz jednostek, dla których w części 85/04 województwo kujawsko - pomorskie zaplanowano dotacje celowe wraz z kwotami tych dotacji, przyznanych poszczególnym jednostkom w 2013 roku.

Autor informacji: Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-03-14
Data udostępnienia informacji: 2013-03-14
Ilość wyświetleń informacji: 1839
Rejestr zmian dokumentu
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczaniu AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w 2013 r.
WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI
działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.),

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w 2013 r.
Czytaj całość
Autor informacji: Ewa Mes Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-03-07
Data udostępnienia informacji: 2013-03-08
Ilość wyświetleń informacji: 2446
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 marca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO

z dnia 4 marca 2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 25 lutego 2013 r. decyzji Nr 4/ZRID/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na wniosek Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla inwestycji pn: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa z węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód”.
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-03-04
Data udostępnienia informacji: 2013-03-06
Ilość wyświetleń informacji: 2340
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 lutego 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 lutego 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Macieja Gibowskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Piotra Czerniejewskiego, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pani Joanny Kmiecik Członka Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.z siedzibą w Gdańsku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia
dn 180x16,4 PE, na dz. nr ew. 10 obręb 322, miasto Bydgoszcz.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 1209 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-20
Data udostępnienia informacji: 2013-02-20
Ilość wyświetleń informacji: 2273
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 lutego 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 lutego 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Marka Kuchcika - Dyrektora Rejonu Dystrybucji Inowrocław w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer – Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Artura Kowalczyk Członka Zarządu oraz Pana Grzegorza Kiczmachowskiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznych SN 15 kV ze stacji GPZ Rąbinek kierunek Batkowo i Popowice – budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV, na dz. nr ew. 11/1 obręb 2 m. Inowrocław.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 831 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-14
Data udostępnienia informacji: 2013-02-18
Ilość wyświetleń informacji: 2361
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 lutego 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,


