Start arrow Ogłoszenia

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

Ogłoszenia
Obwieszczenie z dnia 10 października 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 października 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/314/2013 z dnia 30 września 2013 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.2.5.2013.TZ;
  • Starostę Nakielskiego z dnia 7 października 2013 r., znak: WWA.670.2.10.2013.AD;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 145/CP/2013 z dnia 3 października 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla zadania pn.: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki – etap II od km 21+302 do km 33+962”, na dz. nr ew. 57/13 obręb Grocholin, dz. nr ew. 2 obręb Palmierowo oraz dz. nr. ew. 709/1 obręb m. Kcynia.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-10
Data udostępnienia informacji: 2013-10-11
Ilość wyświetleń informacji: 2143
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 października 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 9 października 2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego  reprezentowanego przez Mirosława Kielnika, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w dniu 4 października 2013 r. decyzji Nr 8/ZRID/2013 znak: WI.IV.7820.35.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko – pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin – obiekt Most na rz. Gąsawce km 35+013,00”.
Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-09
Data udostępnienia informacji: 2013-10-11
Ilość wyświetleń informacji: 2212
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 9 października 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 9 października  2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego  reprezentowanego przez Mirosława Kielnika, Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w dniu 7 października 2013 r. decyzji Nr 9/ZRID/2013 znak: WI.IV.7820.50.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni – ulica Koronowska w miejscowości Maksymilianowo, gmina Osielsko, klasa techniczna drogi „Z” (zbiorcza).
Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-09
Data udostępnienia informacji: 2013-10-10
Ilość wyświetleń informacji: 2238
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 października 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 października 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Ryszarda Łopusiewicza, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk. Krzysztofa Szychulskiego (Nr 180/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku nr 5 wraz z infrastrukturą w kompleksie wojskowym 2017 przy ul. Sienkiewicza 37, na nieruchomości oznaczonej nr ew. 114/2 obręb 6, miasto Toruń, ujętej w decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-07
Data udostępnienia informacji: 2013-10-08
Ilość wyświetleń informacji: 2623
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 1 października 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 października 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Panów: Szymona Konop i Wojciecha Rokickiego, działających z pełnomocnictwa Pana Piotra Ciżkowicza Członka Zarządu oraz Pani Marii Wasiak Członka Zarządu PKP S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy – Etap I” na nieruchomości oznaczonej nr ew. 10/26 obręb 114, m. Bydgoszcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-01
Data udostępnienia informacji: 2013-10-02
Ilość wyświetleń informacji: 2561
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 26 września 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94 poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, z 2011 r. Nr 224, poz. 1342 oraz z 2012 r. poz. 951) ogłaszam, że

w okresie od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r.

obowiązujący wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wynosi:

1) 3.328,00 zł – dla województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem m. Bydgoszczy i Torunia,
2) 4.052,00 zł – dla m. Bydgoszczy i Torunia.

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Ewa Mes
Autor informacji: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-09-26
Data udostępnienia informacji: 2013-09-30
Ilość wyświetleń informacji: 2746
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 września 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 września 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 września 2013r., znak: WUOZ.T.ZAR.5151.1.12.2013 JS;
- Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 13 września 2013 r., znak: MZD.UEI2.6733.14.1.2013;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 132/CP/2013 z dnia 12 września 2013r.;
 
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla zadania pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Plac 18 Stycznia) do Alei Solidarności poprawiająca dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku wraz z budową węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT-City” na nieruchomości oznaczonej nr ew. 206 obręb 18, miasto Toruń.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-09-25
Data udostępnienia informacji: 2013-09-25
Ilość wyświetleń informacji: 2771
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 25 września 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 września 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 września 2013 r., znak: Gkr.7226.109.2013;
- Starostę Sępoleńskiego z dnia 18 września 2013 r., znak: AB.673.17.2013;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 130/CP/2013 z dnia 9 września 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu w skrzyżowaniu z torami kolejowymi na dz. nr ew. 88 obręb Sikorz, gm. Sępólno Krajeńskie.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-09-25
Data udostępnienia informacji: 2013-09-25
Ilość wyświetleń informacji: 2366
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 24 września 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 września 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 17 września 2013r., znak: UP-4005/6948/13;
  • Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 września 2013r., znak: WAB.I.670.1.354.2013.MO;
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 129/CP/2013 z dnia 9 września 2013r;
 
uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV relacji słup linii napowietrznej SN – stacja transformatorowa „Kapliczna” na nieruchomości oznaczonej nr ew. 10 obręb 236 m. Bydgoszcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-09-24
Data udostępnienia informacji: 2013-09-24
Ilość wyświetleń informacji: 2176
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 września 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 września 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Ryszarda Marciniaka, występującego z upoważnienia Pana Stefana Firszta Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „Wodbar” Sp. z o.o. z siedzibą w Barcinie, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Piechcin na nieruchomościach oznaczonych nr ew. 247 i 250 obręb Piechcin, gmina Barcin.
Czytaj całość
Autor informacji: Janusz Gazecki
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-09-23
Data udostępnienia informacji: 2013-09-23
Ilość wyświetleń informacji: 2720
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 września 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 września 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w sprawie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno – Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km  14+144 do km 15+146”,
Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-09-20
Data udostępnienia informacji: 2013-09-25
Ilość wyświetleń informacji: 2621
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 września 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 września 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Starostę Bydgoskiego z dnia 5 września 2013 r., znak: WB.673.57.2013;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 126/CP/2013 z dnia 9 września 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV relacji: GPZ Kotomierz – Koronowo – budowa odcinka elektroenergetycznej linii SN 15 kV kablowej, ziemnej na nieruchomości oznaczonej nr ew. 91/4 obręb Magdalenka, gmina Dobrcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-09-20
Data udostępnienia informacji: 2013-09-20
Ilość wyświetleń informacji: 2759
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 września 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 września 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią z dnia 5 września 2013 r., znak: WI.ZID.7230.2.0065.2013;
- Starostę Nakielskiego z dnia 3 września 2013 r., znak: WWA.670.2.7.2013.AD;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 128/CP/2013 z dnia 9 września 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15,0 kV od stacji transformatorowej „Nakło Krasickiego 2” do stacji transformatorowej „Nakło Piekarnia” pomiędzy ul. Młyńską i ul. Bohaterów, na dz. nr ew. 2121/6 m. Nakło nad Notecią.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-09-20
Data udostępnienia informacji: 2013-09-20
Ilość wyświetleń informacji: 2445
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 20 września 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 września 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 września 2013 r., znak: WPN.612.61.2013.WR;
- Starostę Nakielskiego z dnia 4 września 2013 r., znak: WWA.670.2.8.2013.AD;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 127/CP/2013 z dnia 9 września 2013r.;

uzgadniających projekt decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie sieci SN 15 kV i nn 0,4 kV na dz. nr ew. 482 obręb Anieliny, gmina Sadki.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-09-20
Data udostępnienia informacji: 2013-09-20
Ilość wyświetleń informacji: 2153
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 września 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 września 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Andrzeja Łukowskiego – Kierownika Zespołu Inwestycji w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer – Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Artura Kowalczyka Członka Zarządu oraz Pana Grzegorza Kiczmachowskiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej dla zasilania linii napowietrznej w Pawłówku z GPZ Osowa Góra w Bydgoszczy na nieruchomości oznaczonej nr ew. 10 obręb 322, m. Bydgoszcz.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-09-17
Data udostępnienia informacji: 2013-09-19
Ilość wyświetleń informacji: 2328
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 września 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  12 września 2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika – dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni – ulica Koronowska w miejscowości Maksymilianowo, gmina Osielsko klasa techniczna drogi „Z”,
Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-09-12
Data udostępnienia informacji: 2013-09-13
Ilość wyświetleń informacji: 2413
Rejestr zmian dokumentu
 