że, na wniosek Pana Jarosława Bator – prokurenta oraz Pana Pawła Pieśniewskiego – prokurenta, reprezentujących Zarząd Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie, została wydana dnia 11 lutego 2013 r. decyzja Nr 5/2013 znak: WI.III.746.1.38.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn. „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – etap I” na nieruchomości oznaczonej nr ew. 10/26 obręb 114, miasto Bydgoszcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-11
Data udostępnienia informacji: 2013-02-12
Ilość wyświetleń informacji: 2254
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 lutego 2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 18 stycznia 2013 r. decyzji Nr 1/ZRID/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dla inwestycji pn: „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25”.
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-11
Data udostępnienia informacji: 2013-02-11
Ilość wyświetleń informacji: 2811
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 lutego 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  5   lutego  2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 28 stycznia 2013 r. decyzji Nr 2/ZRID/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez z-cę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy Pana Lecha Jaworskiego, dla inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi, tj. autostrady A-1 o urządzenia ochrony środowiska związane z funkcjonowaniem drogi, tj. zbiorniki rozrodcze dla płazów na działkach: 20, 58, 60/1, 61/2, 62/3, 86/1, 86/2, 87/2, 88, 48/3, 48/5, 48/7, 49/4, 49/7 w km od 217+118 do 217+576”,
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-05
Data udostępnienia informacji: 2013-02-06
Ilość wyświetleń informacji: 2425
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 lutego 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lutego 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Tadeusza Jaworskiego, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego (Nr 9/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie stacji paliw – budowa budynku magazynowo – socjalnego oraz zadaszenia dystrybutorów i stanowiska postojowego w kompleksie wojskowym 1162 dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1189 w Bydgoszczy, na dz. nr ew. 3/91 obręb 122 przy ul. Powstańców Warszawy w Bydgoszczy, ujętej w decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-05
Data udostępnienia informacji: 2013-02-06
Ilość wyświetleń informacji: 2180
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 lutego 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lutego 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Tadeusza Jaworskiego, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego (Nr 8/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na remoncie i przebudowie stacji paliw – budowa budynku magazynowo – socjalnego, zadaszenia dystrybutorów i stanowiska postojowego oraz budowy wiaty magazynowej w kompleksie wojskowym 2069 dla 1 Bazy Materiałowo – Technicznej w Toruniu, na dz. nr ew. 282/4 obręb Brzoza gmina Wielka Nieszawka, ujętej w decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-05
Data udostępnienia informacji: 2013-02-06
Ilość wyświetleń informacji: 2270
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 lutego 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lutego 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Stanisława Wichrowskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Mariusza Mirek, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pani Joanny Kmiecik Członka Zarządu  Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE w ul. Batorego i ul. Stalowej wraz z przyłączem i stacją redukcyjno – pomiarową Q =125 m?/h przy ul. Grudziądzkiej 190-194 w Toruniu, na dz. nr ew. 823 obręb 43 m. Toruń.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 1396 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-05
Data udostępnienia informacji: 2013-02-06
Ilość wyświetleń informacji: 2221
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 5 lutego 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lutego 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Leszka Olejnika, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego (Nr 284/2012 z dnia 9 listopada 2012 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania z przebudową budynku koszarowego nr 46 na budynek biurowo – sztabowy dla potrzeb Jednostki Wojskowej 1984 w Inowrocławiu, na dz. nr ew. 12/40 przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiu,
ujętej w decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-05
Data udostępnienia informacji: 2013-02-06
Ilość wyświetleń informacji: 2371
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 lutego 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Jakuba Paczkowskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Michała Romana, działającego z pełnomocnictwa Pana Rafała Czyżewskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Wojciecha Orzech Wiceprezesa Zarządu ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, została wydana dnia 31 stycznia 2013 r. decyzja Nr 3/2013 znak: WI.III.746.1.37.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 114/2, obręb Mały Rudnik, gm. Grudziądz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-04
Data udostępnienia informacji: 2013-02-04
Ilość wyświetleń informacji: 2344
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 4 lutego 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 lutego 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Marcina Piechockiego, działającego z pełnomocnictwa Pana Piotra Czerniejewskiego, działającego z pełnomocnictwa  Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pana Stanisława Łętowskiego Członka Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, została wydana dnia 31 stycznia 2013 r. decyzja Nr 4/2013 znak: WI.III.746.1.33.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia relacji Kowalewo Pomorskie – Golub-Dobrzyń na dz. nr ewid. 37 obręb 1 Kowalewo Pomorskie m. Kowalewo Pomorskie oraz dz. nr ewid. 297/1 i 299/1 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub-Dobrzyń.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-04
Data udostępnienia informacji: 2013-02-04
Ilość wyświetleń informacji: 2384
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 31 styczna 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego
na wniosek Pana Kazimierza Robionka, występującego z pełnomocnictwa Pana Piotra Lamparskiego, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pana Stanisława Łętowskiego Członka Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 160mm, na dz. nr ew. 18/1 obręb Wielki Lniska, gmina Grudziądz.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 663 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-01-31
Data udostępnienia informacji: 2013-01-31
Ilość wyświetleń informacji: 2289
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 styczna 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),
 
zawiadamia się,
 
że, na wniosek Pana Andrzeja Kalety – Kierownika Wydziału Infrastruktury 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu, działającego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego (Nr 270/2012 z dnia 4 października 2012 r.), została wydana dnia 25 stycznia 2013 r. decyzja Nr 2/2013 znak: WI.III.746.1.29.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku nr 36/2022 z funkcji koszarowy na szkoleniowy oraz budynku nr 43/2022 z funkcji dom modlitwy na magazynowy na terenie działki nr ew. 171 obręb 55 m. Toruń.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-01-30
Data udostępnienia informacji: 2013-01-30
Ilość wyświetleń informacji: 2201
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 22 styczna 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),
 
zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Olgierda Nagórskiego (Biuro Obsługi Budownictwa i Nieruchomości „InterBUD” Olgierd Nagórski z siedzibą w Grudziądzu), działającego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego (Nr 271/2012 z dnia 5 października 2012 r.), została wydana dnia 21 stycznia 2013 r. decyzja Nr 1/2013 znak: WI.III.746.1.35.2012.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 26 z funkcji koszarowy na magazynowy oraz budynku nr 46 z funkcji techniczno – eksploatacyjnej na magazynowy, zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr ew. 7/7, obręb 29 przy ul. Legionów 54 w Grudziądzu.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-01-22
Data udostępnienia informacji: 2013-01-22
Ilość wyświetleń informacji: 2230
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2013 r.
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 461, 1101 i 1407), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1566 i Nr 226, poz. 1834, z 2012 r., poz. 68) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1358) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania w formacie pdf

Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-01-21
Data udostępnienia informacji: 2013-03-25
Ilość wyświetleń informacji: 1820
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 styczna 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/380/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.55.279.2012.TZ;
 • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 001/2013 z dnia 4 stycznia 2013r., znak: TI-4004/741/12;
 • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2012 r., znak: WAB.I.670.1.902.2012.MO;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 2/CP/2013 z dnia 9 stycznia 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – etap I” na nieruchomości oznaczonej nr ew. 10/26 obręb 114, m. Bydgoszcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-01-21
Data udostępnienia informacji: 2013-01-22
Ilość wyświetleń informacji: 2179
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 15 styczna 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Ewy Rucińskiej – B.U.P „REWAX”, występującej z pełnomocnictwa Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla obiektów zlokalizowanych  na terenie miejscowości Rypin, na nieruchomości stanowiącej działki nr: 856/8, 856/9, 856/10, 856/11 i 856/12 w obrębie Rypin, położone przy ul. Mławskiej, Ogrodowej i Cichej w Rypinie.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-01-15
Data udostępnienia informacji: 2013-02-06
Ilość wyświetleń informacji: 2291
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 styczna 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.94.2012 z dnia 13 grudnia 2012 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.38.2012.WS;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 258/CP/2012 z dnia 18 grudnia 2012r.;
 • Starostę Grudziądzkiego z dnia 13 grudnia 2012 r., znak: GN.673.386.2012;
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV na nieruchomości oznaczonej nr ew. 114/2 obręb Mały Rudnik, gmina Grudziądz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-01-08
Data udostępnienia informacji: 2013-01-09
Ilość wyświetleń informacji: 2328
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 styczna 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR.91.2012 z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.34.2012.WS;
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich we Wąbrzeźnie z dnia 8 grudnia 2012 r., znak: ZDW.RDW 4.12b.509-127/12;
 • Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu – Dobrzyniu z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: PZDiT 7332.114.12;
 • Wójta Gminy Golub – Dobrzyń z dnia 12 grudnia 2012 r., znak: TIP.6733.8.2012;
 • Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 6 grudnia 2012 r., znak: GKiM.7226.1.56.2012;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 254/CP/2012 z dnia 13 grudnia 2012r.;
 • Starostę Golubsko - Dobrzyńskiego z dnia 12 grudnia 2012 r., znak: RiOŚ.673.167.2012.MT;
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia relacji Kowalewo Pomorskie – Golub – Dobrzyń na dz. nr ew. 37 obręb 1 Kowalewo Pomorskie, m. Kowalewo Pomorskie oraz dz. nr ew. 297/1 i 299/1 obręb Podzamek Golubski, gmina Golub - Dobrzyń.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-01-08
Data udostępnienia informacji: 2013-01-09
Ilość wyświetleń informacji: 2312
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  28 grudnia 2012 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 t.j.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Andrzeja Łukowskiego, Kierownika Zespołu Inwestycji w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Zarządu ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu reprezentowanego przez Pana Lecha Żak Prezesa Zarządu i Pana Tadeusza Romel Członka Zarządu (znak: OD/02/46335/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r.), została wydana decyzja Nr 42/2012 z dnia 28 grudnia 2012r., znak: WI.III.746.1.56.2011.JG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV na odcinku GPZ ATR-ST „Transmeble Pilicka” na działce nr 168, obręb 341 – Miasto Bydgoszcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-28
Data udostępnienia informacji: 2013-01-07
Ilość wyświetleń informacji: 2320
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 grudnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647), zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 
- Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 19 listopada 2012 r.
 -Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 29 listopada 2012 r., znak: MZD.UEI2.6733.23.2012;
- Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 listopada 2012 r., znak: WAiB.6733.54.2.2.2012.AR;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 238/CP/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.;
 