Nabór na członków komisji egzaminacyjnej Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 
ogłasza nabór na członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji  wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: Cl, Cl+E, C i C+E lub Dl, Dl+E, D i  D+E.
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-09-02
Data udostępnienia informacji: 2013-09-02
Ilość wyświetleń informacji: 2821
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 sierpnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez p. Lecha Jaworskiego - Zastępcę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy, w dniu 12 sierpnia 2013 r. decyzji Nr 7/ZRID/2013 znak: WI.IV.7820.26.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 w m. Tarkowo Dolne od km 168+580 do km 169+560”.
Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Pankowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-08-21
Data udostępnienia informacji: 2013-08-21
Ilość wyświetleń informacji: 2760
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 sierpnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 21 sierpnia 2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez p. Lecha Jaworskiego - Zastępcę Dyrektora Oddziału w Bydgoszczy, w dniu 12 sierpnia 2013 r. decyzji Nr 6/ZRID/2013 znak: WI.IV.7820.25.2013   o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa skrzyżowań w m. Prądocin i Chmielniki w ciągu drogi krajowej nr 25 od km 162+640 do km 163+600”.
Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Pankowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-08-21
Data udostępnienia informacji: 2013-08-21
Ilość wyświetleń informacji: 2727
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Tomasza Moraczewskiego Prezesa Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na poszerzeniu obszaru strefy ochronnej lotniska w celu poprawy bezpieczeństwa operacji ruchu lotniczego na nieruchomościach oznaczonych nr ew. 19/2 - LPB, 20/2 – LPB, 21/3 – LPB i 22/3 – LPB obręb Białe Błota, gmina Białe Błota, ujętych w decyzji Nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 2013 r. (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 113) zmieniającej decyzję Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej (Dz. U. MON z 2012 r., poz. 304), stanowiących w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-08-19
Data udostępnienia informacji: 2013-08-19
Ilość wyświetleń informacji: 2314
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 sierpnia  2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w sprawie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117”,
Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-08-14
Data udostępnienia informacji: 2013-08-20
Ilość wyświetleń informacji: 3268
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 sierpnia  2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez Lecha Jaworskiego - zastępcę dyrektora Oddziału w Bydgoszczy, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbiórka wiaduktu w km 307+426 wraz z rozbudową drogi krajowej nr 15 w miejscowości Jajkowo nad zlikwidowaną linią kolejową”,

obejmującej działki o numerach ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna [040204_2] Brzozie – Gmina wiejska, obręb  Nr 0002 - Jajkowo: działka nr 6/2 o powierzchni 5,5800 ha; działka nr 6/4 o powierzchni 3,0600 ha; część działki nr 137 o powierzchni 0,1144 ha; część działki nr 42/6 o powierzchni 0,1264 ha; część działki nr 78/5 o powierzchni 0,0034 ha; część działki nr 39/1 o powierzchni 0,0350 ha i o powierzchni 28,1 m2; część działki nr 83/31 o powierzchni 0,0070 ha; część działki 79/1 o powierzchni 41,8 m2.
Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-08-07
Data udostępnienia informacji: 2013-08-08
Ilość wyświetleń informacji: 2199
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Krzysztofa Dec reprezentującego Pracownię InwestProj z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy wraz z drogą dojazdową do transportu pacjentów z płyty lądowiska oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości oznaczonej nr ew. 6/18, obręb 124 położonej w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Warszawy 5, ujętej w decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie Obrony Narodowej, stanowiącej w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-08-02
Data udostępnienia informacji: 2013-08-05
Ilość wyświetleń informacji: 2173
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 sierpnia  2013 r.

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu na żądanie strony błędów pisarskich i innych oczywistych omyłek w decyzji Nr 2/BP/2013 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 lipca 2013 r., znak: WI.IV.7830.2.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600” gmina Dragacz, Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko – pomorskie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamiam o wydaniu postanowienia o sprostowaniu na żądanie strony błędów pisarskich i innych oczywistych omyłek w decyzji Nr 2/BP/2013 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 lipca 2013 r., znak: WI.IV.7830.2.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600” gmina Dragacz, Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko – pomorskie.
Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-08-02
Data udostępnienia informacji: 2013-08-05
Ilość wyświetleń informacji: 2585
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 2013 r.

o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu co do rozstrzygnięcia, na żądanie strony, decyzji Nr 2/BP/2013 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 lipca 2013 r., znak: WI.IV.7830.2.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600” gmina Dragacz, Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko – pomorskie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1, 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), zawiadamiam o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu co do rozstrzygnięcia, na żądanie strony, decyzji Nr 2/BP/2013 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 3 lipca 2013 r., znak: WI.IV.7830.2.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600” gmina Dragacz, Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko – pomorskie.
Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-08-02
Data udostępnienia informacji: 2013-08-05
Ilość wyświetleń informacji: 2739
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 lipca 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),
zawiadamia się,
że, na wniosek Pana Janusza Bogusiewicza, występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy płk Krzysztofa Szychulskiego (Nr 34/2013 z dnia 18 lutego 2013 r.), została wydana dnia 23 lipca 2013 r. decyzja Nr 16/2013 znak: WI.III.746.1.9.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie zaplecza logistycznego do bytowania psów służbowych, w kompleksie wojskowym 1187 przy ul. Rynkowskiej 1 na działce nr ew. 242/5LP, obręb 355 w Bydgoszczy.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-07-23
Data udostępnienia informacji: 2013-07-23
Ilość wyświetleń informacji: 2384
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 19 lipca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   19   lipca  2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia reprezentowanego, przez Stefana Kalinowskiego - Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, w sprawie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Trasa Średnicowa Północna – odcinek Trasa Mostowa w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej, Toruń",
Czytaj całość
Autor informacji: Arkadiusz Kanigowski
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-07-22
Data udostępnienia informacji: 2013-07-22
Ilość wyświetleń informacji: 2951
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 17 lipca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Janusza Szymańskiego – Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., występującego z pełnomocnictwa Pana Michała Zaleskiego – Prezydenta Miasta Torunia, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Plac 18 Stycznia) do Alei Solidarności poprawiająca dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku wraz z budową węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT-City” na nieruchomości oznaczonej nr ew. 206 obręb 18, miasto Toruń.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 1332 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-07-17
Data udostępnienia informacji: 2013-07-18
Ilość wyświetleń informacji: 2337
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12  lipca  2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

Zgodnie z art. 10 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963, ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 3 lipca 2013 r. decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 2/BP/2013, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji obejmującej zadanie pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600” gmina Dragacz, Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko – pomorskie.
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Roman Szuścicki
Data wytworzenia informacji: 2013-07-24
Data udostępnienia informacji: 2013-07-24
Ilość wyświetleń informacji: 2456
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 lipca 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Kazimierza Świtajskiego – Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych i Utrzymania Taboru PKP CARGO S.A. Północny Zakład Spółki w Gdyni, występującego z pełnomocnictwa Pana Witolda Bawor Członka Zarządu oraz Pana Janusza Lach Członka Zarządu PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, została wydana dnia 10 lipca 2013 r. decyzja Nr 17/2013 znak: WI.III.746.1.13.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie budynku malarni kontenerowej dla pojazdów trakcyjnych na działce nr 5/14, obręb 195 przy ul. Inwalidów 1 w Bydgoszczy.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-07-10
Data udostępnienia informacji: 2013-07-11
Ilość wyświetleń informacji: 2415
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 lipca 2013 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamia się,

że, na wniosek Pana Macieja Gibowskiego, występującego z pełnomocnictwa Pana Mariusza Mirek, działającego z pełnomocnictwa Pana Adama Kielak Prezesa Zarządu oraz Pani Joanny Kmiecik Członka Zarządu Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, została wydana dnia 8 lipca 2013 r. decyzja Nr 18/2013 znak: WI.III.746.1.12.2013.EG, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 250x22,7 PE na dz. nr ew. 205 i 1680 obręb Piotrków Kujawski, m. Piotrków Kujawski.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-07-10
Data udostępnienia informacji: 2013-07-11
Ilość wyświetleń informacji: 2421
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 lipca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 8 lipca 2013 r.

o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu co do rozstrzygnięcia na żądanie strony i z urzędu decyzji Nr 1/ZRID/2013 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
„Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25”

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.), zawiadamiam o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu co do rozstrzygnięcia na żądanie strony i z urzędu decyzji Nr 1/ZRID/2013 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25”, znak: WI.II.ZRID.7820.3.2012.ZD.
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-07-08
Data udostępnienia informacji: 2013-07-10
Ilość wyświetleń informacji: 2473
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 8 lipca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 8 lipca 2013 r.

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu na wniosek i z urzędu
błędów pisarskich i innych oczywistych omyłek
w decyzji Nr 1/ZRID/2013 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.
„Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25”

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, j.t.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 j.t.), zawiadamiam o wydaniu postanowienia o sprostowaniu na wniosek i z urzędu błędów pisarskich i innych oczywistych omyłek w decyzji Nr 1/ZRID/2013 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25”, znak: WI.II.ZRID.7820.3.2012.ZD.
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-07-08
Data udostępnienia informacji: 2013-07-10
Ilość wyświetleń informacji: 2551
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz, 1227 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania prowadzonego na wniosek z dnia 27 lutego 2012 r., złożony przez Pana Marka Bereżeckiego Z-cę Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 23 listopada 2011 r. udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla "Budowy drogi ekspresowej S5 Żnin — Gniezno, odcinek węzeł "Mielno" - Gniezno", na terenie województw wielkoposskiego i kujawsko-pomorskiego, przystępuje się do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia na etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Czytaj całość
Autor informacji: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-07-01
Data udostępnienia informacji: 2013-08-23
Ilość wyświetleń informacji: 2340
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 1 lipca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 lipca 2013 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