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 36/2022 – z funkcji koszarowy na szkoleniowy oraz budynku nr 43/2022 – z funkcji dom modlitwy na magazynowy, na terenie dz. nr ew. 171 obręb 55 m. Toruń.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-27
Data udostępnienia informacji: 2012-12-27
Ilość wyświetleń informacji: 2296
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2012 r.
o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 30 listopada 2012 r. decyzji nr 7.1/ZRID/2009/2012 w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 1 na odcinku Bzowo – Dolna Grupa od km 108+020 do km 115+123 – zadanie 1 od km 112+300 do km 115+123” (Odcinek od km 112+300 do km 114+868,35).
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-21
Data udostępnienia informacji: 2012-12-28
Ilość wyświetleń informacji: 2269
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2012 r.
o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 30 listopada 2012 r. decyzji nr 12.1/ZRID/2011 w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa Trasy Średnicowej od węzła Grudziądz na autostradzie A1 do drogi krajowej nr 55 (ul. Szosa Toruńska) w ramach projektu Budowy Trasy Średnicowej Etap II w Grudziądzu – od ul. Droga Łąkowa do węzła „Grudziądz” autostrady A1”.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-20
Data udostępnienia informacji: 2012-12-28
Ilość wyświetleń informacji: 2425
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
WI/DT.7820.1.26.2012.EJ
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   20  grudnia 2012 r.

Na podstawie:
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz art. 38 i art. 95 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr  199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamiam, że dnia  20 grudnia 2012 r. została wydana decyzja Nr DT/61/2012  w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia Gminie Miasta Toruń pozwolenia na budowę dla inwestycji:
 1. „Wybudowanie linii tramwajowej na Os. Bielany (do UMK) od skrzyżowania ulic Bema/Sienkiewicza przez ulice Sienkiewicza, Gagarina, Szosę Okrężną do pętli tramwajowej Bielany”
  dot. działek geodezyjnych (części działek) w obrębie skrzyżowania ulic Reja i Broniewskiego nr 234/7 i 227, obręb 5 oraz nr 2 i 174, obręb 7;

  dot. działek geodezyjnych (części działek) w obrębie skrzyżowania ulic Bema, Broniewskiego i Sienkiewicza: nr 117, obręb 6, nr 343, obręb 7 oraz nr 58/1 i 67, obręb 8,
 2. „Wybudowanie linii tramwajowej w Alei Solidarności wraz z węzłem integracyjnym tramwajowo-autobusowym” dot. działek geodezyjnych (części działek) w obrębie skrzyżowania ulic: Alei Solidarności, Czerwona Droga, Szosa Chełmińska i Odrodzenia nr 132, 133 i 285, obręb 9; nr 788, obręb 10; nr 5, 14/6 i 19, obręb 14,
w ramach projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007–2013”.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-20
Data udostępnienia informacji: 2012-12-20
Ilość wyświetleń informacji: 2360
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 grudnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2012 r.
wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, reprezentowanego przez zastępcę Dyrektora Pana Janusza Śmigielskiego, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Rozbudowa DK nr 80, rozbudowa i budowa nowego odcinka DW nr 256 w ramach zadania „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońska, Lewińskiego, Akademicka i Andersa z węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej „Bydgoszcz Wschód”,
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-19
Data udostępnienia informacji: 2012-12-20
Ilość wyświetleń informacji: 2562
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647),
zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:
 • Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu z dnia 10 grudnia 2012 r., znak: MKZ.4120.3.3.2012;
 • Prezydenta Miasta Grudziądza z dnia 5 grudnia 2012 r., znak: PP-II.6730.1.3.2012;
 • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 250/CP/2012 z dnia 7 grudnia 2012r.;
 • Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu z dnia 4 grudnia 2012 r., znak: ZDM-I-E.6730.3.77.2012;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 26 z funkcji koszarowy na magazynowy oraz budynku nr 46 z funkcji techniczno – eksploatacyjnej na magazynowy, zlokalizowanych na nieruchomości oznaczonej nr ew. 7/7, obręb 29 przy ul. Legionów 54 w Grudziądzu.
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-14
Data udostępnienia informacji: 2012-12-17
Ilość wyświetleń informacji: 2400
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2012 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO

z dnia 3 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 90 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), w związku z wystąpieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 września 2022 r., znak:WOO.4242.143.2012.ADS.2,

podaję do publicznej wiadomości następujące informacje:
 
Czytaj całość
Autor informacji: Mirosław Jagodziński
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2012-12-03
Data udostępnienia informacji: 2013-01-08
Ilość wyświetleń informacji: 2268
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 361 - 400 z 790