Zgodnie z art. 10 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963, ze zm.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 27 czerwca 2013 r. decyzji Nr 1/BP/2013, na wniosek Gminy Zławieś Wielka, reprezentowanej przez Wójta – Pana Jana Surdyka w sprawie pozwolenia na realizację inwestycji pn. „Pompownia przeciwpowodziowa na Górnym Kanale w miejscowości Czarnowo Gmina Zławieś Wielka”, obejmującego działki pod inwestycję o numerach ewidencyjnych:

Obręb Czarnowo: działka nr 3245/8 o powierzchni 0,2218 ha; działka 80/6 o powierzchni 0,0767 ha;

działki z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości:

Obręb Czarnowo: działka nr 137/2 o powierzchni 0,0824 ha, w tym z trwałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 0,0200 ha; działka 136/8 z trwałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 0,1000 ha; działka nr 278/3 z trwałym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości 0,0842 ha;
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-07-01
Data udostępnienia informacji: 2013-07-04
Ilość wyświetleń informacji: 2557
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 1 lipca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 1 lipca 2013 r.
o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, j.t.), zawiadamiam o wydaniu w dniu 27 czerwca 2013 r. decyzji Nr 5/ZRID/2013 odmawiającej udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji, na wniosek Prezydenta Miasta Torunia reprezentowanego przez Stefana Kalinowskiego - Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu dla zadania pn. „Trasa Średnicowa Północna – odcinek Trasa Mostowa w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej, Toruń”.
Czytaj całość
Autor informacji: Wanda Kosiorowska
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-07-01
Data udostępnienia informacji: 2013-07-02
Ilość wyświetleń informacji: 2800
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.)

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Dariusza Sonnenfeld, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie (ułożeniu) kabli elektroenergetycznych celem przesyłu energii elektrycznej wyprodukowanej przez planowane elektrownie wiatrowe do krajowego systemu energetycznego na dz. nr ew. 35 i 57/1 obręb Wielkie Lniska, gmina Grudziądz.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 664 i 665 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomości stanowią teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-28
Data udostępnienia informacji: 2013-07-01
Ilość wyświetleń informacji: 2392
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 czerwca  2013 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 j.t.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w sprawie o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa”,
Czytaj całość
Autor informacji: Krzysztof Pankowski
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-27
Data udostępnienia informacji: 2013-07-01
Ilość wyświetleń informacji: 2940
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Andrzeja Łukowskiego – Kierownika Zespołu Inwestycji w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer – Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Artura Kowalczyk Członka Zarządu oraz Pana Grzegorza Kiczmachowskiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV relacji słup linii napowietrznej SN – stacja transformatorowa „Kapliczna” na nieruchomości oznaczonej nr ew. 10 obręb 236 m. Bydgoszcz.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 1157 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-21
Data udostępnienia informacji: 2013-06-25
Ilość wyświetleń informacji: 2501
Rejestr zmian dokumentu
 
Obwieszczenie z dnia 21 czerwca 2013 r. Utwórz PDF Drukuj Wyślij znajomemu
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Andrzeja Łukowskiego – Kierownika Zespołu Inwestycji w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz, występującego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Hypszer – Dyrektora Oddziału Dystrybucji Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa Pana Artura Kowalczyk Członka Zarządu oraz Pana Grzegorza Kiczmachowskiego Członka Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV relacji: GPZ Kotomierz – Koronowo – budowa odcinka elektroenergetycznej linii SN 15 kV kablowej, ziemnej na nieruchomości oznaczonej nr ew. 91/4 obręb Magdalenka, gmina Dobrcz.
Zgodnie z decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011 r. – Lp. 320 załącznika do decyzji Tom II województwo kujawsko - pomorskie), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) ww. nieruchomość stanowi teren zamknięty.
Czytaj całość
Autor informacji: Maria Czerwińska-Klich
Informację wprowadził\a: Radosław Górnicki
Data wytworzenia informacji: 2013-06-21
Data udostępnienia informacji: 2013-06-25
Ilość wyświetleń informacji: 2331
Rejestr zmian dokumentu
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 281 - 320 z 790